Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

wrzesień 2024

20240923
Poprzedni tydzień
Następny tydzień

CfP: Żydzi krakowscy: dzieje i kultura

Data: 23.09.2024 - 25.09.2024
Miejsce: Polska Akademia Umiejętności

OSHKŻK zaprasza do zgłaszania się na międzynarodową konferencję

Nabór zgłoszeń na konferencję

Żydzi krakowscy: dzieje i kultura

Konferencja międzynarodowa

Kraków, 23-25 września 2024

Polska Akademia Umiejętności

 

W Krakowie funkcjonowała jedna z najważniejszych gmin żydowskich aszkenazyjskiego świata, której początki sięgają średniowiecza. Źródła potwierdzają istnienie ulicy Żydowskiej już w 1304 roku. Rozkwit gminy nastąpił w tzw. złotym wieku, gdy podkrakowski Kazimierz stał się kluczowym centrum intelektualnym i religijnym żydowskiego świata. W XIX w. krakowska gmina była drugą pod względem wielkości w Galicji, a przed wybuchem drugiej wojny światowej co czwarty mieszkaniec Krakowa był Żydem. Większość krakowskich Żydów została zamordowana w czasie Holokaustu. Ocalali zdołali jednak odbudować niewielką społeczność, która przetrwała po dziś dzień mimo procesów asymilacyjnych i kolejnych fal wyjazdów z Polski. Współcześnie w Krakowie działa kilka instytucji żydowskich oraz nieżydowskich organizacji promujących żydowską kulturę. To właśnie tutaj w 1986 r. otwarta została pierwsza po wojnie akademicka jednostka poświęcona badaniom nad historią Żydów – Międzywydziałowy Zakład Historii i Kultury Żydów w Polsce na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzisiaj Kraków, z wieloma akademickimi i kulturalnymi instytucjami, stanowi jedno z najaktywniejszych centrów studiów żydowskich w centralnej Europie.

Literatura przedmiotu na temat Żydów krakowskich jest obfita i pisana w kilku językach (głównie po polsku, angielsku, hebrajsku i niemiecku), co odzwierciedla międzynarodowy charakter badań nad Żydami krakowskimi. W ostatnich dekadach prowadzono liczne projekty badawcze poświęcone różnym aspektom historii krakowskich Żydów. Liczymy na to, że konferencja stanie się przestrzenią dyskusji dla badaczy z różnych ośrodków i różnych specjalizacji.

Zapraszamy do zgłaszania referatów dotyczących wszelkich aspektów historii i kultury krakowskich Żydów od średniowiecza po czasy współczesne, mieszczących się w obrębie historii społecznej, religijnej, politycznej, ekonomicznej, biografistyki, historii żydowskich instytucji i organizacji, a także badań nad życiem codziennym, literaturą i kulturą oraz pamięcią o krakowskich Żydach. Zapraszamy do zgłaszania zarówno studiów o charakterze mikrohistorycznym, jak i prezentowania szerokich syntez. Mamy nadzieję, że konferencja stanie się punktem wyjścia do szerokiej dyskusji o kierunkach badań nad historią i kulturą krakowskich Żydów, dlatego zachęcamy w szczególności do zgłaszania referatów dotyczących problemów metodologii badań, takich jak:

- ocena stanu badań dotyczących różnych aspektów historii i kultury krakowskich Żydów

- zwroty badawcze we współczesnej humanistyce i ich odzwierciedlenie w badaniach nad krakowskimi Żydami

- nowe źródła i nowe spojrzenia na znane źródła, możliwe dzięki rozwojowi humanistyki cyfrowej

- perspektywy globalne i lokalne w badaniach nad krakowskimi Żydami

- aktualnie realizowane projekty badawcze oraz próba zidentyfikowania najważniejszych obszarów, które powinny być przedmiotem pogłębionych badań w przyszłości.

 

 

Konferencja odbędzie się stacjonarnie w Krakowie w dniach od 23 do 25 września 2024 r. Opłata konferencyjna wynosi 200 zł (studenci studiów magisterskich oraz doktoranci są z niej zwolnieni, w szczególnych przypadkach możliwe są dalsze zwolnienia). Języki konferencji to polski i angielski. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie.

Organizatorzy pokrywają koszt zakwaterowania i przerw kawowych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego tytuł i abstrakt wystąpienia (maks. 250 słów), krótkiego biogramu wraz z informacją o afiliacji na adres: jewsinkrakow@uj.edu.pl do 15 kwietnia 2024. Decyzję o przyjęciu referatu przekażemy do końca kwietnia.

 

Organizatorzy:

Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ

Pracownia Badań nad Współczesnym Izraelem im. Teodora Herzla i Ozjasza Thona na UJ

Instytut Judaistyki UJ

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Polska Akademia Umiejętności

Żydowskie Muzeum Galicja

Związek Krakowian w Izraelu

 

Partnerzy:

Fundacja Alef dla Rozwoju Studiów Żydowskich

Muzeum Krakowa

Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

 

Komitet organizacyjny:

prof. Leszek Hońdo

prof. Łukasz T. Sroka

dr Monika Stępień

dr Ewa Węgrzyn

dr Alicja Maślak-Maciejewska