Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

listopad 2023

20231114
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

Fotografie krakowskich Żydów. Rozmowa wokół wystawy zdjęć Agnieszki Traczewskiej pt. „KROKE. ORTODOKSYJNI ŻYDZI W KRAKOWIE” (Żydowskie Muzeum Galicja).

Data: 14.11.2023

Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ zaprasza na czterdzieste trzecie seminarium w cyklu "Żydzi krakowscy - dzieje i kultura".

 

W programie rozmowa:

Fotografie krakowskich Żydów. Rozmowa wokół wystawy zdjęć Agnieszki Traczewskiej pt. „KROKE. ORTODOKSYJNI ŻYDZI W KRAKOWIE” (Żydowskie Muzeum Galicja).

Z Agnieszką Traczewską rozmawiać będzie dr Karolina Koprowska.

 

Spotykamy się 14 XI 2023 o g. 16.00 na platformie Teams.

Poniżej link do spotkania: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a52d820e667714cb19e70ba8ea939948d%40thread.tacv2/1699279077268?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%229ec39987-987a-4e05-9b45-da452f808a0b%22%7d