Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bibliografia 2001-2022

Bibliografia zawiera opracowania naukowe poświęcone Żydom krakowskim, które ukazały się w latach 2001-2022. Ujęto w niej zarówno wydawnictwa samoistne, jak i artykuły publikowane w periodykach naukowych i tomach zbiorowych. W bibliografii znajdują się też wybrane opracowania popularyzatorskie. Bibliografię opracowywali praktykanci OSHKŻK. Byli to w kolejności alfabetycznej: Marta Boiko, Maciej Cegliński, Kaja Cygan, Małgorzata Kulanty, Ewa Mermer, Agnieszka Misina, Patrycja Pogoda, Karolina Sierzputowska, Tadeusz Sobczyk, Anna Stryczek. Prace koordynowała Alicja Maślak-Maciejewska. W przypadku gdyby wyłapali Państwo błędy lub mieli propozycje uzupełnień bibliografii, uprzejmie prosimy o kontakt mailowy z OSHKŻK UJ. Bibliografia będzie na bieżąco uaktualniana. Serdecznie zapraszamy do korzystania!

2022

Maria Chamberlain, Never tell anyone you're Jewish: my family, the Holocaust and the aftermath, Vallentine Mitchell, London Chicago 2022. (Wspomnienie dziadka autorki, który był związany z krakowskim Judenratem; historie związane z Listą Schindlera.)

Michał Galas, Edyta Gawron (red.), Nie tylko Kroke. Historia Żydów krakowskich, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2022.

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka, Przemiany żydowskich tradycji muzycznych a przemiany żydowskich instytucji muzycznych na przykładzie przedwojennej Galicji, “Roczniki Humanistyczne”, 2022, t. 70, nr 12, s. 231250.

Alicja Jarkowska, Criminal cases involving Jews heard in Krakow District Court in the period 19391944. A contribution to further research, “Holocaust Studies”, 2022, nr 28, s. 163190.

Alicja Jarkowska, The Jewish Aid Agency in the Generalgouvernement in occupied Kraków, 194244 [w:] More than Parcels: Wartime Aid for Jews in Nazi-Era Camps and Ghettos, red.  Jan Lanicek, Jan Lambertz, Wayne State University Press, Detroit Michigan 2022, s. 277308.

Ryszard Kotarba, Żydzi Krakowa w dobie zagłady (ZAL/KL Plaszow), IPN, Kraków Warszawa 2022.

Rachel Manekin, The Cracow Bais Yaakov Teachers' Seminary and Sarah Schenirer: A View from a Seminarian's Diary, “Jewish Quarterly Review”, 2022, t. 112, nr 3, s. 546588.

Alicja Maślak-Maciejewska, Przemysław Zarubin, Od cmentarza żydowskiego po Wawel: działalność Hochstimów – rodziny żydowskich kamieniarzy z Krakowa, “Studia Judaica”, 2022, t. 49, nr 1, s. 161.

Janusz Mierzwa, Krakowscy syjoniści wobec traktatu ryskiego [w:] Zwycięski pokój czy rozejm na pokolenie? Traktat ryski z perspektywy 100 lat, red. Zbigniew Girzyński, Jarosław Kłaczkow, Instytut De Republica, Warszawa 2022, s. 257–274.

Gabriela Prażnowska, Nieopowiedziana historia… Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. Oddział w Krakowie, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2022.

Andrea Schatz, Pavel Sládek, The Editor's Place: Samuel Boehm and the Transfer of Italian Print Culture to Cracow, “Jewish Quarterly Review”, 2022, t. 112, nr 3, s. 468519.

Joanna Sondel-Cedarmas, Multicultural Krakow: the role of international heritage in creating the narrative of the city [w:] European cities in the process of constructing and transmitting European cultural heritage, red. Elżbieta Mach, Księgarnia Akademicka, Kraków 2022, s. 87109. (Opis dziedzictwa Żydów krakowskich.)

Agnieszka Zajączkowska-Dróżdz, The Jewish medical institutions in Kraków during the Holocaust and their activities: the early years in occupied Kraków [w:] Medical Review Auschwitz: Medicine Behind the Barbed Wire: Conference Proceedings: 1921 September, Kraków, Poland, red. Maria Ciesielska, Piotr Gajewski, Jakub Antosz-Rekucki, Polski Instytut Evidence Based Medicine, Kraków 2022, s. 2534.

2021

Paweł Cichoń, Zmiany prawnoustrojowe w "napoleońskim" Krakowie w latach 1809–1815, “Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, 2021, nr 24, s. 3148. (Obecne wątki żydowskie w funkcjonowaniu gminy żydowskiej i wprowadzonych do niej nowych dekretów.)

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Śladami nieznanych przedwojennych żydowskich kolekcjonerów i właścicieli dzieł sztuki, “Zagłada Żydów, Studia i Materiały”, 2021, nr 17, s. 486522. (Dotyczy zbiorów artystycznych polskich Żydów, w tym krakowskich.)

Roman Gieroń, Zarys problematyki pomocy udzielanej Żydom podczas okupacji niemieckiej w aktach postępowań karnych wszczętych na podstawie dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 r. na obszarze powojennego województwa krakowskiego, “Polish-Jewish Studies”, 2021, t. 2, s. 220251.

Michał Jaczyński, Muzyka w teatrze polsko-żydowskim w pierwszych dekadach XX wieku w świetle zachowanych źródeł, “Polski Rocznik Muzykologiczny”, 2021, nr 19, s. 6789. (Zawiera opisy żydowskich sztuk teatralnych, wystawianych również w Krakowie, np. Małka Szwarcenkopf)

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka, Za kulisami sceny koncertowej polityka kulturalna Żydowskiego Towarzystwa Muzycznego w Krakowie [w:] Żydzi krakowscy. Nowe kierunki badań, red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków Budapeszt Syrakuzy 2021, s. 133182.

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka, Z Żydami i bez Żydów: o ich znaczeniu w kulturze muzycznej Galicji [w:] Żydzi w kulturze muzycznej Galicji, red. Ewa Nidecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, s. 222–254. (Kraków jako ważny ośrodek promocji żydowskiej muzyki. W 1930 roku odbył się w Krakowie pierwszy na świecie żydowski koncert muzyki symfonicznej.)

Alicja Jarkowska, Donosicielstwo w Krakowie w latach 19391945. Zarys projektu badawczego i problematyki [w:] Żydzi krakowscy. Nowe kierunki badań, red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków Budapeszt Syrakuzy 2021, s. 259276.

Kazania dla młodzieży żydowskiej w Galicji, oprac. Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa 2021.

Katarzyna Kocik, Polska Partia Socjalistyczna a kwestia żydowska w dwudziestoleciu międzywojennym na podstawie krakowskiego dziennika “Naprzód” [w:] Żydzi krakowscy. Nowe kierunki badań, red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków Budapeszt Syrakuzy 2021, s. 211258.

Hanna Kozińska-Witt, Jüdische Stadtdeputierte in der Zweiten Polnischen Republik: Projekte – Strategien Dynamiken, Wallstein Verlag, 2021. (Żydowscy posłowie miejscy w II RP, i ich polityczne zaangażowanie w trzech głównych gminach w perspektywie porównawczej: w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu.)

Hanna Kozińska-Witt, Przedsiębiorczość jako działalność patriotyczna? Zakłady Baruchów i Włodzimirskich w Podgórzu i Łagiewnikach w drugiej połowie XIX wieku, “Res Gestae. Czasopismo historyczne”, 2021, t. 12, s. 91125.

Hanna Kozińska-Witt, Alicja Maślak-Maciejewska, Przemysław Zarubin, Rola Żydów w życiu gospodarczym Krakowa i okolic w okresie autonomii galicyjskiej (18661914). Rekonesans badawczy [w:] Gospodarka. Wybrane problemy gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. Anna Landau-Czajka, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2021, s. 57–74 (“Stosunki Polsko-Żydowskie”, t. 4).

Hanna Kozińska-Witt, Wzloty i upadki przemysłowców z okolic Krakowa Maurycy Baruch i jego potomkowie [w:] Żydzi krakowscy. Nowe kierunki badań, red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków Budapeszt Syrakuzy 2021, s. 81132.

Sean Martin, Interwar Jewish Kraków and Communal History Twenty-First Century Perspectives [w:] Żydzi krakowscy. Nowe kierunki badań, red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków Budapeszt Syrakuzy 2021, s. 195210.

Alicja Maślak-Maciejewska, A forgotten network? New perspectives on progressive synagogues in Galicia and the Kingdom of Poland [w:] Jewish religious life in Poland since 1750, red. Antony Polonsky, Marcin Wodziński, François Guesnet, Ada Rapoport-Albert, Liverpool University Press, 2021 s. 261283.

Alicja Maślak-Maciejewska, Fundacja Jonathana Warschauera z dziejów kredytu rzemieślniczego w Galicji i dobroczynności “bez różnicy wyznania” [w:] Gospodarka. Wybrane problemy gospodarcze na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, red. Anna Landau-Czajka, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2021, s. 7594 (“Stosunki Polsko-Żydowskie”, t. 4). (Fundacja powołana została w Krakowie.)

Alicja Maślak-Maciejewska, Nauczanie religii w synagodze: kazania dla młodzieży w templach Krakowa i Lwowa w okresie autonomii, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2021, nr 2 (278) s. 559582.

Alicja Maślak-Maciejewska, Anna Trząsalska, Maria Vovchko, Żydówki nauczycielkami religii w Galicji do 1914 roku, “Studia Judaica”, 2021, t. 48, nr 2, s. 295312.

Mateusz Pielka, Relacje syjonistów ze zwolennikami asymilacji żydowskiej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku – zarys problematyki, “Polish-Jewish Studies”, 2021, t. 2, s. 1541. (Wspomniani są krakowscy Żydzi, krakowskie organizacje.)

Agata Rybińska, Krakowskie lata Rozalii Saulson mikrohistoria niedokończona [w:] Żydzi krakowscy. Nowe kierunki badań, red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków Budapeszt Syrakuzy 2021, s. 183194.

Joanna Sliwa, “Ma’am, do you know that a Jew lives here?” The Betrayal of Polish Women and the Jewish Children They Hid during the Holocaust the Case of Cracow [w:] If This is a Woman: Studies on Women and Gender in the Holocaust, red. Denisa Nešťáková, Katja Grosse-Sommer, Borbála Klacsmann, Jakub Drábik, Academic Studies Press, Brookline 2021, s. 163–180.

Monika Stępień, The returns of Polish Jews to their hometowns in light of personal document literature: examples from Warsaw, Łódź and Kraków, “Gal-Ed: on the History of the Jews in Poland”, 2021, nr 2627, s. 207226.

Łukasz Stypuła, Jesziwy Lubelskie Do XVII Wieku, teatrnn.pl/leksykon/artykuly/jesziwy-lubelskie-do-xvii-wieku, 2021. (Wspomniani krakowscy Żydzi, np. Mosze Isserles i Bracia Haliczowie.)

Natasza Styrna, Malarki, rzeźbiarki i graficzki z krakowskiego Zrzeszenia Żydowskich Artystów (19311939), “Studia Judaica”, 2021, t. 48, nr 2, s. 407435.

Maciej Tomal, Rejestr krakowskiego bet dinu ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie na tle pinkasów gminnych Europy i Krakowa., Wprowadzenie wraz z edycją pierwszego wpisu [w:] Żydzi krakowscy. Nowe kierunki badań, red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków Budapeszt Syrakuzy 2021, s. 2160.

Kamila Twardowska, Identity and gender as obstacles? A comparison of two biographies of Jewish architects from Krakow [w:] Designing Transformation: Jews and Cultural Identity in Central European Modernism, red. Elana Shapira, Bloomsbury Visual Arts 2021, s. 121136.

Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, Działalność konspiracyjna Żydów w Krakowie jako reakcja na niemiecką politykę Zagłady, “Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, 2021, t. 43, nr 3, s. 439463.

Przemysław Zarubin, Wybór źródeł do badań gospodarczej historii Żydów krakowskich w okresie autonomicznym [w:] Żydzi krakowscy. Nowe kierunki badań, red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Austeria, Kraków Budapeszt Syrakuzy 2021, s. 6180.

Radosław Żurawski vel Grajewski, Konfabulacja i plotka jako czynniki kształtujące obraz powstania krakowskiego i rabacji galicyjskiej w 1846 r. w prasie krajów Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy), “Przegląd Historyczny”, 2021, t. 112, nr 1, s. 112. (Wspomnienie Żydów kazimierskich i fałszywych wieści o ekscesach antyżydowskich.)

2020

Natalia Aleksiun, Crossing the Line: Violence against Jewish Women and the New Model of Antisemitism in Poland in the 1930s, “Jewish History”, 2020, nr 33, s. 133–162. (Relacje z “Nowego Dziennika”.)

Monika Bednarek, Scenariusz upamiętnienia na terenie miejsca pamięci KL Plaszow – prezentacja założeń, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2020, z. 38, s. 11–40.

Monika Bielak, Mapy miasta: dziedzictwa i sacrum w przestrzeni Krakowa, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2020. (Wspomnienie cmentarza Remuh, Placu Bohaterów Getta, Domu modlitwy Mordechaja Tignera.)

Piotr Figiela, Wybrane kariery żydowskich uczniów Gimnazjum św. Anny w Krakowie – studentów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach autonomii Galicji i II RP [w:] Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wojciech Strokowski, Kamila Wasilewska-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020, s. 305–326.

Roman Gieroń, Półmrok. Procesy karne w sprawie przestępstw popełnianych przez chłopów wobec Żydów w województwie Krakowskim, IPN, Kraków 2020.

Janek Gryta, Creating a Cosmopolitan Past. Local and Transnational Influences on Memory Work in Schindler’s Factory, Kraków, “History & Memory”, 2020, t. 32, nr 1, s. 34–68.

Janek Gryta, Jews and Poles in the Holocaust Exhibitions of Kraków, 19802013. Between Urban Past and National Memory, Palgrave Pivot, London 2020.

Bartosz Heksel, Żydowscy adwokaci przedwojennego Krakowa, Wydawnictwo EMG, Kraków 2020.

Alicja Jarkowska, Wybrane formy kolaboracji w KL Plaszow. Charakterystyka zjawiska “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2020, z. 38, s. 149–170.

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka, Jewish Music Organizations in Interwar Galicia, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2020, t. 32, s. 343–370. (Wśród organizacji, których działalność omówiono w artykule, znajduje się Żydowskie Towarzystwo Muzyczne w Krakowie, a także związane z tym miastem chóry “Hazamir” oraz “Szir”.)

Tomasz Kargol, Plotka i pogłoska w życiu społecznym i politycznym Galicji w drugiej połowie XIX wieku (18671914), “Przegląd Historyczny”, 2020, t. 111, nr 2, s. 273287. (Antysemickie plotki o ludności żydowskiej krakowskiej.)

Kamil Karski, Aleksander Schwarz, Cmentarze żydowskie w Podgórzu. Zarys problematyki badań, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2020, z. 38, s. 69–86.

Aleksandra Kasznik-Christian, Sprawa Marty Puretz, domniemanej agentki Gestapo z krakowskiego getta, “Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2020, nr 16, s. 629661.

Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska, Julia Pawlikowska, O edukacji aksjologicznej na terenie byłego KL Plaszow, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2020, z. 38, s. 191–205.

Katarzyna Kocik, KL Plaszow – pomiędzy historią a polityką pamięci, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2020, z. 38, s. 221–252.

Maria Kłańska, Henryk Halkowski (19512009): "Strażnik pamięci żydowskiej" w Krakowie, “Roczniki Humanistyczne”, 2020, t. 68, nr 5, s. 147–161.

Hanna Kozińska-Witt, Tradycje postrzegania dzielnicy żydowskiej w Krakowie: przewodniki po zabytkach miasta z drugiej połowy XIX wieku, “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, 2020, t. 81, s. 101–122.

Anna Lebet-Minakowska, Artyści-rzemieślnicy żydowscy i ich dzieła w kolekcji rzemiosła artystycznego Muzeum Narodowego w Krakowie [w:] Żydzi Wschodniej Polski. Artyści żydowscy, red. Jarosław Ławski, Joanna Wildowicz, Temida 2, Białystok 2020, s. 273–297.

Erica Lehrer, Monika Murzyn-Kupisz, Tworzenie przestrzeni dla kultury żydowskiej w polskich muzeach: działania kuratorskie związane z pokazywaniem pluralizmu kulturowego w kontekście utraty różnorodności etnicznej, “Teksty Drugie”, 2020, t. 193, nr 4, s. 155187. (Muzeum Etnograficzne w Krakowie jako miejsce pamięci kultury żydowskiej.)

Olga Linkiewicz, Judasze wśród ludu. Żydzi galicyjscy w polskiej etnologii i tekstach etnograficznych z okresu międzywojnia, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2020, nr 1 (273), s. 103–121. (Badania dotyczące Żydów kazimierskich prowadzone min. Przez Ilzę Perberg i Feliksa Grossa.)

Rachel Manekin, From Anna Kluger to Sarah Schenirer. Women’s education in Kraków and its discontents, “Jewish History”, 2020, nr 33, s. 29–59.

Rachel Manekin, The Rebellion of the Daughters. Jewish Women Runaways in Western Galicia, Princeton University Press, Princeton 2020. (Tematem książki są ucieczki młodych kobiet z ortodoksyjnych rodzin żydowskich w Galicji Zachodniej – przede wszystkim w Krakowie – na przełomie XIX i XX w.)

Artur Markowski, Przemoc antyżydowska i zatrute cukierki. Plotka elementem napięcia pogromowego na ziemiach polskich na początku XX w., “Przegląd Historyczny”, 2020, t. 111, nr 2, s. 273287. (Antysemickie plotki o ludności żydowskiej krakowskiej.)

Alicja Maślak-Maciejewska, [recenzja:] Hanna Kozińska-Witt, Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2020, nr 1 (273), s. 249–254.

Alicja Maślak-Maciejewska, To Galicia from Moravia: peregrinations of modern rabbis and the moderate religious reform in 19th century Central Europe [w:] Reframing Jewish life: Moravian Jewry in the modern period, red. Marie Crhová, Palacký University Olomouc, Olomouc 2020, s. 26–37.

Alicja Maślak-Maciejewska, XIX-wieczne czytelnie krakowskich Żydów postępowych, “Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi”, 2020, tom specjalny, s. 129–152.

Alicja Maślak-Maciejewska, Żydzi w Nowodworku – przegląd dotychczasowych badań [w:] Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wojciech Strokowski, Kamila Wasilewska-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020, s. 15–30.

Ariel Evan Mayse, Sam Berrin Shonkoff, Kalonymus Kalman Epstein of Kraków [w:] Hasidism. Writings on Devotion, Community and Life in the Modern World, red. Ariel Evan Mayse, Sam Berrin Shonkoff, Brandeis University Press, Waltham, Massachusetts 2020, s. 114–119.

Ewa Mermer, Portret zbiorowy społeczności żydowskich uczniów w Gimnazjum św. Anny w Krakowie [w:] Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wojciech Strokowski, Kamila Wasilewska-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020, s. 187–262.

Piotr Michalik, Consent to a Jewish Marriage in Legislation of the Free City of Cracow (1815–1846), “Journal on European History of Law”, 2020, t. 11, nr 1, s. 102–09.

Najstarsze pamiętniki Żydów krakowskich. Meir ben Jechiel Kadosz, Jom-Tow Lipmann-Heller, oprac. i tłum. Leszek Kwiatkowski, Agata Paluch, red. Agnieszka Jagodzińska, Żydzi. Polska. Autobiografia, red. serii Joanna Lisek, PWN, Warszawa 2020.

Judith Olszowy-Schlanger, Some Palaeographical Observations on the Torah Scrolls from Medieval Cracow: Binding Fragments from the Jagiellonian Library, [w:] European Genizah. Newly Discovered Hebrew Binding Fragments in Context. European Genizah Texts and Studies,  red. Andreas Lehnardt, 2020, s. 228–257. (“Studies in Jewish History and culture”, vol. 5 (63)).

Sebastian Piątkowski, „Aryjskie papiery”. Z problematyki pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w legalizowaniu fałszywych tożsamości na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, “Polish-Jewish Studies”, 2020, t. 1, s. 437–464.

Anna Smywińska-Pohl, Z Gimnazjum św. Anny na Uniwersytet Jagielloński i dalej… Losy i dorobek filozofów pochodzenia żydowskiego z lat 1918–1939 [w:] Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wojciech Strokowski, Kamila Wasilewska-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020, s. 327–342.

Jakub Stendig, Płaszów. Ostatnia stacja krakowskiego żydostwa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2020.

Wojciech Strokowski, Od Bursy Jerusalem do pl. Na Groblach. Siedziby Szkół Nowodworskich i ich związki z kulturą żydowską [w:] Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wojciech Strokowski, Kamila Wasilewska-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020, s. 263–284.

Małgorzata Śliż-Marciniec, Zasłużony krakowski nauczyciel religii mojżeszowej – dr Dawid Rosenman (1884–1926) [w:] Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wojciech Strokowski, Kamila Wasilewska-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020, s. 285–304.

Marta Śmietana, Fotografie z KL Plaszow, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2020, z. 38, s. 121–148.

Kamila Wasilewska-Prędki, Młodzież żydowska w Gimnazjum św. Anny w Krakowie [w:] Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wojciech Strokowski, Kamila Wasilewska-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020, s. 31–186.

Michał Wachuła, Relacje więźniów Kabla zebrane przez Wojewódzką Żydowską Komisję Historyczną w Krakowie w kontekście metodologii dokumentowania Zagłady w latach 1944–1949, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2020, z. 38, s. 171–190.

Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, Od dyskryminacji do eksterminacji. Polityka Trzeciej Rzeszy Wobec Żydów w Krakowie (1939–1943), WUJ, Kraków 2020.

Przemysław Zarubin, Życie szkolne uczniów żydowskich w Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie w okresie międzywojennym (wybrane aspekty) [w:] Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wojciech Strokowski, Kamila Wasilewska-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020, s. 343–368.

Żydzi w krakowskim Gimnazjum św. Anny (Nowodworskiego), red. Alicja Maślak-Maciejewska, Wojciech Strokowski, Kamila Wasilewska-Prędki, Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt – Syrakuzy 2020.

2019

Iwona Bachórz, Ludwik Gumplowicz – socjolog polski, niemiecki, żydowski, “Humanitarnyj Korpus”, 2019, t. 26, s. 5–15. (Krakowski Żyd.)

Anna Bednarek, Kriegerowie – biografia niemożliwa?, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 37, s. 136–150.

Mordechaj Canin, Przez ruiny i zgliszcza. Podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2019. (Zbiór reportaży Mordechaja Canina, który w latach 1946-47 podróżował po polskich miastach, w których przed wojną kwitło życie żydowskie. Autor poświęcił Krakowowi jeden rozdział.)

Anna Cichopek-Gajraj, Pogromy w Krakowie (Polska) i Topolczanach (Słowacja) w 1945 r. – analiza porównawcza [w:] Pogromy Żydów w na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4, red. August Grabski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019, s. 183214.

Edward Dąbrowa, Jewish Studies in today’s Krakow [w:] Warsaw and Jerusalem. Polish-Jewish History, Culture, Values, and Education between Paradise and Inferno, red. Nitza Davidovitch, Eyal Lewin, Brown Walker Press, Irvine – Boca Raton 2019, s. 39–45.

Stefan Gąsiorowski, Michał Borowicz in Kraków from 1911 to 1939. Introduction to the Issue, "Scripta Judaica Cracoviensia", 2019, nr 17, s. 95–105.

Lili Haber, Kraków w moim sercu, “Judaista. Studenckie czasopismo naukowe”, 2019, nr 6, s. 37.

Anna Jakimyszyn-Gadocha, Żydowski Kazimierz w świetle zapisów pinkasu sądu dajanów gminy krakowskiej z końca XVIII wieku [w:] Przybylski i inni. O znaczeniu Krakowa i regionu w kulturze oświecenia, red. Roman Dąbrowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, s. 95109.

Małgorzata Kaniowska, Musical analyses of Mordechai Gebirtig’s chosen pieces [w:] Post-Holocaust Studies in a Modern Context, red. Nitza Davidovitch, Ronen A. Cohen, Eyal Lewin, IGI Global, Hershey 2019, s. 112–122.

Karolina Koprowska, Od Dorf do Hejm. Przepisywanie miejsca urodzenia w poezji Racheli D. Korn [w:] Retelling: strategie przestrzenne, red. Dominika Ciesielska, Magdalena Kozyra, Aleksandra Łozińska, Wiele Kropek, Kraków 2019, s. 43–60. (Artykuł dotyczy twórczości Racheli Korn (1898-1982), żydowskiej poetki i nowelistki, która publikowała swoje utwory m.in. w krakowskiej gazecie codziennej “Nowy Dziennik”.)

Hanna Kozińska-Witt, Politycy czy klakierzy? Żydzi w krakowskiej radzie miejskiej w XIX wieku, WUJ, Kraków 2019.

Hanna Kozińska-Witt, Zasypanie Starej Wisły i powstanie Plant Dietlowskich w Krakowie: początek integracji dzielnic o różnym charakterze wyznaniowo-społecznym? [w:] Architektura w mieście. Architektura dla miasta. Przestrzeń publiczna w miastach ziem polskich w długim dziewiętnastym wieku, red. Aleksander Łupienko, Agnieszka Zabłocka-Kłos, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019, s. 239–256.

Łukasz Krzyżanowski, Marcin Zaremba, “Bić ich za nasze dzieci!” Panika moralna i przemoc zbiorowa wobec Żydów w Polsce w latach 19451946 [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4, red. August Grabski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019, s. 489510. (Autorzy artykułu wspominają m.in. o pogromie krakowskim 11.08.1945 r.)

Łukasz Krzyżanowski, To było między pierwszą a drugą. Zabójstwo Róży Berger podczas pogromu w Krakowie 11 sierpnia 1945 r., “Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2019, nr 15, s. 409445.

Julian Kwiek, Pogrom antyżydowski w Krakowie 11 sierpnia 1945 r. [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4, red. August Grabski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019, s. 161181.

Anna Lebet-Minakowska, Wachtla artystyczne wypowiedzi językiem idei syjonistycznych – na przykładzie jego prac ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie [w:] Żydzi Wschodniej Polski. Między Odessą a Wilnem. Wokół idei syjonizmu, red. Jarosław Ławski, Ewelina Feldman-Kołodziejuk, Temida 2, Białystok 2019, s. 173–202.

Erica Lehrer, Monika Murzyn-Kupisz, Making Space for Jewish Culture in Polish Folk and Ethnographic Museums. Curating Social Diversity after Ethnic Cleansing, “Museum Worlds”, 2019, t. 7, nr 1, s. 82–108. (Artykuł dotyczy sposobów prezentacji dziedzictwa żydowskiego w polskich muzeach etnograficznych, w tym w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie.)

Agata Lis, The myth of Jewish fortunes and the reality of Krakow [w:] Warsaw and Jerusalem. Polish-Jewish History, Culture, Values, and Education between Paradise and Inferno, red. Nitza Davidovitch, Eyal Lewin, Brown Walker Press, Irvine – Boca Raton 2019, s. 31–38.

Christine Liu, Mapping and Visualizing Testimonies of Spaces of Confinement. A Digital Analysis of the Kraków Ghetto, niepublikowana praca magisterska, Duke University, Department of Art, Art History, and Visual Studies, Durham 2019.

Konrad Matyjaszek, Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce, Universitas, Kraków 2019.

Agnieszka Misina, Czy sztuka może uratować życie? Zbiór wierszy “Świat i ja” powstały w obozie KL Płaszów autorstwa Józefa Baua,Judaista. Studenckie czasopismo naukowe”, 2019, nr 6, s. 5965.

Joanna Nowicka, Mordechaj Gebirtig’s work against the background of Krakow’s musical culture [w:] Warsaw and Jerusalem. Polish-Jewish History, Culture, Values, and Education between Paradise and Inferno, red. Nitza Davidovitch, Eyal Lewin, Brown Walker Press, Irvine – Boca Raton 2019, s. 13–29.

Katarzyna Pabis-Cisowska, Postęp kontra tradycja. Kwestia dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX w., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2019.

Bartłomiej Grzegorz Sala, Krakowskie synagogi, Księży Młyn, Łódź 2019.

Naomi Seidman, Sarah Schenirer and the Bais Yaakov Movement. A Revolution in the Name of Tradition, Littman Library of Jewish Civilization, Liverpool 2019.

Anna Smywińska-Pohl, Dzieła osierocone filozofów pochodzenia żydowskiego związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim w latach 1918–1939, “Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 2019, t. 28, nr 2, s. 175–185.

Anna Smywińska-Pohl, Losy i twórczość filozofów pochodzenia żydowskiego związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim na przykładzie Mechela Weisingera [w:] Filozofia – współczesne problemy i zjawiska filozoficzne, red. Ewelina Chodźko, Aleksandra Surma, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL, Lublin 2019, s. 179–187.

Monika Stępień, “Żydzi stali się w Polsce zjawiskiem egzotycznym, niemal wymarłym gatunkiem”. Obraz społeczności żydowskiej w Polsce w latach 70. i 80. XX wieku we wspomnieniach Żydów powracających do Polski, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2019, nr 2 (270), s. 417–431. (W artykule odniesiono się także do relacji Żydów powracających do Krakowa.)

Monika Szabłowska-Zaręba, Marta Hirschprung – zapomniana redaktorka i literatka z Krakowa, “Rocznik Historii Prasy Polskiej”, 2019, t. 22, nr 1, s. 37–56.

Bożena Szaynok, Polska historiografia po 1989 r. na temat pogromów i powojennej przemocy wobec Żydów w latach 1944–1947 [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 4, red. August Grabski, Instytut Historii PAN, Warszawa 2019, s. 511–526. (Autorka artykułu omawia również historiografię polską odnoszącą się do pogromu w Krakowie w 1945 r.)

Kamila Wasilewska-Prędki, Fotografia żydowska w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2019, z. 37, s. 69–87. (Wiele z fotografii pochodzi z Krakowa)

Zofia Wóycicka, Global patterns, local interpretations. New Polish museums dedicated to the rescue of Jews during the Holocaust, “Holocaust Studies”, 2019, nr 25, s. 248–272. (W artykule omówiono m.in. wystawę w Aptece “Pod Orłem” – oddziale Muzeum Historycznego miasta Krakowa.)

Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVIIXVIII wiek). Źródła, red. Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019. (Wydawnictwo zawiera dokumenty dotyczące samorządu żydowskiego w Krakowie.)

2018

Andrzej Dziadzio, Vertragsfreiheit in Der Donaumonarchie. Das Gesetz Für Galizien Über Das Wucherverbot, “Journal on European History of Law”, 2018, vol. 9, nr 2, s. 216–22.

 

Czesław Brzoza, Żydzi Krakowa międzywojennego. Kalendarium, Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, Kraków 2018.

 

Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków. Materiały z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie, red. Magdalena Marosz, Barbara Zbroja, Edyta Gawron, Anna Jakimyszyn-Gadocha, Alicja Maślak-Maciejewska, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018.

 

Edyta Gawron, Anna Jakimyszyn-Gadocha, Alicja Maślak-Maciejewska, Zarys dziejów Żydów krakowskich [w:] Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków. Materiały z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie, red. Magdalena Marosz, Barbara Zbroja, Edyta Gawron, Anna Jakimyszyn-Gadocha, Alicja Maślak-Maciejewska, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018, s. 3247.

 

Uriel Gellman, Becoming a movement. Early nineteenth-century Hasidism in the eyes of R. Kalonymus Kalman Epstein of Kraków, “Modern Judaism. A Journal of Jewish Ideas and Experience, 2018, t. 38, nr 3, s. 307–327.

 

Bartosz Heksel, Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim - 35 lat działalności muzeum, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2018, z. 36, s. 351–366.

 

Anna Jakimyszyn-Gadocha, Samorząd krakowski a infrastruktura żydowskiego Kazimierza [w:] 1866. Odbudowa samorządu miejskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa, red. Konrad Meus, Łukasz T. Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, s. 7992.

 

Anna Jakimyszyn-Gadocha, Stan badań nad dziejami Żydów krakowskich. Dokonania i perspektywy [w:] Żydzi polscy w oczach historyków. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa A. Gierowskiego, red. Adam Kaźmierczyk, Alicja Maślak-Maciejewska, WUJ, Kraków 2018, s. 37–58.

 

Alicja Jarkowska-Natkaniec, On the so-called "Diamant Network": the activities of Jewish undercover agents in occupied Kraków in relation to the Polish underground, “Yad Vashem Studies”, 2018, t. 46, nr 1, s. 73–102.

 

Alicja Jarkowska-Natkaniec, Reszet Diamant. Peilutam szel ha-Sochnim ha-Jehudim ha-Smuim bi-Krakow ha-Kwusza be-ha-Keszer szel ha-Machteret ha-Polanit, “Jad Wa-szem. Kowec mechkarim”, 2018, t. 46, nr 1, s. 63–87.

Alicja Jarkowska-Natkaniec, Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie, TAiWPN Universitas, Kraków 2018.

Anna Jarmuszkiewicz, Anna Smywińska-Pohl, Odkrywanie niedostępnego. Utwory osierocone w dorobku studentów pochodzenia żydowskiego z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Libron, Kraków 2018.

Paweł Jasnowski, Henryk Markusfeld – „prawdziwy typ Izraelity-Polaka” [w:] Nowodworek z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach, t. 1, red. Wojciech Strokowski, FALL, Kraków 2018, s. 323–331. (Henryk Markusfeld był przedsiębiorcą i filantropem pochodzenia żydowskiego, absolwentem krakowskiego Gimnazjum św. Anny.)

Katarzyna Kocik, Dokumentacja organizacji opiekuńczych jako źródło badań nad zagładą krakowskiej społeczności żydowskiej [w:] Żydzi polscy w oczach historyków. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Gierowskiego, red. Adam Kaźmierczyk, Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 181–200.

Hanna Kozińska-Witt, Miłosierdzie gminy miejskiej? Samorządowe subsydia dla krakowskich instytucji żydowskich w latach autonomii galicyjskiej, 18661914 [w:] Z dziejów i kultury Żydów w Galicji, red. Michał Galas, Wacław Wierzbieniec, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018, s. 1135.

Hanna Kozińska-Witt, "Szkoła uobywatelnienia" a "kwestia żydowska": rady miejskie Krakowa, Poznania i Warszawy w okresie międzywojennym [w:] 1866. Odbudowa samorządu miejskiego – narodziny nowoczesnego Krakowa, red. Konrad Meus, Łukasz T. Sroka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, s. 199–212.

Hanna Kozińska-Witt, Ulica Ludwika Gumplowicza w Krakowie? [w:] Nowodworek z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach, t. 1, red. Wojciech Strokowski, FALL, Kraków 2018, s. 332–338.

Hanna Kozińska-Witt, Żydzi w samorządzie krakowskim w okresie galicyjskim: tradycja historiograficzna i program badawczy [w:] Żydzi polscy w oczach historyków. Tom dedykowany pamięci Profesora Józefa Gierowskiego, red. Adam Kaźmierczyk, Alicja Maślak-Maciejewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018, s. 213–230.

Magdalena Marosz, Materiały źródłowe do dziejów Żydów w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie [w:] Dzieje krakowskich Żydów na przestrzeni wieków. Materiały z zasobów Archiwum Narodowego w Krakowie, red. Magdalena Marosz, Barbara Zbroja, Edyta Gawron, Anna Jakimyszyn-Gadocha, Alicja Maślak-Maciejewska, Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018, s. 1031.

Alicja Maślak-Maciejewska, Krakowski “Izraelita” (II–IV 1870) – pierwsze polskojęzyczne czasopismo Żydów galicyjskich, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2018, nr 1 (265), s. 83–95.

Alicja Maślak-Maciejewska, Krakowskie Towarzystwo Wsparcia Biednych Chłopców Starozakonnych. Studium z dziejów opieki nad młodzieżą żydowską autonomicznej Galicji, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2018, z. 3, s. 517–535.

Alicja Maślak-Maciejewska, Modlili się w Templu. Krakowscy Żydzi postępowi w XIX stuleciu. Studium społeczno-religijne, WUJ, Kraków 2018.

Alicja Maślak-Maciejewska, Nauczyciele religii mojżeszowej w Gimnazjum św. Anny [w:] Nowodworek z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach, t. 1, red. Wojciech Strokowski, FALL, Kraków 2018, s. 299–322.

Stanisława Odrzywolska, Monika Paś, Judaika w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Rzemiosło artystyczne, druki i rękopisy, monety i medale, varia, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2018.

Sylwia Papier, Karolina Koprowska, Roma Sendyka, Jak burgund pod światło... Szkice o Zuzannie Ginczance, Kultury pamięci, Kraków 2018.

Monika Paś, Księga rachunkowa kazimierskiego cechu złotników żydowskich (18341859), “Kwartalnik Historii Żydów”, 2018, nr 3 (287), s. 679688.

Sylwia Przewoźnik, Korespondencja więźniów z obozu w Auschwitz w świetle akt Sądu Grodzkiego w Krakowie z lat 1946–1950, “Czasopismo Prawno-Historyczne”, 2018, t. 52, z. 1, s. 335344.

 

Naomi Seidman, Legitimizing the revolution. Sarah Schenirer and the Rhetoric of Torah Study for Girls [w:] New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands, red. Antony Polonsky, Hanna Węgrzynek, Andrzej Żbikowski, Academic Studies Press, Boston 2018, s. 356-365.

 

Przemysław Sołga, Distrikt Krakau – nowy asumpt do badań nad Zagładą Żydów, “Dzieje Najnowsze”, 2018, r. 50, s. 337354.

Monika Stępień, Housing Situation of Holocaust Survivors Returning to Their Hometowns in Poland after the Second World War. Examples from Kraków and Łódź, "Scripta Judaica Cracoviensia", 2018, nr 16, s. 109–122.

Monika Stępień, Miasto opowiedziane. Powojenny Kraków w świetle żydowskiej literatury dokumentu osobistego, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2018.

Monika Stępień, „Pamięci zamordowanych składamy hołd”. Działalność Wojewódzkiej Żydowskiej Komisji Historycznej w powojennym Krakowie, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2018, nr 3 (267), s. 579–606.

Kamila Wasilewska-Prędki, U kogo szukał pomocy Żyd z Wesela? Zarys biografii krakowskiego adwokata Artura Benisa (1865–1932) [w:] Nowodworek z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach, t. 1, red. Wojciech Strokowski, FALL, Kraków 2018, s. 339–346. (Artur Benis był krakowskim prawnikiem i ekonomistą pochodzenia żydowskiego. Został uwieczniony w sztuce Romana Brandstaettera pt. “Ja jestem Żyd z Wesela”.)

Marek Węgrzyn, Julagi. Zapomniane obozy pracy dla Żydów na terenie Krakowa (1942–1943), “Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”, 2018, t. 11, s. 105–120.

Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, Życie religijne Żydów w getcie krakowskim [w:] Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady, red. Piotr Kalwiński, Agnieszka Karczewska, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2018, s. 15–23.

Barbara Zbroja, Edward Kreisler, architekt urzędu budownictwa krakowskiego magistratu [w:] Nowodworek z pamięci. Uczniowie, absolwenci i nauczyciele we wspomnieniach, biografiach i anegdotach, t. 1, red. Wojciech Strokowski, FALL, Kraków 2018, s. 443–450. (Edward Kreisler, krakowski architekt pochodzenia żydowskiego, był m.in. współautorem projektu gmachu Muzeum Narodowego w Krakowie.)

Katarzyna Zimmerer, Kronika zamordowanego świata. Żydzi w Krakowie podczas okupacji niemieckiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017, rec. Agnieszka Misina, “Judaista. Studenckie Czasopismo Naukowe”, 2018, nr 5, s. 50.

2017

Natalia Aleksiun, Salo Baron and Jewish historiography in Galicia [w:] The Enduring Legacy of Salo W. Baron, red. Hava Tirosh-Samuelson, Edward Dąbrowa, Jagiellonian University Press, Kraków 2017, s. 115–130.

 

Magdalena Bendowska, Sefer derech ec ha-chajim na tle dziejów drukarstwa żydowskiego w I Rzeczypospolitej, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2017, nr 3 (263), s. 381–404. (Artykuł dotyczy m.in. drukarni żydowskich w Krakowie.)

 

Monika Biesaga, Biblioteka Judaistyczna Esra w Krakowie (18991939), “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 79–90.

 

Monika Biesaga, Przegląd publikacji na temat Żydów krakowskich za lata 2004–2014, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 9196.

 

Czesław Brzoza, Walka o władzę w kahałach krakowskim i podgórskim w okresie międzywojennym. Żydowskie gminy wyznaniowe w Krakowie, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 5778.

 

Eugeniusz Duda, 60 lat muzeum w Starej Synagodze w Krakowie, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 9–30.

 

Ryszard Friedman, Jeden spośród wielu, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017. (Wspomnienia Ryszarda Friedmana z czasów drugiej wojny światowej (Kraków, KL Plaszow).)

 

Ewa Gaczoł, Joanna Gellner, Wątki żydowskie w fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Część 1. Fotografie do 1939 roku, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 285–364.

 

Edyta Gawron, Salo W. Baron at the Jagiellonian University [w:] The Enduring Legacy of Salo W. Baron, red. Hava Tirosh-Samuelson, Edward Dąbrowa, Jagiellonian University Press, Kraków 2017, s. 69–80.

 

Tomasz Gąsowski, Żydzi galicyjscy w poszukiwaniu nowej tożsamości, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2017, z. 2, s. 323–333. (Artykuł dotyczy zagadnienia przemian w zakresie tożsamości żydowskich mieszkańców Galicji. Omówiono m.in. działalność tzw. Izraelitów postępowych w Krakowie.)

 

Martyna Grądzka-Rejak, Elita artystyczna i życie artystyczne w getcie krakowskim (1941–1943) [w:] Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej, red. Martyna Grądzka-Rejak, Aleksandra Namysło, IPN, Katowice Kraków Warszawa 2017, s. 271294.

 

Leszek Hońdo, Żydzi w Krakowie (od XIV do XVIII wieku) [w:] Kraków międzynarodowy. Materiały z sesji naukowej 7 maja 2016 roku, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2017, s. 61–77.

 

Anna Jakimyszyn-Gadocha, Źródła w językach hebrajskich i jidysz do historii krakowskich Żydów od XVI do XIX wieku, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 253–262.

 

Agnieszka Janczyk, Fromowiczowie – portret rodziny, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, nr 35, s. 475–494. (Artykuł opowiada o historii krakowskiej żydowskiej rodziny Fromowiczów, której członkowie od dziewiętnastego stulecia brali czynni udział w miejskim życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.)

 

Alicja Jarkowska-Natkaniec, Żydowska Służba Porządkowa w okupowanym Krakowie. Nowa elita w getcie krakowskim i niemieckim obozie Płaszów. Wybrane historie [w:] Elity i przedstawiciele społeczności żydowskiej podczas II wojny światowej, red. Martyna Grądzka-Rejak, Aleksandra Namysło, IPN, Katowice Kraków Warszawa 2017, s. 197214.

 

Iwona Kawalla-Lulewicz, W jedności siła. Żydowskie korporacje kupców, pracowników i pomocników handlowych w międzywojennym Krakowie, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 97–112.

 

Adam Kaźmierczyk, Konwersja Żydów na chrześcijaństwo w Krakowie w okresie staropolskim, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 191–202.

 

Hanna Kozińska-Witt, Broken traditions? The Jewish presence on the city of Kraków, Poznań and Warsaw, 1919–1939, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2017, t. 29, s. 177–193.

 

Hanna Kozińska-Witt, Die Krakauer Kommunalpolitik gegenüber der jüdischen Gemeinde in der Zweiten Polnischen Republik, 1918–1939 [w:] Poverty, charity and social welfare in Central Europe in the 19th and 20th centuries, red. Olga Fejtová, Milan Hlavačka, Václava Horčáková, Veronika Knotková, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2017, s. 409–423. (pl. Polityka lokalna Krakowa wobec społeczności żydowskiej w II RP 1918–1939)

 

Hanna Kozińska-Witt, Support your own, on your own. Local government subsidies for Jewish institutions during the period of Galician autonomy, 1866–1914, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2017, t. 15, s. 99–114. (W artykule omówiono m.in. działalność krakowskiej Rady Miejskiej w zakresie tytułowego zagadnienia.)

 

Bogusław Krasnowolski, Społeczny i urbanistyczny obraz ulicy Szerokiej na krakowskim Kazimierzu do połowy XIX wieku, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 31–56.

 

Justyna Kutrzeba, Żydowscy konwertyci w Krakowie przełomu XIX i XX wieku,Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 203–214.

 

Anna Kwiatek, Wątki żydowskie w fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Część 3. Fotografie z okresu po II wojnie światowej,Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 385–404.

 

Anna Lebet-Minakowska, Judaika w kolekcji rzemiosła artystycznego Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 405–412.

 

Teofila Mahler, Walka między ortodoksją a postępowcami w Krakowie w latach 1843–1868 (Komitet Starozakonnych a Wydział dla Spraw Żydowskich), Wydawnictwo Austeria, Kraków – Budapeszt 2017.

 

Rachel Manekin, Constructing Polish Jewry’s ‘Shrine of History’. Galician Beginnings, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2017, t. 29, s. 77–87. (Artykuł opowiada o dziejach żydowskiej historiografii w Galicji, m.in. w środowisku historyków związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim.)

 

Alicja Maślak-Maciejewska, Między ortodoksją a umiarkowaną reformą – rabin i kaznodzieja Moritz Duschak (1815–1890) i jego poglądy na judaizm, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2017, nr 3 (263), s. 443–469. (Artykuł dotyczy działalności Moritza Duschaka, który pełnił obowiązki kaznodziei w krakowskiej synagodze Tempel w latach 1877–1888.)

 

Alicja Maślak-Maciejewska, Rabini i kaznodzieje synagogi postępowej w Krakowie, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 215–232.

 

Alicja Maślak-Maciejewska, The religious views of preachers in the Kraków progressive synagogue (Tempel) in the nineteenth century, “Gal-Ed”, 2017, nr 25, s. 41–53.

 

Dariusz Niemiec, Stara Synagoga na krakowskim Kazimierzu w świetle badań archeologicznych z lat 20142016,Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 125–154.

 

Mateusz Niemiec, Wątki żydowskie w fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Część 2. Fotografie dotyczące okresu II wojny światowej i miejsc pamięci,Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 365–384.

 

Alicja Ososińska, Nieodkryta historia krakowskiej pisarki. Rys biograficzno-artystyczny Janiny Katz (19392013), “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 495–505. (Janina Katz była polską pisarką żydowskiego pochodzenia. Do 1969 r. mieszkała i tworzyła w Krakowie, następnie wyjechała do Danii, gdzie kontynuowała karierę literacką.)

 

Agata Paluch, Rola ośrodka krakowskiego w kształtowaniu myśli kabalistycznej w okresie nowożytnym, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 233–242.

 

Boaz Pash, Joel Sirkes zwany BaCH (15611640), “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 243–251. (Joel Sirkes był talmudsytą, który w 1614 roku zmarł na Kazimierzu.)

 

Monika Paś, Rudymenty wystawy szkoły Becalel w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 413– 418.

 

Anna Piskorz, Judaika w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 419–450.

 

Gabriela Prażnowska, Szkolnictwo żydowskie w Krakowie w latach 1945–1953, “Judaista. Studenckie Czasopismo Naukowe”, 2017, nr 3, s. 5–17.

 

Joanna Sliwa, Clandestine Activities and Concealed Presence. A Case Study of Children in the Kraków Ghetto [w:] Jewish Families in Europe. 1939–Present. History, Representation, and Memory, red. Joanna Beata Michlic, Brandeis University Press, Waltham 2017, s. 36–45.

 

Łukasz T. Sroka, Źródła do historii Żydów krakowskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku w zbiorach archiwów lwowskich, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 263–269.

 

Marcin Starzyński, The oldest Hebrew document in Poland (1485) and its translations, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2017, nr 15, s. 9–23. (Opisany w artykule dokument został sporządzony w Krakowie i stanowił zrzeczenie się praw do hurtu detalicznego z chrześcijanami dokonane przez krakowskich starszych kahalnych w imieniu całej gminy żydowskiej.)

 

Monika Stępień, Powroty krakowskich Żydów do rodzinnego miasta w świetle literatury dokumentu osobistego [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 6, red. Stefan Gąsiorowski, Magdalena Ruta, PAU, Kraków 2017, s. 255–266.

 

Andrzej Iwo Szoka, Konik kazimierski z 1787 roku, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 113–124. (Artykuł stanowi zbiór uwag nt. błazna na drewnianym koniku, który 16 czerwca 1787 r. uczestniczył w powitaniu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w imieniu żydowskich mieszkańców Kazimierza.)

 

Kamila Wasilewska-Prędki, Judaika w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie – przegląd najważniejszych obiektów, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 451–462.

 

Mario Wenzel, Arbeitszwang und Judenmord. Die Arbeitslager für Juden im Distrikt Krakau des Generalgouvernements 19391944, Metropol, Berlin 2017.

 

Bogna Wilczyńska, Makkabi, Jutrzenka, Wisla and Cracovia. Polish-Jewish Krakow from the perspective of football, “Aschkenas. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden”, 2017, t. 27, nr 1, s. 93–108.

 

Agnieszka Yass-Alston, Żydowscy kolekcjonerzy dzieł sztuki międzywojennego Krakowa. Adolf Schwartz, Rudolf Beres, Seweryn Gottlieb – postaci, które odeszły w niepamięć historii, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 271284.

 

Emil Zaitz, Michał Zaitz, Krakowski Kazimierz w badaniach archeologicznych, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 155–189.

 

Hanna Zaremska, Wspólne dzieje. Galeria średniowieczna w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2017, z. 35, s. 463–473. (Ogólny zarys czego dotyczy wystawa średniowieczna, wspomnienie średniowiecznych Żydów krakowskich.)

 

Katarzyna Zimmerer, Kronika zamordowanego świata. Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2017.

2016

Małgorzata Bogunia-Borowska, The museum as a space of social relations. Oskar Schindler’s Enamel Factory Museum in Cracow and POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw [w:] Social spaces and social relations, red. Małgorzata Bogunia Borowska, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2016, s. 55-83.

 

Elżbieta Długosz, Rabini gminy krakowskich Żydów od XVI wieku do 1939 roku [w:] Ostoja tradycji, red. Elżbieta Długosz, Eugeniusz Duda, Anna Jodłowiec-Dziedzic, Dariusz Niemiec, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 167-216.

 

Eugeniusz Duda, Historia i architektura synagogi Starej od XVI wieku po jej adaptację na muzeum po II wojnie światowej [w:] Ostoja tradycji, red. Elżbieta Długosz, Eugeniusz Duda, Anna Jodłowiec-Dziedzic, Dariusz Niemiec, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 49-112.

 

Eugeniusz Duda, Społeczna rola synagogi. Rabini i kantorzy [w:] Ostoja tradycji, red. Elżbieta Długosz, Eugeniusz Duda, Anna Jodłowiec-Dziedzic, Dariusz Niemiec, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 113-146.

Tekst traktuje o roli synagogi w społeczeństwie żydowskim. Wiele przykładów dotyczy krakowskich synagog i tamtejszej społeczności żydowskiej.

 

Kenny Fraser, Płaszów – nie-rewitalizacja. Głos krajobrazu [w:] Płaszów. Odkrywanie, red. Marcin Baran, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 171-192.

 

Martyna Grądzka-Rejak, Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945), Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2016.

 

Christina Heiduck, Das Lager Płaszów in Krakau und seine dislozierte Erinnerung [w:] Orte der Shoah in Polen. Gedenkstätten zwischen Mahnmal und Museum, red. Jörg Ganzenmüller, Raphael Utz, Böhlau Verlag, Wien - Köln - Weimar 2016, s. 199-218.

 

Bartosz Heksel, Krakowscy Żydzi – więźniowie KL Mauthausen. Transport z KL Plaszow z 7 sierpnia 1944 roku. Próba rekonstrukcji losów więźniów, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2016, z. 34, s. 217-235.

 

Leszek Hońdo, Sposoby pochówku Żydów na przykładzie krakowskich cmentarzy [w:] Sacrum w mieście. 2. Epoka nowożytna i czasy współczesne. Wymiar religijny, kulturalny i społeczny, red. Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 233-244.

 

Anna Jakimyszyn-Gadocha, Zarys historii krakowskiego oddziału Towarzystwa Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce (1927-1939), “Kwartalnik Historii Żydów”, 2016, t. 260, nr 4, s. 931-955.

 

Paweł Jasnowski, Akulturacja Żydów Krakowa w XIX wieku. Język nagrobnych inskrypcji z Nowego Cmentarza Żydowskiego [w:] Wielkomiejskie Cmentarze Żydowskie w Europie Środkowo-Wschodniej. Urban Jewish Cemeteries in Central and Eastern Europe, red. I. Gadowska, Wydawnictwo Hamal - Andrzej Machejek, Łódź 2016, s. 121-146.

 

Anna Jodłowiec-Dziedzic, Wyjątkowe uroczystości i wizyty ważnych osobistości w mieście żydowskim i w Starej Synagodze (XVII-XX w.) [w:] Ostoja tradycji, red. Elżbieta Długosz, Eugeniusz Duda, Anna Jodłowiec-Dziedzic, Dariusz Niemiec, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s.147-166.

 

Marta Grudzińska, Więźniowie z Majdanka deportowani do KL Płaszów w kwietniu 1944 roku [w:] Płaszów. Odkrywanie, red. Marcin Baran, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 73-95.

 

Aleksandra Kobielec, Losy więźniów z transportu płaszowskiego z 16 października 1944 roku w świetle dokumentów zgromadzonych w Archiwum Muzeum Gross-Rosen [w:] Płaszów. Odkrywanie, red. Marcin Baran, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 47-71. 

 

Magdalena Kędziora, Narracje dotyczące kategorii "pamięci niechcianej" o traumatycznych wydarzeniach historycznych, obecne w polskich muzeach, “Zarządzanie w Kulturze”, 2016, t. 17, z. 1, s. 49-65.

Artykuł dotyczy m.in. narracji dotyczącej losów Polaków i Żydów prezentowanej przez wystawę w Fabryce Schindlera – oddziale Muzeum Historycznego miasta Krakowa.

 

Katarzyna Kocik, Płaszów. Próby upamiętnienia (1945-2007) [w:] Płaszów. Odkrywanie, red. Marcin Baran, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 97-141.

 

Ryszard Kotarba, Obóz Płaszów. Historia, świadkowie, teraźniejszość [w:] Płaszów. Odkrywanie, red. Marcin Baran, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 29-45.

 

Ryszard Kotarba, Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945. Przewodnik historyczny, Instytut Pamięci Narodowej, Kraków 2016.

 

Hanna Kozińska-Witt, Jews in Cracovian municipal council in the Polish Second Republic (1918-1939). Some general remarks, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2016, t. 14, s. 143-153.

 

Sabina Kwiecień, Beata Langer, Prasa, książka, biblioteka na łamach krakowskiego "Nowego Dziennika", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016.

 

Andrea Löw, Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, Leadership in the Jewish Councils as a social process. The example of Cracow [w:] The Holocaust and European societies. Social processes and social dynamics, red. Andrea Löw, Frank Bajohr, Palgrave Macmillan UK, London 2016, s. 189-205.

 

Alicja Maślak-Maciejewska, “Pamięci Kazimierza Wielkiego Żydzi-Polacy" – o zapomnianym projekcie budowy pomnika królewskiego na krakowskim Kazimierzu, “Modus. Prace z historii sztuki”, 2016, t. 16, s. 61-74.

 

Alicja Maślak-Maciejewska, Poza działalnością Ozjasza Thona – synagoga Tempel i krakowskie Stowarzyszenie Izraelitów Postępowych w okresie międzywojennym. Przyczynek do dalszych badań, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2016, t. 257, nr 1, s. 123-145.

 

Alicja Maślak-Maciejewska, Progressive preacher Szymon Dankowicz (1834-1910). A study in the history of progressive Judaism in partitioned Polish lands, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2016, nr 14, s. 69-84.

 

Jacob Rader Marcus, Marc Saperstein, The Jews in Christian Europe. A Source Book, 315-1791, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh 2016.

Rozdział książki poświęcony jest cechowi żydowskich fryzjerów w Krakowie.

 

Dariusz Niemiec, Średniowieczna geneza Starej Synagogi z krakowskiego Kazimierza [w:] Ostoja tradycji, red. Elżbieta Długosz, Eugeniusz Duda, Anna Jodłowiec-Dziedzic, Dariusz Niemiec, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 15-48.

 

Markus Roth, Jüdischer Guerillakampf. Der bewaffnete Widerstand in Krakau [w:] Jüdischer Widerstand in Europa (1933-1945). Formen und Facetten, red. Julius H. Schoeps, Dieter Bingen, Gideon Botsch, Walter de Gruyter GmbH, Berlin - Boston 2016, s. 56-69.

 

Roma Sendyka, Płaszów, czyli skandalon. Społeczne życie “miejsca-po-obozie” [w:] Płaszów. Odkrywanie, red. Marcin Baran, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 241-251.

 

Aleksander B. Skotnicki, Paulina Najbar, Rodziny żydowskie przedwojennego Krakowa, Stradomskie Centrum Dialogu, Kraków 2016.

 

Joanna Sliwa, The forced relocation to the Krakow Ghetto as remembered by child survivors [w:] The Young Victims of the Nazi Regime. Migration, the Holocaust and Postwar Displacement, red. Simone Gigliotti, Monica Tempian, Bloomsbury Academic, London - New York 2016, s. 153-169.

 

Wojciech Szymański, Pomnik Ofiar Faszyzmu w Płaszowie jako tekst, kontekst i pod-tekst kultury. Pamięć o wojnie po wojnie [w:] Płaszów. Odkrywanie, red. Marcin Baran, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2016, s. 143-169.

 

Bogna Wilczyńska, Żydzi i Polacy na boiskach międzywojennego Krakowa, czyli co piłka nożna może powiedzieć o społeczeństwie, “Studia Judaica”, 2016, t. 36, nr 2, s. 293-319.

 

Przemysław Zarubin, Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, rec. Jacek Wijaczka, “Studia Judaica”, 2016, t. 36, nr 2, s. 344-348.

2015

Marta Duch-Dyngosz, Odrodzenie życia żydowskiego w Krakowie? [w:] Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Społeczność żydowska Krakowa po 1945 roku, red. Piotr Figiela, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s.145-179.

 

Piotr Figiela, Pierwsza dekada. Z działalności oddziału MHK w Starej Synagodze [w:] Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Społeczność żydowska Krakowa po 1945 roku, red. Piotr Figiela, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 52-77.

 

Katharina Friedla, “Wir wollen, dass unsere Gebetshäuser wieder belebt werden…”. Die Synagogen in Breslau und Krakau [w:] “Wer kann den Judentempel brauchen?” Synagogen in Mitteleuropa nach 1945, red. Sabine Hödl, Institut für jüdische Geschichte Österreichs, St. Pölten 2015, s. 64-71.

 

Michał Galas, Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce do Instytutu Judaistyki [w:] Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 307-322.

 

Edyta Gawron, Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich Uniwersytetu Jagiellońskiego [w:] Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 323-333.

 

Stefan Gąsiorowski, Wojciech Krawczuk, Collegium Kazimierzowskie. Na granicy dwóch światów, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.

Tematem książki jest posesja przy ul. Józefa 19, niegdyś znajdująca się na granicy żydowskiej i chrześcijańskiej części krakowskiego Kazimierza.

 

Tomasz Gąsowski, Żydzi krakowscy w drodze do nowoczesności (1795-1939) [w:] Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866-1939), red. Barbara Cisowska, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 18-61.

 

Martyna Grądzka-Rejak „Myśmy się nawzajem poznawały po oczach…”. Z badań nad strategiami przetrwania kobiet żydowskich funkcjonujących „na powierzchni” po tzw. aryjskiej stronie w okupowanym Krakowie i okolicach, “Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej”, 2015, t. 26, nr 2, s. 51-74.

 

Lili Haber, Związek Krakowian w Izraelu [w:] Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Społeczność żydowska Krakowa po 1945 roku, red. Piotr Figiela, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 113-143.

                    

Rafał Jabłoński, Kraków. Historia Żydów, Wydawnictwo Festina, Warszawa 2015.

 

Anna Jakimyszyn, The funeral of Rabbi Ozjasz Thon [w:] A romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from various perspectives, red. Michał Galas, Shoshana Ronen, Jagiellonian University Press, Kraków 2015, s. 179-195.

 

Anna Jakimyszyn, Żydowskie ustawodawstwo samorządowe (od kahału przez Komitet Starozakonnych do Izraelickiej Gminy Wyznaniowej) [w:] Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866-1939), red. Barbara Cisowska, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 116-147.

 

Łukasz Jastrząb, Raporty o antysemickich wystąpieniach w Polsce po I wojnie światowej, Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej”, 2015, t. 32, s.199-250.

W artykule zaprezentowano teksty źródłowe dotyczące antysemickich wystąpień w Polsce po I wojnie światowej, w tym również sprawozdanie z prac badającej te wydarzenia komisji Morgenthaua w Krakowie.

 

Tomasz Kargol, Skład osobowy, struktura społeczno-zawodowa oraz działalność żydowskich członków krakowskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w latach 1850-1939 [w:] Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866-1939), red. Barbara Cisowska, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 148-197.

 

Maria Kłańska, Juden in Krakau der Zwischenkriegszeit (1918-1939) in Lichte ihrer Autobiographien in polnischer Sprache, mit einem Seitenblick auf Döblins Krakau-Kapitel [w:] Internationales Alfred-Döblin-Kolloquium Warschau 2013. Interkulturelle Aspekte im Schaffen Alfred Döblins, red. Marion Brandt, Grażyna Kwiecińska, Peter Lang AG, Bern 2015, s. 35-47.

 

Hanna Kozińska-Witt, Conquer the municipalities? Yehoshua Ozjasz Thon's followers in the municipal self-government of Krakow [w:] A romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from various perspectives, red. Michał Galas, Shoshana Ronen, Jagiellonian University Press, Kraków 2015, s. 139-149.

 

Hanna Kozińska-Witt, Samorządowa polityka przyznawania subwencji wobec potrzeb żydowskich mieszkańców Krakowa (1918-1939), “Kwartalnik Historii Żydów”, 2015, t. 255, nr 3, s. 413-445.

 

Erica Lehrer, Jewish heritage, pluralism, and Milieux de Mémoire. The case of Kraków's Kazimierz [w:] Jewish Space in Contemporary Poland, red. Erica Lehrer, Michael Meng, Indiana University Press, Bloomington 2015, s. 170-192.

 

Shlomo Leser, The Jewish Sports-Club "Makkabi-Cracow" 1909-1939, Haifa 2015.

 

Janusz Makuch, Początki Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie [w:] Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Społeczność żydowska Krakowa po 1945 roku, red. Piotr Figiela, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 78-111.

 

Tomasz Eugeniusz Malec, Jewish architecture and urbanism in the years 1495-1815. The Jewish city in Casimir, Cracow, Aracne Editrice, Rzym 2015.

 

Rachel Manekin, The Jews of Galicia and the Austrian Constitution. The Beginning of Modern Jewish Politics, Shazar, Jerusalem 2015.

 

Alicja Maślak-Maciejewska, Samuel Schmelkes and Hirsch Pfeffer – two forgotten rabbis of the Krakow Tempel synagogue [w:] A romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from various perspectives, red. Michał Galas, Shoshana Ronen, Jagiellonian University Press, Kraków 2015, s. 127-137.

 

Alicja Maślak-Maciejewska, The Association of Progressive Jews in Kraków and its Synagogue in the Last Quarter of the 19th Century, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2015, t. 13, s. 41-53.

 

Alicja Maślak-Maciejewska, Z dziejów judaizmu w XIX-wiecznym Krakowie – tożsamość, poglądy religijne i instytucje środowiska Żydów postępowych, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Judaistyki, Kraków 2015.

 

Monika Murzyn-Kupisz, From “Atlantis” to the Familiar? The Past and Present of Jewish Cracow in the Second Decade of the New Millennium, “East Central Europe”, 2015, t. 42, nr 2-3, s. 268-298.

 

Monika Stępień, Życie kulturalne Żydów krakowskich po 1945 roku [w:] Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Społeczność żydowska Krakowa po 1945 roku, red. Piotr Figiela, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 16-51.

 

Natasza Styrna, Ozjasz Thon and Jewish artists in Kraków [w:] A romantic Polish-Jew. Rabbi Ozjasz Thon from various perspectives, red. Michał Galas, Shoshana Ronen, Jagiellonian University Press, Kraków 2015, s. 169-177.

 

Łukasz T. Sroka, Żydzi w Radzie Miasta Krakowa (1866-1939). Zagadnienia prawne i ustrojowe [w:] Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866-1939), red. Barbara Cisowska, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 62-115.

 

Monika Szabłowska-Zaremba, “Okienko na Świat. Pismo dzieci i młodzieży” 1937-1939, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 2015, t. 13, s. 184-203.

Artykuł dotyczy żydowskiego czasopisma dla dzieci i młodzieży wydawanego w Krakowie w latach 1937-1939 pod redakcją Henryki Fromowicz-Stillerowej i Marty Hirschprung.

 

Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.

 

Agnieszka Yass-Alston, Rebuilding a destroyed world. Rudolf Beres – a Jewish art collector in interwar Poland, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2015, t. 13, s. 121-141.

Artykuł opowiada o życiu Rudolfa Beresa, żydowskiego kolekcjonera sztuki (przede wszystkim dzieł Maurycego Gottlieba) i dyrektora Izby Handlowo-Przemysłowej w międzywojennym Krakowie.

 

Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, Krakowski Judenrat, “Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”, 2015, t. 37, nr 1, s. 51-80.

 

Grzegorz Zamoyski, Udział Żydów w pracach Kasy Oszczędnościowej miasta Krakowa [w:] Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866-1939), red. Barbara Cisowska, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2015, s. 198-229.

 

Przemysław Zarubin, O Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i jej stanowisku względem handlu żydowskiego w okresie sasko-stanisławowskim [w:] Miscellanea res Polonorum, Brittanorum ac Judaeorum illustrantia, red. Jakub Basista, Adam Kaźmierczyk, Mariusz Markiewicz, Dominika Oliwa, Towarzystwo Wydawnicze “Historia Iagellonica”, Kraków 2015, s. 265-281.

 

Żydzi krakowscy w okresie międzywojennym. Wybór dokumentów, red. Czesław Brzoza, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015.

2014

Academics of Jewish heritage in the modern history of the Jagiellonian University, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jagiellonian University Press, Kraków 2014.

 

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, "The duty to explain". The Centre for Holocaust Studies at the Jagiellonian University [w:] Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jagiellonian University Press, Kraków 2014, s. 337-348.

 

Anna Cichopek-Gajraj, Beyond Violence. Jewish Survivors in Poland and Slovakia, 1944-48, Cambridge University Press, Cambridge 2014.

Czwarty rozdział opracowania opowiada m.in. o pogromie krakowskim 11 sierpnia 1945 r.

 

Agnieszka Dauksza, Szymon Maliborski, Kłopoty z Zagładą. O dark tourism z perspektywy spóźnionych świadków, “Didaskalia”, 2014, nr 120, s. 72-78. 

Artykuł twórców projektu artystycznego Krakowskie sny Amona Goetha zrealizowanego w willi zamieszkiwanej niegdyś przez komendanta obozu w Płaszowie. Projekt stanowi przyczynek do rozważań na temat formuły "kłopotów z Zagładą" oraz problematyki dark tourism

 

Edyta Gawron, Post-war emigration of Jews from Poland. The case of Kraków [w:] Jewish presence in absence. The Aftermath of the Holocaust in Poland, 1944-2010, red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska,Yad Vashem, Jerusalem 2014, s. 473-500.

 

Edyta Gawron, The Jagiellonian University Centre for the Study on the History and Culture of Krakow Jews [w:] Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jagiellonian University Press, Kraków 2014, s. 325-335.

 

Leszek Hońdo, Jüdische Märtyrer (kedoschim) in Krakau im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, “Biuletyn Polskiej Misji Historycznej. Bulletin der Polnischen Historischen Mission”, 2014, nr 9, s. 247-266.

 

Anna Jakimyszyn, Język jidysz na Uniwersytecie Jagiellońskim po drugiej wojnie światowej [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, s. 75-92.

 

Anna Jakimyszyn, Loch głęboki i smrodliwy dla starozakonnych niezbędny… czyli o postrzeganiu w dobie autonomii galicyjskiej mykwy przy ulicy Szerokiej w Krakowie [w:] Mykwa – rytuał i historia, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 61-72.

 

Anna Jakimyszyn, Łaźnia ludowa gminy izraelickiej przy ul. Paulińskiej w Krakowie (dzieje zakładu do 1939 roku) [w:] Mykwa – rytuał i historia, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 47-60.

 

Alicja Jarkowska-Natkaniec, Powojenne procesy członków Jüdischer Ordnungsdienst w okupowanym Krakowie. Casus Dawida Lieblinga, “Almanach. Studia Żydowskie”, 2014, r. 4, s. 97-114.

 

Anna Jodłowiec-Dziedzic, Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866-1939), Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014.

 

Anna Jodłowiec-Dziedzic, The architects of modern Kraków. Jews in the municipal, economic, and finance authorities of the City 1866-1939, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014.

 

Adam Kaźmierczyk, Hamarat Da-dat ba-Mea ha-Szwa Esre we-ha-Szmone Esre. Ha’im Ze Tofa’a Maszma’utit? [w:] Historia Mitnageszet we-Kijum Meszutaf. Perspektiwot Chadaszot al ha-Mifgasz ha-Jehudi-Polani, red. Daniel Blatman, Magnes Press, Jeruszalaim 2014, s. 45-60.

 

Hanna Kozińska-Witt, Ha-Mimszal ha-Acmi ha-Ironi we-ha-Jehudim be-Republika ha-Sznija, 1918-1939. Ha-Dugma szel Poznan we-Krakow [w:] Historia Mitnageszet we-Kijum Meszutaf. Perspektiwot Chadaszot al ha-Mifgasz ha-Jehudi-Polani, red. Daniel Blatman, Magnes Press, Jeruszalaim 2014, s. 100-116.

 

Hanna Kozińska-Witt, Reakcja samorządu krakowskiego na akty gwałtu dokonywane na ludności żydowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej (według sprawozdań prasowych), “Kwartalnik Historii Żydów”, 2014, t. 251, nr 3, s. 560-582.

 

Julian Kwiek, Jewish Student Organisations at the Jagiellonian University During the Second Polish Republic [w:] Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jagiellonian University Press, Kraków 2014, s. 25-39.

 

Leon Leyson, Chłopiec z listy Schindlera, Prószyński i S-ka, Warszawa 2014.

Wspomnienia Leona Leysona (Lejba Lejzona), więźnia krakowskiego getta i obozu w Płaszowie, uratowanego przed Oskara Schindlera.

 

Andrea Löw, Markus Roth, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945, Wydawnictwo TAiWPN Universitas, Kraków 2014.

 

Anna Marszałek, Monika Bednarek, Oskar Schindler's Enamel Factory. Guidebook, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014.

 

Alicja Maślak-Maciejewska, Działalność towarzystwa Agudas Achim i jego związki z synagogami postępowymi we Lwowie i Krakowie, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2014, t. 249, nr 1, s. 173- 202.

 

Maurycy Gottlieb. W poszukiwaniu tożsamości, red. Maria Milanowska, Muzeum Pałac Herbsta – Oddział Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2014.

 

Tomasz Michaldo, “Skandaliczne wybryki antyżydowskie na boisku K.S. Cracovii” czyli o wzroście nastrojów antysemickich w Krakowie w połowie 1937 roku, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2014, t. 251, nr 3, s. 583-596.

 

Agata Paluch, Megalleh ʻAmuqot. The Enoch-Meṭaṭron tradition in the Kabbalah of Nathan Neṭa Shapira of Kraków (1585-1633), Cherub Press, Los Angeles 2014.

 

Jacek Polak, Krakowski Kazimierz – obrazy z niepamięci, Stradomskie Centrum Dialogu, Kraków 2014.

 

Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2014.

 

Krystyna Samsonowska, Pomoc Żydom i ratowanie ich w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945 [w:] Krakowscy Sprawiedliwi. Motywy, postawy, przesłanie, red. Monika Bednarek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014, s. 21-33.

 

Grzegorz Siwor, Enoszijut. Opowieść o Dawidzie Kurzmannie, Vis-a-vis etiuda, Kraków 2014. 

Nazywany “krakowskim Korczakiem”, Dawid Kurzmann był kupcem, działaczem społecznym i filantropem. Aktywnie działał w partii Agudat Israel. Związany z żydowskim sierocińcem w Krakowie, w październiku 1942 dołączył do transportu jego wychowanków do obozu zagłady w Bełżcu, gdzie został zamordowany.

 

Paweł Skorut, Antisemitism at the Jagiellonian University in the second half of the 1930s [w:] Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jagiellonian University Press, Kraków 2014, s. 41-48.

 

Anna Sommer Schneider, Ratunek, pomoc i odbudowa. 100 lat Jointu w Polsce, Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków 2014.

Katalog wystawy zorganizowanej w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. Katalog zawiera archiwalne zdjęcia dokumentujące działalność tytułowej organizacji, również na rzecz potrzebujących Żydów krakowskich.

 

Janusz Sondel, The history of Jewish relations with the Jagiellonian University. An outline [w:] Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jagiellonian University Press, Kraków 2014, s. 19-24. 

 

Monika Stępień, Miasto opowiedziane. Wizerunek powojennego Krakowa w wybranych utworach literatury żydowskiej, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Judaistyki, Kraków 2014.

 

Dagmara Swałtek-Niewińska, “Gospodarowanie” meblami żydowskimi w Krakowie w latach 1939-1945. Działalność Möbelbeschaffungsamt [w:] Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacja niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939-1950, red. Dariusz Libionka, Jan Grabowski, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Warszawa 2014, s. 255-298.

 

Małgorzata Śliż-Marciniec, Tematyka żydowska w działalności dydaktyczno-naukowej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego od drugiej połowy XIX wieku do 1939 roku [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014 s. 37-49.

 

Wojciech Świeboda, Tematyka żydowska na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku: zagadnienia prawne [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2014, s. 11-22.

 

Magdalena Waligórska, The framing of the Jew. Paradigms of incorporation and difference in the Jewish heritage revival in Poland [w:] Framing Jewish Culture: Boundaries and Representations, red. Simon J. Bronner, Liverpool University Press, Liverpool 2014, s. 313-331.

 

Michał Zajda, The events of March 1968 at the Jagiellonian University [w:] Academics of Jewish Heritage in the Modern History of the Jagiellonian University, red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Jagiellonian University Press, Kraków 2014, s. 49-57. 

 

Krzysztof Żyra, Przedwojenny krakowski Kazimierz. Najpiękniejsze fotografie, Wydawnictwo RM, Kraków 2014.

2013

Ricardo Angoso, El cementerio judío de Cracovia, “Raíces. Revista judía de cultura”, 2013, nr 94, s. 85-87.

 

Apteka pod Orłem – historia i pamięć. Zbiór szkiców towarzyszących wystawie stałej Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013.

 

Majer Bałaban, Historja Żydów w Krakowie i na Kazimierzu 1304–1868, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt 2013.

 

Monika Bednarek, Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013.

 

Tomasz Bereźnicki, Aptekarz w getcie krakowskim. Opowieść o Tadeuszu Pankiewiczu, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013.

 

Tomasz Bereźnicki, The pharmacist in the Kraków ghetto. A story about Tadeusz Pankiewicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013.

 

Cracovia Iudaeorum 3D, red. Eugeniusz Duda, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013.

 

Eugeniusz Duda, The Old Synagogue in Kraków’s Kazimierz. A guidebook, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013.

 

Wojciech Górny, Wystawa “Krakowscy Sprawiedliwi. Motywy, postawy, przesłanie” [w:] Krakowscy sprawiedliwi. Motywy, postawy, przesłanie, red. Monika Bednarek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 7-19.

 

Martyna Grądzka-Rejak, Utracone dzieciństwo. Dziecko żydowskie w KL Plaszow [w:] Żydowskie dziecko, red. Anna Jeziorkowska-Polakowska, Agnieszka Karczewska, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013, s. 171-182.

 

Jan Gryta, The politics of remembrance in Kraków. The Holocaust memorial monuments, plaques and obelisks before 1989 [w:] The Eagle Pharmacy – History and Memory. A collection of essays accompanying the permanent exhibition “Tadeusz Pankiewicz’s Pharmacy in the Kraków Ghetto”, red. Jan Gryta, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 157-186.

 

Anna Jakimyszyn, Kazimierska mykwa do połowy XVII stulecia. Kilka uwag na temat historii i wyglądu obiektu [w:] Cracovia Iudaeorum 3D, red. Eugeniusz Duda, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 137-141.

 

Anna Jakimyszyn, L'histoire du cimetière militaire juif nº 387 à Cracovie, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2013, t. 11, s. 135-146.

 

Alicja Jarkowska-Natkaniec, Jüdischer Ordnungsdienst in Occupied Kraków during the Years 1940-1945, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2013, t. 11, s. 147-160.

 

Anna Kargol, Zakon Synów Przymierza. Krakowska loża “Solidarność” 1892-1938, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2013.

Krakowska loża “Solidarność” należała do żydowskiego Związku Stowarzyszeń Humanitarnych B’nei B’rith.

 

Renia Knoll, Dziennik Reni Knoll, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2013. 

 

Hanna Kozińska-Witt, Udział Żydów w wyborach do Rady m. Krakowa i w jej składzie w okresie Drugiej Rzeczypospolitej – prasowa wersja wydarzeń, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2013, t. 248, nr 4, s. 647-648.

 

Bogusław Krasnowolski, Bożnice i cmentarze kazimierskiego Miasta Żydowskiego [w:] Cracovia Iudaeorum 3D, red. Eugeniusz Duda, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 99-136.

 

Bogusław Krasnowolski, Marek Łukacz, Zabudowa mieszkalna kazimierskiego Miasta Żydowskiego do połowy wieku XVII [w:] Cracovia Iudaeorum 3D, red. Eugeniusz Duda, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 143-178.

 

Robert Kuwałek, Deportations of Kraków Jews to the extermination camp in Bełżec in 1942 [w:] The Eagle Pharmacy – History and Memory. A collection of essays accompanying the permanent exhibition "Tadeusz Pankiewicz's Pharmacy in the Kraków Ghetto", red. Jan Gryta, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 13-51.

 

Julian Kwiek, Zabójstwa ludności żydowskiej w Krakowskiem w latach 1945-1947. Fakty i mity, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2013, t. 248, nr 4, s. 679-695. 

 

Alicja Maślak-Maciejewska, Rabin Szymon Dankowicz (1834-1910) życie i działalność, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2013.

 

Dariusz Niemiec, Siedziby żydowskie w średniowiecznym Krakowie [w:] Cracovia Iudaeorum 3D, red. Eugeniusz Duda, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 41-56.

 

Tadeusz Pankiewicz, The Krakow Ghetto Pharmacy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013.

 

Sławomir Pastuszka, Polichromie synagogi Kupa w Krakowie, “Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2013, nr 9, s. 64-98.

 

Sławomir Pastuszka, Wystrój malarski babińca w synagodze Izaaka Jakubowicza w Krakowie, “Słowik – HaZamir – Der Solowej. Czasopismo Koła Naukowego Studentów Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2013, nr 21, s. 17-31.

 

Anna Pióro, Getto krakowskie 1941-1943. Przewodnik po terenie byłego getta, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013.

 

Anna Pióro, Magister Tadeusz Pankiewicz. Biografia, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013.

 

Anna Pióro, The Eagle Pharmacy – regained memory. The history of the pharmacy as an instance of manipulating collective memory [w:] The Eagle Pharmacy – History and Memory. A collection of essays accompanying the permanent exhibition “Tadeusz Pankiewicz’s Pharmacy in the Kraków Ghetto”, red. Jan Gryta, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 187-231. 

 

Ewa Rudnik, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Procedura przyznawania wyróżnienia. Wybrane przykłady z Krakowa i Małopolski [w:] Krakowscy sprawiedliwi. Motywy, postawy, przesłanie, red. Monika Bednarek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 35-42.

 

Jacek Salwiński, The memory and history of World War II in the activity of the Historical Museum of the City of Kraków [w:] The Eagle Pharmacy – History and Memory. A collection of essays accompanying the permanent exhibition “Tadeusz Pankiewicz’s Pharmacy in the Kraków Ghetto”, red. Jan Gryta, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 109-156.

 

Krystyna Samsonowska, Pomoc Żydom i ratowanie ich w Krakowie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945 [w:] Krakowscy sprawiedliwi. Motywy, postawy, przesłanie, red. Monika Bednarek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 21-33.

 

Aleksander Skotnicki, Historia rodziny Lauterbachów: Drohobycz, Kraków, Los Angeles, Stradomskie Centrum Dialogu, Kraków 2013.

Publikacja dotyczy żydowskiej rodziny Lauterbachów wywodzącej się z Drohobycza. Maks Lauterbach (1887-1974) był właścicielem “Domu Tekstylnego” w Krakowie, dyrektorem Towarzystwa Odbudowy Palestyny, radnym Krakowa i Drohobycza oraz prezesem krakowskiego Stowarzyszenia Kupców Żydowskich. 

 

Aleksander Skotnicki, Szpital Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie 1866–1941, Stradomskie Centrum Dialogu, Wydawnictwo AA, Kraków 2013.

 

Małgorzata Śliż, Żydowscy studenci z Białegostoku na Uniwersytecie Jagiellońskim (1867-1939) [w:] Żydzi wschodniej Polski. Świadectwa i Interpretacje, red. Jarosław Ławski, Barbara Olech, Alter Studio, Białystok 2013, s. 101-108. 

 

The Eagle Pharmacy – History and Memory. A collection of essays accompanying the permanent exhibition “Tadeusz Pankiewicz’s Pharmacy in the Kraków Ghetto”, red. Jan Gryta, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013.

 

Jonathan Meir Webber, Jewish Kraków, real and imagined. Notes on the sociology of memory [w:] The Eagle Pharmacy – History and Memory. A collection of essays accompanying the permanent exhibition “Tadeusz Pankiewicz’s Pharmacy in the Kraków Ghetto”, red. Jan Gryta, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 232-262.

 

W 3-cią rocznicę zagłady ghetta w Krakowie (13. III.1943–13.III.1946), red. Michał M. Borwicz, Nella Rost, Józef Wulf, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt 2013.

 

Mateusz Woźniak, XIII-wieczne monety hebrajskonapisowe z mennicy krakowskiej [w:] Cracovia Iudaeorum 3D, red. Eugeniusz Duda, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2013, s. 33-39.

 

Hanna Zaremska, Juden im mittelalterlichen Polen und die Krakauer Judengemeinde, Fibre-Verlag, Osnabrück 2013.

 

Przemysław Zarubin, Żydzi w aglomeracji Krakowa w czasach stanisławowskich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013.

 

Barbara Zbroja, Oni również budowali to miasto. Środowisko architektów i budowniczych pochodzenia żydowskiego w międzywojennym Krakowie, t. 1-2, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii, Kraków 2013.

2012

Maciej Władysław Belda, Machabeusze sportu: sport żydowski w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012.

 

Maciej Władysław Belda, Machabeusze sportu: sport żydowski w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012, rec. Tomasz Michaldo, “Cwiszn”, 2012, nr 4, s. 112. 

 

Tomasz Bereźnicki, Aptekarz w getcie krakowskim. Opowieść o Tadeuszu Pankiewiczu, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012.

 

Tim Buchen, Antisemitismus in Galizien. Agitation, Gewalt und Politik gegen Juden in der Habsburgermonarchie um 1900, Metropol Verlag, Berlin 2012.

 

Tim Buchen, “Learning from Vienna Means Learning to Win”. The Cracovian Christian Socials and the “Antisemitic Turn” of 1896, “Quest. Issues in Contemporary Jewry”, 2012, t. 3, s. 215-226. 

W artykule opisano wpływ austriackich ideologów antysemickich na krakowskie kręgi klerykalne pod koniec XIX w.

 

Magdalena Cześniak-Zielińska, Żydowscy artyści-komuniści w Grupie Krakowskiej (1932-1937), “Almanach. Studia Żydowskie”, 2012, r. 2, s. 153-159.

 

Eugeniusz Duda, Cracovia Judía. Guía de los monumentos y lugares de memoria, Vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2012.

 

Michał Galas, Maurycy Weber (1811-1884) – epigon Haskali w Krakowie [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. Michał Galas, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt 2012, s. 93-102.

 

Edyta Gawron, Proces Amona Goetha i pierwszy wyrok w sprawie zbrodni ludobójstwa [w:] Auschwitz a zbrodnie ludobójstwa XX wieku, red. Alicja Bartuś, Piotr Trojański, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Fundacja na rzecz MDSM, Oświęcim 2012, s. 133-142. 

 

Mordechaj Gebirtig, Bądź mi zdrów, Krakowie. Blajb gezunt mir, Kroke, red. Jacek Cygan, Austeria, Kraków - Budapeszt 2012.

 

Martyna Grądzka, Przerwane dzieciństwo. Losy dzieci Żydowskiego Domu Sierot przy ul. Dietla 64 w Krakowie podczas okupacji niemieckiej. A broken childhood. The fate of the children from the Jewish Orphanage at 64 Dietla Street in Cracow during the German Occupation, Wydawnictwo Wysoki Zamek, Kraków 2012.

 

Anna Jakimyszyn, Mykwa. Dzieje żydowskiej łaźni rytualnej przy ul. Szerokiej w Krakowie, Austeria, Kraków 2012.

 

Anna Jakimyszyn, The Jewish community in Kraków and Kazimierz and the Jewish communal authorities in the light of internal sources (16th-18th centuries), “Mesto a Dejiny”, 2012, t. 1, nr 1-2, s. 57-67.

 

Anna Jakimyszyn, Żydzi krakowscy w latach 1795-1868: konflikty wewnątrzgminne oraz geneza ruchu postępowego [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. Michał Galas, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt 2012, s. 11-35.

 

Alicja Jarkowska-Natkaniec, Rywalizacja w handlu między chrześcijańskim mieszczaństwem a kazimierskimi Żydami w Krakowie w XVIII w., “Słowik – HaZamir – Der Solowej. Czasopismo Koła Naukowego Studentów Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2012, nr 20, s. 5-12. 

 

Adam Kaźmierczyk, Konwersja, jichus i walka o władzę w ziemstwie krakowsko-sandomierskim w latach czterdziestych XVIII wieku [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 31-47.

 

Małgorzata Krzysztofik, Mental borders of culture. Picture of other nations (the Jews, the Turks, the Tatars and inhabitants of foreign countries) in the Cracovian 17th century calendars [w:] Cztery narody, cztery spojrzenia. Perspektywy dialogu międzykulturowego. Międzynarodowa konferencja naukowa. Wydawnictwo pokonferencyjne, red. Emilia Zapała, Małgorzata Żarnowska-Maciągowska, Muzeum Narodowe w Kielcach, Kielce 2012, s. 20. 

 

Anna Lebet-Minakowska, Upiększanie micwy. O chanukijach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, „Nasza Gmina”, 2012, nr 82, s. 1-2.

 

Angelique Leszczawski-Schwerk, Żydzi i Żydówki jako podmioty postkolonialne w świetle dążeń emancypacyjnych kobiet w Galicji (1890–1914), “Historyka. Studia Metodologiczne”, 2012, t. 42, s.159-170.

 

Machabeusze sportu. Sport żydowski w Krakowie, red. Łukasz Klimek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012.

 

Alicja Maślak-Maciejewska, Działalność Szymona Dankowicza w Krakowie (1867-1875) [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. Michał Galas, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt 2012, s. 69-92.

 

Alicja Maślak-Maciejewska, Wydarzenia patriotyczne organizowane w synagodze Tempel w Krakowie [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. Michał Galas, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt 2012, s. 103-128.

 

Krzysztof Niweliński, Per aspera ad astra. Syjonizm w Krakowie a działalność Ozjasza Thona, “Słowo Żydowskie”, 2012, nr 12 (490), s. 18-22.

 

Tomasz Owoc, Ludzie z listy Schindlera. Józef Bau, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012.

Józef Bau – artysta, grafik, pisarz i poeta – był jedną z osób ewakuowanych z KL Plaszow do fabryki Oskara Schindlera w Brünnlitz na Morawach.

 

Tadeusz Pankiewicz, Apteka w getcie krakowskim, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.

 

Piotr Pasierski, Synagoga Tempel w Krakowie po 1945 i jej społeczność [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. Michał Galas, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt 2012, s.129-138.

 

Sławomir Pastuszka, Synagoga Tempel – architektura i wyposażenie wnętrza [w:] Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. Michał Galas, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt 2012, s. 37-68.

 

Polska i Palestyna – dwie ziemie i dwa nieba. Żydzi krakowscy w obiektywie Ze’eva Aleksandrowicza, red. Or Aleksandrowicz, Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków 2012.

 

Gary S. Schiff, In search of Polin. Chasing Jewish ghosts in today's Poland [w:] Washington College Studies in Religion, Politics, and Culture, t. 2, red. Joseph Prud’homme, Peter Lang, Bern 2012, s. 261-267. 

W publikacji opisane jest powstanie i upadek wielkich żydowskich społeczności w Polsce, w tym w Krakowie.

 

Joanna Sliwa, A link between the inside and the outside worlds. Child smugglers in the Kraków Ghetto, “Zeitschrift für Genozidforschung”, 2012, t. 13, nr 1-2, s. 53-81.

 

Synagoga Tempel i środowisko krakowskich Żydów postępowych, red. Michał Galas, Wydawnictwo Austeria, Kraków - Budapeszt 2012.

 

The Maccabees of sport. Jewish sport in Kraków, red. Łukasz Klimek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012.

 

Przemysław Zarubin, Ludność żydowska w wielkorządach krakowskich w II poł. XVIII w., “Kwartalnik Historii Żydów”, 2012, t. 243, nr 3, s. 339-359.

 

Przemysław Zarubin, Zjawisko konwersji w stanisławowskim Krakowie [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 49-77.

 

Maria Zientara, Ocaleni z Holokaustu. Jonasz Stern, Erna Rosenstein, Artur Nacht-Samborski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2012.

Katalog wystawy poświęconej losom trojga żydowskich artystów powiązanych z Krakowem.

2011

Apteka w getcie krakowskim. Ambasada w krainie śmierci. The pharmacy in Kraków’s ghetto.The embassy of life in the realm of death, red. Magdalena Fryźlewicz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011.

 

Noemi Bażanowska, To był mój dom. Żydowski Dom Dziecka w Krakowie w latach 1945-1957, Żydowski Instytut Historyczny, Księgarnia Akademicka, Warszawa - Kraków 2011.

 

Maciej Władysław Belda, This was the Hebrew school of Kraków. The Hebrew Secondary School 1918-1939, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011.

 

Maciej Władysław Belda, To była hebrajska szkoła w Krakowie. Gimnazjum Hebrajskie 1918-1939, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011. 

 

Czesław Brzoza, Jewish participation in the elections to Kraków city council during the interwar period, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 213-239.

 

Andrzej Chwalba, The ethnic panorama of Nazi-occupied Kraków, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 349-359.

 

Dzieciństwo wśród murów. Krakowskie getto we wspomnieniach Stelli Müller-Madej, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011.

 

Michał Galas, Ozjasz (Jehoshua) Thon (1870-1936). Prediger und Rabbiner in Krakau (eine Erinnerung anlässlich seines 75. Todestages), “Judaica. Beiträge zum Verstehen des Judentums”, 2011, t. 67, nr 3, s. 311-320.

 

Edyta Gawron, O Żydach krakowskich i ich szczególnej roli w historii miasta, “Alma Mater”, 2011, nr 134-135, s. 55.

 

Edyta Gawron, Powojenna emigracja Żydów z Polski. Przykład Krakowa [w:] Następstwa Zagłady Żydów. Polska 1944-2010, red. Monika Adamczyk-Grabowska, Feliks Tych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 413-437.

                                

Joanna Hiżycka, Stanisław Sławiński, Przemiany historyczne staromiejskiego bloku nr 27 w Krakowie. Dziedziniec Collegium Maius oraz posesja przy ul. św. Anny 10 w świetle ostatnich badań architektonicznych, “Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, 2011, t. 19, s. 91-131.

W artykule ukazano dzieje przemian przestrzennych i budowlanych zespołu budynków przy Collegium Maius na tle całego staromiejskiego bloku zabudowy oznaczonego nr 27. Omówiono stosunki własnościowe na tym terenie, w tym opisano tzw. dzielnicę żydowską z XIV-XV w.    

                    

Leszek Hońdo, Dom przedpogrzebowy przy żydowskim Nowym Cmentarzu w Krakowie, Universitas, Kraków 2011.

 

Anna Jakimyszyn, Jewish primary and secondary school education in the Free City of Kraków 1815-1846, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 49-61.

 

Sylwia Jakubczyk, La musique juive à Cracovie de l'entre-deux-guerres selon les informations du journal "Nowy Dziennik", “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2011, t. 9, s. 121-135.

 

Adam Kaźmierczyk, Żydowscy konwertyci w Krakowie w 2. poł. XVII w. i 1. poł. XVIII wieku, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2011, t. 237, nr 1, s. 5-35. 

 

Hanna Kozińska-Witt, Jüdische Stadtverordnete in den munizipalen Selbstverwaltungen der Zweiten Polnischen Republik: Krakau, Posen und Warschau. Eine Bilanz der ersten „Krakauer" Projektphase, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2011, t. 9, s. 105-119.

 

Andrea Löw, Markus Roth, Juden in Krakau unter deutscher Besatzung 1939–1945, Wallstein, Göttingen 2011.

 

Rachel Manekin, Orthodox Jewry in Kraków at the turn of the twentieth century, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 165-198.

 

Sean Martin, Future generations. Associations for Jewish children in Kraków 1918-1945, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 291-319.

 

Anna Marszałek, Religijność Żydów krakowskich w czasie okupacji niemieckiej, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2011, z. 29, s. 363-382.

 

Krzysztof Niweliński, Krakowski adwokat i działacz TSKŻ. Wspomnienie o Maurycym Weinerze, “Słowo Żydowskie”, 2011, nr 10 (476), s. 30-31.

 

Oczami lekarza. Krakowskie getto we wspomnieniach Aleksandra Bibersteina, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011.

 

Agnieszka Oleszak, The Beit Ya'akov school in Kraków as an encounter between East and West, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 277-290.

 

Tomasz Owoc, Ludzie z listy Schindlera. Rodzina Wohlfeilerów, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011.

Krakowska rodzina Wohlfeilerów Ignacy, Róża, Rena i Halina – przeżyła wojnę dzięki pomocy Oskara Schindlera.

 

Piotr Piluk, Inne oblicza Krakowa. Rozmowa z Joachimem Russkiem, “Słowo Żydowskie”, 2011, nr 1 (467), s. 11-14. 

Joachim Russek jest dyrektorem Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie.

 

Jacek Purchla, The Polonization of Jews. Some examples from Kraków, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 199-212.

 

Agnieszka Sambor, Dziedzictwo żydowsko-krakowskie [w:] 50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury, red. Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2011, s. 294-304.

 

Aleksander B. Skotnicki, Dzieje krakowskiej rodziny Bosaków 1794–1950, Stradomskie Centrum Dialogu, Kraków 2011.

Bosakowie byli rodziną żydowskich rzemieślników i kupców, hurtowników żelaza i naczyń kuchennych. Mieszkali na krakowskim Kazimierzu.

 

Aleksander B. Skotnicki, Juliusz Feldhorn: poeta, pisarz, tłumacz, wybitny polonista Gimnazjum Hebrajskiego w Krakowie, Wydawnictwo AA, Kraków 2011.

 

Aleksander B. Skotnicki, Ryszard Ores (1925–2011) – od sanitariusza w krakowskim getcie do dyrektora kliniki na nowojorskim Manhattanie, Stradomskie Centrum Dialogu, Kraków 2011.

 

Maria Soja, Andrzej Zborowski, Wymiar etniczny struktury społecznej Krakowa – przeszłość i czasy współczesne, “Peregrinus Cracoviensis”, 2011, z. 22, s. 217-231.

 

Łukasz T. Sroka, Changes in the Jewish Community of Kraków in autonomous Galicia, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 63-82.

 

Łukasz T. Sroka, Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta 1850-1918, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, rec. Anna Jakimyszyn-Gadocha, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2011, t. 9, s. 209-210.

 

Natasza Styrna, Jewish artists in inter-war Kraków, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 321-333.

 

Śladami nastolatki. Krakowskie getto we wspomnieniach Haliny Nelken, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011.

 

Małgorzata Śliż, The contribution of scholars of Jewish origin to the development of selected fields of study and academic life, based on the example of the Jagiellonian University in Cracow in the Days of the Galician autonomy [w:] The Influence of Jewish Culture on the Intellectual Heritage of Central and Eastern Europe, red. Teresa Obolevitch, Józef Bremer, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, s. 67-76.

 

Joanna Tokarska-Bakir, Cries of the mob in the pogroms in Rzeszów (June 1945), Cracow (August 1945), and Kielce (July 1946) as a source for the state of mind of the participants, “East European Politics and Societies”, 2011, t. 25, nr 3, s. 553-574.

 

Hanna Zaremska, Żydzi w średniowiecznej Polsce. Gmina krakowska, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011.

 

Barbara Zbroja, The history of the Jewish community of Podgórze, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 103-118.

 

Katarzyna Zechenter, Kraków in Jewish literature since 1945, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 383-408.

 

Z okien apteki. Krakowskie getto we wspomnieniach Tadeusza Pankiewicza, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2011.

 

Andrzej Żbikowski, The impact of new ideologies: the transformation of Kraków Jewry between 1895 and 1914, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2011, t. 23, s. 135-163.

2010

200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, red. Leszek Hońdo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

 

Czesław Brzoza, Żydzi krakowscy w okresie międzywojennym [w:] 200 lat nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie, red. Leszek Hońdo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 19-31.

 

Anna Dodziuk, Druga dusza. O dwudziestu Festiwalach Kultury Żydowskiej w Krakowie, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.

 

Eugeniusz Duda, Wybitni przedstawiciele społeczności żydowskiej spoczywający na Nowym Cmentarzu [w:] 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, red. Leszek Hońdo, Kraków 2010, s. 69-77.

 

Eugeniusz Duda, The Old Synagogue in Kraków’s Kazimierz. A guidebook, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2010.

 

Piotr Figiela, Uczniowie żydowscy w austriackim systemie szkolnictwa średniego na przykładzie Gimnazjum św. Anny w Krakowie w latach autonomii Galicji, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2010, z. 27, s. 181-196.

 

Tomasz Gąsowski, Żydzi w dziewiętnastowiecznym Krakowie [w:] 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, red. Leszek Hońdo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 11-17.

 

Karl E. Grözinger, Jewish Legends from Kraków, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2010, t. 8, s. 61-67.

 

Leszek Hońdo, Cmentarz jako obraz dokonujących się przemian społeczności żydowskiej na przestrzeni XIX i XX wieku [w:] 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, red. Leszek Hońdo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 55-67.

 

Leszek Hońdo, Krakowski Memorbuch bejt hamidraszu Majera Dajana, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

 

Anna Jakimyszyn, Powstanie i rozwój terytorialny Nowego Cmentarza żydowskiego w Krakowie [w:] 200 lat Nowego Cmentarza Żydowskiego w Krakowie, red. Leszek Hońdo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 35-53.

 

Anna Jakimyszyn, The Statute Organizing the Followers of the Law of the Old Testament in the Free City of Kraków and its Environs. Origins, History, Regulations, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2010, t. 8, s. 69-75.

 

Adam Kaźmierczyk, The Rubinkowski Family Converts in Kazimierz, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2010, t. 22, s. 193-214.

 

Anatolij Kierżnier, Żyttia obpeczene wijnoju. Powernennia iz zabuttia Icchoka Szypera, “Problemy istoriji Hołokostu. Naukowyj żurnał”, 2010, nr 5, s. 95-112.

Życiorys Ignacego Izaaka Schipera, posła na Sejm II RP i ofiary Zagłady. Ignacy Schiper był związany z Krakowem, gdzie studiował prawo.

 

Kraków – czas okupacji 1939-1945, red. Monika Bednarek, Grzegorz Jeżowski, Barbara Zbroja, Katarzyna Zimmerer, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2010.

 

Bogusław Krasnowolski, Krakowski Kazimierz w dobie upadku – od najazdu szwedzkiego (1655-1657) do dzieła Komisji Dobrego Porządku (1786-1791) i trzeciego rozbioru Polski (1795), “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2010, z. 27, s. 139-158.

 

Agnieszka Legutko, Krakowski Kazimierz i Podgórze, Bezdroże, Kraków 2010.

 

Judith Olszowy-Schlanger, An early Ashkenazi fragment of the Babylonian Talmud from the Czartoryski Museum in Cracow [w:] “Genizat Germania” – Hebrew and Aramaic Binding Fragments from Germany in Context, red. Andreas Lehnardt, Brill, Leiden 2010, s. 199-206.

 

Katarzyna Pabis, Zmiany w zwyczajach Żydów w drugiej połowie XIX w. Małżeństwo, dobroczynność, szkolnictwo na przykładzie krakowskich Żydów, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Katedra Judaistyki, Kraków 2010.

 

Marlena Pacześ, Magdalena Kopeć, Dos lidl fun goldenem land. Afirmacja codzienności żydowskiego Kazimierza w poezji Mordechaja Gebirtiga, “Słowo Żydowskie”, 2010, nr 6 (460), s. 24-28.

 

Anna Pióro, Getto krakowskie 1941-1943. Przewodnik po terenie byłego getta, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2010.

 

Anna Pióro, Tomasz Czapliński, Ucieczka kanałami z krakowskiego getta 13 marca 1943 roku, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2010, z. 27, s. 95-104.

 

Plac Bohaterów Getta. Ghetto Heroes Square, red. Maja Jafiszow, Paweł Kubisztal, Grzegorz Szydło, Vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2010.

 

Izabella Rejduch Samkowa, Cmentarze żydowskie w Polsce Południowej – aspekty historyczne, artystyczne, stan i metody badań [w:] 200 lat nowego cmentarza żydowskiego w Krakowie, red. Leszek Hońdo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010, s. 81-95.

 

Kate Rosenberg, Jakub Nowakowski, Przewodnik po Krakowie Oskara Schindlera. Guide to Oskar Schindler’s Kraków, Żydowskie Muzeum Galicja, Kraków 2010.

 

Aleksander B. Skotnicki, Oskar Schindler. Sprawiedliwy z Krakowa, Wydawnictwo AA, Kraków 2010.

 

Natasza Styrna, The influence of the Zionist ideology on the Jewish artistic milieu in Krakow, 1904-1939 [w:] Jewish Artists and Central-Eastern Europe, red. Tamara Sztyma-Knasiecka, Renata Piątkowska, Jerzy Malinowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, s. 223-229.

 

Izabela Suchojad, Topografia żydowskiej pamięci. Obraz krakowskiego Kazimierza we współczesnej literaturze polskiej i polsko-żydowskiej, Universitas, Kraków 2010.

 

Jerzy Wyrozumski, Cracovia mediaevalis, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2010.

Monografia Jerzego Wyrozumskiego na temat średniowiecznego Krakowa zawierająca rozdziały poświęcone dziejom Żydów krakowskich.

 

Agnieszka Zajączkowska-Drożdż, Deportacje do obozów zagłady w Bełżcu i Auschwitz-Birkenau ludności żydowskiej z getta krakowskiego w relacjach ofiar, “Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, 2010, t. 32, s. 397-407.

 

Hanna Zaremska, Crossing the River. How and Why the Jews of Kraków Settled in Kazimierz at the End of the Fifteenth Century, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2010, t. 22, s. 174-192. 

 

Katarzyna Zimmerer, Getto w Krakowie 1941–1943. Jewish Ghetto in Kraków 1941–1943, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2010.

2009

Piotr Biliński, Studium z dziejów Liceum i Gimnazjum św. Anny w Krakowie, “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 2009, nr 1 (54), s. 35-77.

Do liceum uczęszczała również młodzież żydowska.

 

Kamila Follprecht, Spisy ludności „innej religii czyli wyznania” województwa krakowskiego z lat 1790- 1791, “Rocznik Krakowski”, 2009, t. 35, s. 83-94.

 

Edyta Gawron, Żyd czy Polak? Społeczność żydowska w Krakowie w okresie kampanii antysemickiej 1967-1968 [w:] Społeczność żydowska w PRL przed kampanią antysemicką 1967-1968 i po niej, red. Grzegorz Berendt, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2009, s. 167-179. 

 

Henryk Halkowski, Żydowski Kraków. Legendy i ludzie, Klezmerhojs, Austeria, Kraków 2009.

 

Adam Kaźmierczyk, Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich dawnego województwa krakowskiego z lat 1674-1696, Księgarnia Akademicka, Kraków 2009.

 

Sabina Kwiecień, Prasa żydowska w Krakowie w czasie okupacji hitlerowskiej [w:] Kraków – Lwów. Książki – czasopisma – biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz. 2, red. Halina Kosętka, Barbara Góra, Ewa Wójcik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 303-313.

 

Sean Martin, Jewish Life in Cracow, 1918–1939, Vallentine Mitchell, London 2004, rec. Klaus Peter Friedrich, “Holocaust and Genocide Studies”, 2007, t. 21, nr 1, s. 135-146.

 

Jakub Nowakowski, Nowoczesne spojrzenie na przeszłość Polski. Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, “Słowo Żydowskie”, 2009, nr 6 (448), s. 28-29.

 

Bernard Offen, Norman G. Jacobs, My hometown concentration camp. A survivor’s account of life in the Kraków ghetto and Płaszów concentration camp, Vallentine Mitchell, London - Portland 2009.

 

Boaz Pash, Szepty krakowskich rabinów. Komentarze do Tory, Austeria, Kraków 2009.

 

Krzysztof Pilarczyk, Nowy Testament po żydowsku wydrukowany w Krakowie w latach 1540-1541, “Studia Judaica“, 2009, r. 12, nr 1-2, s. 121-141.

 

Bogdana Pinczewskaja, Lwowskoje chudożestwiennoje objedinienije “ARTES”. Jewriejskoje iskusstwo w polskich i ukrainskich iskustwowiedczeskich istocznikach wtoroj połowiny XX - naczała XXI w. [w:] Matieriały Szestnadcatoj Jeżegodnoj Mieżdunarodnoj Mieżdiscyplinarnoj Konfieriencii po Judaikie, red. Konstantin Burmistrow, Centr naucznych rabotnikow i priepodawatielej judaiki w wuzach “Sefer”, Moskwa 2009, s. 372-389.

W artykule opisano historię Zrzeszenia Artystów Plastyków "Artes" i jego znaczenie w historii sztuki Galicji w latach trzydziestych. Przedstawieni zostali artyści z Lwowa i Krakowa. Do stowarzyszenia należeli m.in. artyści żydowscy, np. Marek Włodarski (Henryk Streng).

 

Anna Pióro, Apteka pod Orłem. Przewodnik, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2009.

 

Anna Pióro, The Eagle Pharmacy. A guidebook, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2009.

 

Arnon Rubin, The rise and fall of Jewish communities in Poland and their relics today. Vol. 3. District Kraków, Tel Aviv University Press, Tel Aviv 2009.

 

Natasza Styrna, Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie (1931-1939), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009.

 

Piotr Trojański, Żydzi w województwie krakowskim 1918-1939. Studia statystyczne nad aktywnością społeczno-zawodową, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009.

 

Marek Mariusz Tytko, Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae. Zmiany Tożsamości Narodowościowej Studentów UJ w latach 1850–1918, “Kultura i Edukacja”, 2009, t. 71, nr 2, s. 88-97.

Artykuł ukazuje, że Żydzi byli najliczniejszą mniejszością etniczną studiującą na UJ w latach 1850-1918. 

 

Barbara Zbroja, “Okrąglak” i Plac Nowy na Krakowskim Kazimierzu, “Rocznik Krakowski”, 2009, t. 75, s. 145-162.

2008

Angelina Awtuszewska-Ettrich, Płaszów Stammlager [w:] Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager, t. 8, red. Wolfgang Benz, Barbara Distel, Verlag C. H. Beck, München 2008, s. 235-287.

 

Piotr Biliński, Zarys dziejów Szkół Nowodworskich w XIX i pierwszej połowie XX wieku [w:] 420 lat Szkół Nowodworskich 1588-2008, red. Tomasz Graff, Grzegorz Urbanek, Wojciech Strkowski, Wydawnictwo I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, Kraków 2008, s. 39-76.

W artykule poruszono temat konfliktów między młodzieżą chrześcijańską a żydowską oraz problemów związanych z przestrzeganiem reguł szabatu (nauka w soboty była obowiązkowa).

 

Christina Bojko, Pamjatki istoriji ta materialnoji kultury jewrejiw u suczasnij Polszczi (za materiałamy miżnarodnoji litnoji polowoji szkoły Еast European Jewish History & Culture 2007) [w:] Zbirnyk materialiw naukowych konferencij, “Zbereżennia jewrejskoji istoryko-kulturnoji spadszczyny, jak czastky ukrajinskoji ta switowoji kultury. Prawowi, istoryczni, mystecki ta muzejni aspekty” (12-14 łystopada 2007, Lwiw) ta “Ukrajino-jewrejski wzajemyny kulturolohiczni, istoryczni, sociolohiczni aspekty” pryswiaczena 90-j ricznyci prohołoszennia ZUNR (27-28 żowtnia 2008, Lwiw), red. J. Szaszkewycz, Lwiw 2010, s. 39-54.

Artykuł opisuje aktualny stan zabytków historii i kultury materialnej Żydów w polskich miastach – ważniejszych siedzibach wschodnioeuropejskich Żydów w XVI-XX w. – Krakowie, Warszawie, Łodzi, Tarnowie, Rzeszowie, Zamościu, Lublinie. 

 

Fighting for dignity. Jewish resistance in Krakow, Galicia Jewish Museum, Kraków 2008.

Katalog wystawy w Żydowskim Muzeum Galicja. 

 

Kamila Follprecht, Ludność żydowska województwa krakowskiego w czasie Sejmu Czteroletniego. Spisy z powiatów krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego i proszowskiego z lat 1790-1792. Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2008.

 

Agnieszka Gacek, Judaika. Przewodnik dla dzieci w wieku 10-12 lat, Narodowe Centrum Kultury, Kraków 2008. 

Przewodnik zawiera fotografie judaików ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.

 

Stanisław Garlicki, Sklepy Krakowa na początku XX wieku, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2008.

 

Anna Jakimyszyn, Jews under the Republic of Cracow (1815-1846), “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2008, t. 6, s. 87-92.

 

Anna Jakimyszyn, Żydzi krakowscy w dobie Rzeczypospolitej Krakowskiej. Status prawny, przeobrażenia gminy, system edukacyjny, Austeria, Kraków - Budapeszt 2008.

 

Anna Kępińska, Korespondencja krakowskiego B’nei B’rith ze stowarzyszeniami w Wielkiej Brytanii i Irlandii, “Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie”, 2008, r. 53, s. 471-479.

 

Maria Kłańska, Krakau – Polen – Europa. Identitätsentwürfe in Erinnerungen Krakauer Juden (1918-1939) [w:] Jüdische Literatur als europäische Literatur. Nationaldiskurse und Europäizität 1880-1930, red. Caspar Battegay, Barbara Breysach, Alfred Bodenheimer, Edition Text + Kritik, München 2008, s. 283-298.

 

Julian Kwiek, Marzec 1968 w Krakowie, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.

 

Anna Lebet-Minakowska, Katalog judaików. Muzeum Narodowe w Krakowie. Cz. 1. Tkaniny, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2008.

 

Janusz Makuch, Festiwal Kultury Żydowskiej: na pograniczu dwóch światów [w:] Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, red. Monika Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2008, s. 43-49.

 

Jerzy Malinowski, Natasza Styrna, Artyści żydowscy w Krakowie 1873-1939, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2008.

 

Monika Murzyn-Kupisz, Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza [w:] Przywracanie pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej, red. Monika Murzyn-Kupisz, Jacek Purchla, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2008, s. 363-398.

 

Dariusz Niemiec, Najstarsze krakowskie synagogi, “Alma Mater”, 2008, nr 99, s. 31-40.

 

Agnieszka Oleszak, Mit Sary Szenirer w ortodoksyjnej historiografii. Analiza dyskursu [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 4, red. Krzysztof Pilarczyk, Antykwa, Kraków 2008, s. 245-257.

 

Boaz Pash, The Remuh Synagogue and The Old Cemetery Guide, Hagada, Kraków 2008.

 

Mieczysław Pemper, The road to rescue. The untold story of Schindler’s list, Other Press, New York 2008.
 

Bogdana Pinczewskaja, Formirowanije tieorii jewriejskogo iskusstwa w chudożestwiennoj kritikie Krakowa i Lwowa (1890-1939) [w:] Problemy jewriejskoj istorii. Matieriały naucznych konfieriencyj Centra "Sefer" po judaikie, t. 3, red. Konstantin Burmistrow, Anatolij Worobjew, Wiktorija Moczałowa, Moskwa 2008, s. 589-602.

 

Bogdana Pinczewskaja, Judaika w otdiele grafiki muzieja kniaziej Czartoryjskich w Krakowie. Obraz polskogo jewriejstwa w zapiskach putieszestwiennikow i tworczestwie chudożnikow XVIII-XIX w. [w:] Matieriały Piatnadcatoj Jeżegodnoj Mieżdunarodnoj Mieżdiscyplinarnoj Konfieriencii po Judaikie, red. Walentin Buszkow, Centr naucznych rabotnikow i priepodawatielej judaiki w wuzach “Sefer”, Institut sławianowiedienija RAN, Moskwa 2008, s. 437-449.

 

Aleksander B. Skotnicki, Lista do życia, “Alma Mater”, 2008, nr 108, s. 104.

Artykuł poświęcony działalności Oskara Schindlera na rzecz ratowania krakowskich Żydów.

 

Aleksander B. Skotnicki, Marcel Goldman, krakowianin i Izraelczyk, Stradomskie Centrum Dialogu, Kraków 2008.

Marcel Goldman jest pochodzącym z Krakowa ocalałym z Zagłady i autorem wspomnień. Obecnie mieszka w Tel Awiwie.

 

Aleksander B. Skotnicki, Oskar Schindler in the eyes of Cracovian Jews rescued by him, Wydawnictwo AA, Kraków 2008.

 

Aleksander B. Skotnicki, The Jewish fellow-citizens of Cracow rescued by Oskar Schindler, Stradomskie Centrum Dialogu, Kraków 2008.

 

Aleksander B. Skotnicki, Żydowscy współobywatele Krakowa uratowani przez Oskara Schindlera, Stradomskie Centrum Dialogu, Kraków 2008. 

 

Łukasz T. Sroka, Żydzi w Krakowie. Studium o elicie miasta 1850-1918, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.

 

Dagmara Wójcik, Traktaty polemiczne wobec judaizmu w kręgu średniowiecznego Uniwersytetu Krakowskiego. Wprowadzenie i katalog kodeksów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, “Studia Judaica”, 2008, r. 11, nr 1, s. 117-159.

 

Katarzyna Zimmerer, Kraków Aleksandrowiczów. Od papieru [w:] Nasz człowiek w Japonii. Fotografie Ze’eva Aleksandrowicza, red. Anna Król, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej, Kraków 2008, s. 7-24.

Esej przedstawia obraz Krakowa lat międzywojennych w kontekście życiorysu Ze’eva Aleksandrowicza, krakowskiego fotografa pochodzenia żydowskiego.

2007

Christopher R. Browning, The fate of the Jews of Cracow under Nazi occupation [w:] 

Every Day Lasts a Year. A Jewish Family's Correspondence from Poland, red. Christopher R. Browning, Richard S. Hollander, Nechama Tec, Cambridge University Press, Cambridge 2007, s. 45-59.

 

Aleks Dancig, Madrich le-Mesajer bi-Krakow. Krakow ha-Atika, Kazimierz, Krakow ba-Szoa, Moreszet, Tel Awiw 2007.

 

Eugeniusz Duda, Anna Jodłowiec-Dziedzic, In the shadow of synagogues and churches. Kraków’s Kazimierz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2007.

 

Eugeniusz Duda, Anna Jodłowiec-Dziedzic, W cieniu bożnic i kościołów. Krakowski Kazimierz, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2007. 

 

Szymon Kazusek, Chrześcijanie i Żydzi w handlu siedemnastowiecznego Krakowa. Wybrane aspekty współpracy gospodarczej, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2007, t. 221, nr 1, s. 5-17.

 

Adam Kaźmierczyk, Converted Jews in Kraków 1650-1763, “Gal-Ed”, 2007, t. 21, s. 17-52.

 

Bogusław Krasnowolski, Lokacje i rozwój Krakowa, Kazimierza i Okołu. Problematyka rozwiązań urbanistycznych [w:] Kraków – nowe studia nad rozwojem miasta, red. Jerzy Wyrozumski, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 2007.

 

Jerzy Malinowski, Jewriejskije objedinienija Krakowa i Lwowa w 1900-ch godach, “Parallieli. Russko-jewriejskij istoriko-litieraturnyj i bibliograficzieskij almanach”, 2007, nr 8-9, s. 143-180.

 

Aleksander B. Skotnicki, Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie krakowskich Żydów, Wydawnictwo AA, Kraków 2007.

 

Aleksander B. Skotnicki, Rola przedsiębiorcy Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich współobywateli Krakowa, Wydawnictwo AA, Kraków 2007.

 

Anna Sommer, Działalność służb bezpieczeństwa na terenie województwa krakowskiego wobec środowiska żydowskiego w latach 1949-1954, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2007, t. 224, nr 4, s. 435-451.

 

Łukasz T. Sroka, Czy Kraków miał żydowskie elity? [w:] Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, red. Marzena Daszewska, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2007, s. 33-41.

 

Łukasz T. Sroka, Stan badań nad historią Żydów krakowskich w XIX wieku [w:] Kraków. Studia z dziejów miasta w 750 rocznicę lokacji, red. Jerzy Rajman, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007, s. 156-168.

 

Świat przed katastrofą. Żydzi krakowscy w dwudziestoleciu międzywojennym, red. Jan Małecki, Teresa Leśniak, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2007.

 

Magdalena Waligórska, Jewish heritage production and historical Jewish spaces. A case study of Cracow and Berlin [w:] Jewish Space in Central and Eastern Europe. Day-to-Day History, red. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Larisa Lempertienė, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2007, s. 225-250.

 

Mario Wenzel, Ausbeutung und Vernichtung. Zwangsarbeitslager für Juden im Distrikt Krakau 1942-1944, “Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischer Konzentrationslager”, 2007, nr 23, s. 189-207.

 

Barbara Zbroja, Zapomniane dziedzictwo. Architektura żydowskiego Krakowa, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2007.

 

Barbara Zbroja, Cmentarz Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie przy ulicy Jerozolimskiej 14 i jego zabudowa [w:] Z dziejów duchowości i tolerancji religijnej w Podgórzu. Materiały VII Sesji Podgórskiej, red. Jarosław Żółciak, Dom Kultury “Podgórze”, Kraków 2007, s. 89-106.

 

Katarzyna Zimmerer, Krakowski Kazimierz – niewidoczne ślady, “Mówią Wieki”, 2007, nr 5, s. 58-62.

2006

An anthology of prose and poetry of the teachers and the pupils of the Hebrew School in Cracow, red. Shlomo Leser, Haifa 2006.

 

Józef Bau, Czas zbezczeszczenia. Wspomnienia z czasów drugiej wojny światowej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

Józef Bau – artysta, grafik, pisarz i poeta – był jedną z osób ewakuowanych z KL Plaszow do fabryki Oskara Schindlera w Brünnlitz na Morawach.

 

Czesław Brzoza, Poalej Syjon w województwie krakowskim do 1926 roku w świetle policyjnego raportu, “Studia Judaica”, 2016, nr 1, s. 125-170.

 

Mirosława Bułat, Krakowski teatr żydowski. Między szundem a sztuką, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

 

Szimszon Drenger, He-Chaluc ha-Lochem bi-T’on ha-Noar ha-Jehudi ha-Chaluci be-Machteret Krakow, Ogust–Oktober 1943, Beit Lochamei ha-Geta’ot, Lochamei ha-Geta’ot 2006.

 

Edyta Gawron, To co ocalone… Żydowski Kraków – dawniej i obecnie, “Alma Mater”, 2008, nr 109, s. 24-28.

 

Edyta Gawron, Victims and survivors – how many Cracovian Jews survived the Holocaust? A preliminary survey of the question, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2006, nr 4, s. 61-68.

 

Henryk Halkowski, Rodzinny dom w knajpę przemieniony, czyli o kiczu na krakowskim Kazimierzu, “Midrasz”, 2006, nr 3, s. 16-19.

 

Henryk Halkowski, Żydowski Kraków – opowieść z początkiem i końcem?, "Midrasz", 2006, nr 6, s. 8-13.

 

Leszek Hońdo, Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie. Przewodnik. Część 1, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.

 

Szymon Kazusek, Handel żydowski Krakowa w połowie XVII wieku. Tabele materiałowe i statystyczne, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2006.

 

Szymon Kazusek, Przyczynek do badań nad historią handlu żydowskiego w aglomeracji krakowskiej XVII wieku, „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2006, z. 24, s. 67-76.

 

Władysław Klimczak, Aleksander Skotnicki, Społeczność żydowska w Polsce. Zwyczaje i udział w walce o Niepodległość. Dwa oblicza krakowskich Żydów, Wydawnictwo AA, Kraków 2006.

 

Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., red. Agnieszka Kutylak, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2006.

 

Kronika szkolna uczennic żydowskich z lat 1933–1939 Miejskiej Szkoły Powszechnej nr 15 im. Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej przy ul. Miodowej w Krakowie, red. Jarosław Borowiec, Wydawnictwo Austeria, Kraków 2006.

 

Grażyna Kubica-Heller, “Taki Krakauer prawdziwy”. Krakowskie korzenie Feliksa Grossa, “Kultura i Społeczeństwo”, 2006, t. 50, nr 3, s. 31-78.

 

Anna Lebet-Minakowska, Żydzi modlący się w Jom Kipur – na marginesie wystawy Żydzi - Polscy [w:] „Ad leones”. Pamięci Marka Rostworowskiego w dziesiątą rocznicę śmierci, red. Ewa Ryżewska, Kraków 2006, s. 117-121.

Tematem artykułu są znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie elementy ubiorów żydowskich związanych z liturgią święta Jom Kipur.

 

Rachel Manekin, Die hebräische und jiddische Presse in Galizien [w:] Die Habsburgermonarchie 1848-1918, t. VIII/2, red. Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch, Austrian Academy of Sciences, Vienna 2006, s. 2341-2365.

 

Witold Mędykowski, Przeciw swoim. Wzorce kolaboracji żydowskiej w Krakowie i okolicy, “Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, 2006, nr 2, s. 202-220.

 

Monika Murzyn-Kwapisz, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2006.

 

Andrzej Nowakowski, Powiększenie. Nowy Cmentarz Żydowski w Krakowie, Universitas, Kraków 2006.

 

Tadeusz Pankiewicz, Beit-Merkachat be-Geto Krakow, Yad Vashem, Jerozolima 2006.

 

Mieczysław Pemper, Prawdziwa historia listy Schindlera spisana przez Viktorię Hertling i Marie Elisabeth Müller, Książka i Wiedza, Warszawa 2006.

 

Małgorzata Reinhard-Chlanda, Rola witraży w architekturze synagog postępowych na przykładzie Tempel w Krakowie, “Rocznik Krakowski”, 2006, t. 72, s. 141-152.

 

Dirk Sadowski, Arndt Engelhardt, Aus Berlin nach Krakau: Judaica-Bestände der Sammlung "Berlinka" in der Jagiellonenbibliothek, “Bulletin des Simon-Dubnow-Instituts”, 2006, nr 8, s. 37-43.

 

Krystyna Samsonowska, Pomoc dla Żydów krakowskich w okresie okupacji hitlerowskiej [w:] Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia i materiały, red. Andrzej Żbikowski, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2006, s. 827-856.

 

Steven Saxonberg, Magdalena Waligórska, Klezmer in Kraków. Kitsch, or catharsis for Poles?, “Ethnomusicology”, 2006, t. 50, nr 3, s. 433-451.

 

Jehuda L. Stein, Jüdische Ärzte und das jüdische Gesundheitswesen in Krakau. Vom 15. Jahrhundert bis zur Schoáh, Hartung-Gorre, Konstanz 2006.

 

Małgorzata Śliż, Galicyjscy Żydzi na drodze do równouprawnienia 1848-1914. Aspekt prawny procesu emancypacji Żydów w Galicji, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.

 

Magda Teter, Edward Fram, Apostasy, fraud, and the beginnings of Hebrew printing in Cracow, “AJS Review”, 2006, t. 30, nr 1, s. 31-66.

 

Magda Teter, Edward Fram, When Did Hebrew Printing Begin in Krakow?, “Gal-Ed”, 2006, nr 20, s. 144–149.

 

Kazimierz Urban, Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966, Nomos, Kraków 2006.

 

Barbara Zbroja, Jewish architects in Cracow 1868-1939, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2006, nr 4, s. 27-60.

2005

Rachel Bayvel, Who was Rabbi Natan Spira?, “The Polish Review”, 2005, t. 50, nr 2, s. 187-191.

 

Dominika Buczak, Magister z apteki “Pod Orłem”, “Słowo Żydowskie”, 2005, nr 14-15 (352-353) s. 6-8.

 

Eugeniusz Duda, The Old Synagogue at Cracow's Kazimierz. Guide-book, red. Małgorzata Gadomska, Wojciech Skrok, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2005.

 

Edyta Gawron, Społeczność żydowska w Krakowie w latach 1945-1995, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Kraków 2005.

 

Henryk Halkowski, Żydowski Kraków – opowieść z początkiem i końcem?, “Midrasz”, 2005, nr 6, s. 8-13.

 

Leszek Hońdo, Inskrypcje starego żydowskiego cmentarza w Krakowie. Cz. 1, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2005.

 

Anna Jakimyszyn, Statut Krakowskiej Gminy Żydowskiej z roku 1595 i jego uzupełnienia. Tłumaczenie sporządzone na podstawie odpisu Majera Bałabana, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005.

 

Anna Jakimyszyn, The Jewish Community in Cracow – Analysis Based on the Cracow Community Charter of 5355 and Supplements, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2005, t. 3, s. 41-49.

 

Józef Janusz, Muzyczny Kazimierz, “Słowo Żydowskie”, 2005, nr 14-15 (352-353), s. 17.

 

Szymon Kazusek, Żydzi w handlu Krakowa w połowie XVII wieku, Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, Kraków 2005.

 

Szymon Kazusek, Żydzi w handlu miast województwa ruskiego z Krakowem w połowie XVII wieku, “Prace Historyczno-Archiwalne”, 2005, t. 15, s. 5-29.

 

Stanisław Krajewski, Poland and the Jews. Reflections of a Polish Jew, Austeria, Kraków 2005.

 

Rachel Manekin, The lost generation. Education and female conversion in "fin-de-siècle" Kraków, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2005, t. 18, s. 189-219.

 

Marta Muszanka, Tamten Kraków, tamten świat, “Słowo Żydowskie”, 2005, nr 12-13 (350-351), s. 18.

 

Anna Pióro, Getto krakowskie 1941-1943. Przewodnik po terenie byłego getta, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2005.

 

Anna Pióro, The Cracow ghetto 1941-1943. A guide to the area of the former ghetto, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2005.

 

Mieczysław Pemper, Der rettende Weg. Schindlers Liste. Die wahre Geschichte, Hoffmann und Campe, Hamburg 2005.

 

Michał Rożek, Henryk Halkowski, The Jews in Cracow – a 700-year history, Judaica Foundation - Center for Jewish Culture, Cracow 2005.

 

Michał Rożek, Henryk Halkowski, Żydzi w Krakowie. 700 lat historii, Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków 2005.

 

Krystyna Samsonowska, Szkolnictwo i oświata hebrajska w woj. krakowskim (1918-1939), “Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, 2005, t. LVII, s. 5-17.

 

Krystyna Samsonowska, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918- 1939), Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2005.

 

Chris Schwarz, Jonathan Webber, Photographing traces of memory. A contemporary view of the Jewish past in Polish Galicia, Galicia Jewish Museum, Kraków 2005.

 

Arin Sharif-Nassab, Über-Lebensgeschichten. Der Holocaust in Krakau – Biographische Studien, Studien Verlag, Innsbruck 2005.

 

Łukasz Tomasz Sroka, Żydzi w krakowskiej Izbie Handlowej i Przemysłowej w latach 1850-1918, "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensia", 2005, t. 28, s. 195-202.

 

Piotr Trojański, Żydowskie przedsiębiorstwo handlowe w woj. krakowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia statystyczne, “Studia Judaica”, 2005, t. 8, nr 1-2, s. 79-100.

 

Janusz Ustrzycki, Stanowisko polskiego podziemia politycznego w dystrykcie krakowskim Generalnego Gubernatorstwa wobec zagłady narodu żydowskiego, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Historia”, 2005, z. 2, s. 295-321.

 

Eli Valley, The great Jewish cities of Central and Eastern Europe a travel guide and resource book to Prague, Warsaw, Cracow, and Budapest, Northvale, New York 1999. 

 

Małgorzata Waligórska, A Goy Fiddler on the Roof. How the Non-Jewish Participants of the Klezmer Revival in Kraków Negotiate Their Polish Identity in a Confrontation with Jewishness, “Polish Sociological Review”, 2005, nr 152, s. 367-382. 

Jan Woleński, O krakowskim Kazimierzu i innych sprawach, “Midrasz”, 2005, nr 6, s. 27-30.

 

Barbara Zbroja, Miasto umarłych. Architektura publiczna Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Krakowie w latach 1868-1939, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.

 

Barbara Zbroja, The artistic origins of the Tempel Synagogue in Cracow, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2005, nr 3, s. 51-68.

2004

Natalia Aleksiun, Żydowska szkoła krakowska? Historycy żydowscy wobec dylematów tożsamości [w:] Kwestia żydowska w XIX wieku. Spory o tożsamość Polaków, red. Grażyna Borkowska, Magdalena Rudkowska, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004, s. 169-180.

 

Jolanta Ambrosewicz-Jacobs, Opinie młodzieży na temat Żydów. Badania z Krakowa i Nowego Jorku [w:] Holokaust – lekcja historii. Zagłada Żydów w edukacji szkolnej, red. Jacek Chrobaczyński, Piotr Trojański, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2004, s. 145-158.

 

Karl Dedecius, Stanisław Jerzy Lec – Pole, Jew, European. The 2003 Aleksander and Alicja Hertz annual memorial lecture, Fundacja Judaica - Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków 2004.

Stanisław Jerzy Lec publikował w krakowskiej gazecie “IKC”.

 

Dokumentacja żydowskich cmentarzy w Krakowie. Documentation of the Jewish cemeteries in Cracow. Ti’ud batei ha-Almin ha-Jehudiim bi-Krakow, red. Benjamin Yaari-Wald, Lili Haber, Udi Tsin, Związek Krakowian w Izraelu, Tel Awiw 2004.

 

Jarosław Isajewicz, Suspilstwa dawnoho Lwowa i Krakowa: riznyj pidchid, rizni tradyciji [w:] Krakiw i Lwiw u jewropejskij cywilizaciji. Materiały miżnarodnoji konferenciji organizowanoji 15-16 łystopada 2002, red. Jacek Purchla, Antykwa, Krakiw 2004, s. 63-74.

W artykule opisano sytuację Żydów, którzy, pozbawieni statusu mieszczan, zorganizowali swoje dzielnice w Krakowie i Lwowie na kształt odrębnych miast, rządzących się osobnymi prawami i obyczajami.

 

Anna Jodłowiec-Dziedzic, The Holocaust of Cracow Jews 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2004.

 

Anna Jodłowiec-Dziedzic, The Pharmacy in the Cracow Ghetto, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2004.

 

Anna Jodłowiec-Dziedzic, Zagłada Żydów krakowskich 1939-1945, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2004.

 

Bogusław Krasnowolski, Kazimierskie miasto żydowskie i jego zabudowa w połowie XVII wieku w świetle niektórych przekazów źródłowych, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2004, z. 22, nr 1, s. 7-33. 

 

Mariusz Kulczykowski, Żydzi studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2004.

 

Agnieszka Legutko-Ołownia, Kraków’s Kazimierz – town of partings and returns, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2004. 

 

Agnieszka Legutko-Ołownia, Krakowski Kazimierz – miasto rozstań i powrotów, Wydawnictwo Bezdroża, Kraków 2004.

 

Shlomo Leser, Cracovian Jews who settled in the „Promised Land” in the 20-tieth century, Haifa 2004.

 

Andrea Löw, "Wir wissen immer noch nicht, was wir machen sollen." Juden in Krakau unter deutscher Besatzung bis zur Errichtung des Ghettos [w:] Deutsche – Juden – Polen. Geschichte einer wechselvollen Beziehung im 20. Jahrhundert. Festschrift für Hubert Schneider, red. Andrea Löw, Campus, Frankfurt 2004, s. 119-136.

 

Sean Martin, Homeless in Cracow. A case study of Polish Jews and their relationship to Poland and Polish culture, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2004, t. 212, nr 4, s. 546-557.

 

Sean Martin, Jewish life in Cracow 1918-1939, Vallentine Mitchell, London 2004. 

 

Monika Murzyn, Conservation and change of function of Synagogues in the Kazimierz district in Cracow after 1989, "Architektúra a urbanizmus", 2004, t. 38, nr 3-4, s. 159-173.

 

Zdzisław Noga, Polen, Juden und Deutsche in Krakau zur Zeit der Ersten Rzeczpospolita [w:] Deutsche – Juden – Polen. Geschichte einer wechselvollen Beziehung im 20. Jahrhundert. Festschrift für Hubert Schneider, red. Andrea Löw, Campus, Frankfurt 2004, s. 19-33.

 

Krzysztof Pilarczyk, Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce z bibliografią polono-judaików w językach żydowskich (XVI-XVIII wiek), Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2004.

 

Anis D. Pordes, Irek Grin, Ich miasto. Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004.

 

Janina Stefaniak, Janina Zawadzka, Krakowskie getto i obóz koncentracyjny w Płaszowie w oczach dziecka, Wydawnictwo Kropka, Kalisz 2004.

 

Katarzyna Zimmerer, Zamordowany świat. Losy Żydów w Krakowie 1939-1945, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.

2003

Mirosława Bułat, From Goldfaden to Goldfaden in Cracow's Jewish Theatres [w:] Yiddish Theatre. New Approaches, red. Joel Berkowitz, The Littman Library of Jewish Civilization, Portland - Oregon 2003, s. 139-155.

 

Mirosława Bułat, Tracing Yiddish Theater in Cracow, “Zwischenwelt. Zeitschrift für Kultur des Exils und des Wiederstands. Jahrbuch der Theodor Kramer Gesellschaft”, 2003, t. 8, s. 44-56.

 

Anna Cichopek-Gajraj, The Cracow pogrom of August 1945. A narrative reconstruction [w:] Contested Memories. Poles and Jews During the Holocaust and Its Aftermath, red. Joshua D. Zimmerman, Rutgers University Press, Newark 2003, s. 221-238.

 

Joseph M. Davis, Yom-Tov Lipmann Heller. Portrait of a seventeenth-century rabbi, Littman Library of Jewish Civilization, Portland 2003.

 

Eugeniusz Duda, Jewish Cracow. A guide to the historical buildings and places of remembrance, Vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2003.

 

Eugeniusz Duda, Żydowski Kraków. Przewodnik po zabytkach i miejscach pamięci, Vis-a-vis/Etiuda, Kraków 2003. 

 

Armin Eidherr, Zentren der jiddischen Kultur in Österreich (Czernowitz, Lemberg, Krakau, Wien) [w:] Jiddische Kultur und Literatur aus Österreich, red. Armin Eidherr, Karl Müller, Verlag der TKG, Wien 2003, s. 19-32.

 

Ruth E. Gruber, The Kraków Jewish Culture Festival, “Polin. Studies in Polish Jewry”, 2003, t. 16, s. 357-367.

 

Henryk Halkowski, Żydowskie życie, Austeria, Kraków 2003.

W książce można znaleźć teksty o żydowskim Kazimierzu.

 

Anna Jodłowiec-Dziedzic, Stanisław Piwowarski, The Holocaust of Cracow Jews. On the 60th anniversary of the liquidation of the Cracow Ghetto. Exhibition, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2003.

 

Anna Kargol, Historia krakowskiej loży B’nei B’rith, “Midrasz”, 2003, nr 1, s. 32-39.

 

Sabina Kwiecień, Prasa żydowska w języku polskim w Krakowie w latach 1918–1939, “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”, 2003, nr 9, s. 159-170.

 

Kraków memorial book. Memorial journal in honor of Jews from Cracow, perished 1939-1945, red. Max Steig, Lydia Wolf, Giza Wortman, New Cracow Friendship Society, Jamaica - New York 2003. 

 

Angelina Oster, Im Schatten von Auschwitz. Das KZ Krakau-Plaszow – Geschichte und Erinnerung, “Dachauer Hefte. Studien und Dokumente zur Geschichte der nationalsozialistischer Konzentrationslager”, 2003, nr 19, s. 170-179.

 

Tadeusz Pankiewicz, Apteka w getcie krakowskim, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

 

Heidemarie Petersen, Die Predigttätigkeit des Giovanni di Capistrano in Breslau and Krakau 1453/54 und ihre Auswirkungen auf die dortigen Judengemeinden [w:] In Breslau zu Hause? Juden in einer mitteleuropäischen Metropole der Neuzeit, red. Manfred Hettling, Andreas Reinke, Norbert Conrads, Dölling und Galitz Verlag, Hamburg 2003, s. 22-29.

 

Monika Rausz, Biblioteka i Czytelnia Ezra w Krakowie [w:] Kraków – Lwów: książki i czasopisma, t. 7, red. Halina Kosętka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003, s. 148-157. 

 

Ilia M. Rodov, The Development of Medieval and Renaissance Sculptural Decoration in Ashkenazi Synagogues from Worms to the Cracow Area, The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem 2003.

 

Krystyna Samsonowska, Życie religijne krakowskich Żydów i jego organizacja w dwudziestoleciu międzywojennym, “Collectanea Historica”, 2003, z. 2, cz. 2, s. 83-110.

 

Marek Sroka, The destruction of Jewish libraries and archives in Cracow during World War II, “Libraries & Culture. A Journal of Library History”, 2003, t. 38, nr 2, s. 147-165.

 

Bożena Wyrozumska, Jerzy Wyrozumski, Nowe materiały do dziejów Żydów krakowskich w średniowieczu, “Studia Judaica”, 2003, t. 6, s. 1-18.

 

Hanna Zaremska, Rachela Fiszel – żydowska wdowa w średniowiecznym Krakowie, “Kwartalnik Historii Żydów”, 2003, t. 207, nr 2, s. 381-390.

 

Barbara Zbroja, Hala przedpogrzebowa cmentarza żydowskiego przy ul. Jerozolimskiej w Krakowie, “Rocznik Krakowski”, 2003, nr 69, s.17-185.

2002

Andrew Charlesworth, Michael Addis, Memorialization and the ecological landscapes of Holocaust sites. The cases of Plaszow and Auschwitz-Birkenau, “Landscape Research”, 2002, t. 27, nr 3, s. 229-251.

 

Samuel Gruber, European preservation projects of the World Monuments Fund's Jewish heritage program. The Tempel synagogue in Cracow (Poland) and the Etz Hayyim synagogue in Hania (Crete) [w:] Le Patrimonie Juif Européen. Actes du colloque international tenu à Paris, au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, les 26, 27 et 28 janvier 1999, red. Max Polonovski, Peeters, Paris-Louvain 2002, s. 209-221.

 

Krystyna Grzesiak, Bóżnice miasta żydowskiego na Kazimierzu w Krakowie – funkcje kulturotwórcze dawniej i dziś, “Krakowskie Studia Małopolskie”, 2002, nr 6, s. 131-144.

 

Agnieszka Kowalska, XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, “Słowo Żydowskie”, 2002, nr 16-17 (276-277), s. 14-15 i 25.

 

Bogusław Krasnowolski, Bożnica Wysoka na krakowskim Kazimierzu, “Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego Miasta Krakowa”, 2002, z. 21, s. 35-46.

 

Jan Maria Małecki, Udział Żydów w organach samorządowych większych miast galicyjskich na początku XX wieku [w:] Polska i Po­lacy w XIX-XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, red. Krzysztof Ślusarek, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Kraków 2002, s. 53-60.

 

Stanisław Markowski, Krakowski Kazimierz. Dzielnica żydowska 1870-1988, Wydawnictwo AA, Kraków 2002.

 

Sean Martin, Yiddish in Kraków. Religious and cultural responses to assimilation, “Scripta Judaica Cracoviensia”, 2002, t. 1, s. 113-127.

 

Ezra Mendelsohn, Painting a people. Maurycy Gottlieb and Jewish Art, Brandeis University Press, Hanover 2002.


Jerzy Tomaszewski, Żydzi w Krakowie (kilka uwag statystycznych) [w:] Polska i Polacy w XIX-XX wieku. Studia ofiarowane Profesorowi Mariuszowi Kulczykowskiemu w 70. rocznicę Jego urodzin, red. K. Ślusarek, Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Kraków 2002, s. 75-81.

2001

Ellen Ben-Sefer, Chesed: a framework for understanding the Shoah, “Australian Journal of Jewish Studies”, 2001, nr 15, s. 17-30.

Artykuł stanowi rozważanie nad cnotą chesed (hebr. “miłosierdzie”, “łaska”) jako podstawą moralności dwóch grup Żydów podczas Zagłady: świeckich pielęgniarek i pielęgniarza w obozie Westerbork w Holandii oraz dziesięciu absolwentek szkoły Bejs Jaakow, które pomagały sobie nawzajem i pozostałym kobietom w obozie w Płaszowie.

 

Aleksander Biberstein, Zagłada Żydów w Krakowie, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.

 

Stephen D. Corrsin, Krakow Ha-Jehudit – Bibliografia le-Szanim 1936-1996 [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 375-396.

 

Eugeniusz Duda, Batei ha-Kneset ha-Atikim bi-Krakow [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 261-292.

 

Iris Fishof, Zug Dlatot Aron Kodesz Mi-Krakow [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 293-298.

 

Bina Garncarska-Kadary, Macawam ha-Miszpati we-ha-Chewrati-Kalkali szel Jehudei Krakow be-Szanim 1796-1868 [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 89-118.

 

Arye Gelbard, Krakow we-Reszit Tnuat ha-Poalim ha-Jehudit be-Polin [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 191-204.

 

Gershon David Hundert, Ha-Historiografia szel Krakow ha-Jehudit [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 15-28.

 

Judith Kalik, Ha-Knesija ha-Katolit we-ha-Jehudim bi-Krakow u-we-Kazimierz ad Chalukot Polin [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 69-88.

 

Tomasz Korzeniowski, O Jedwabnem w Krakowie, “Słowo Żydowskie”, 2001, nr 16 (250), s. 20.

 

Rachel Manekin, Ha-Ortodoksja bi-Krakow al Saf ha-Mea ha-20 [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 155-190.

 

Sean Martin, Jewish Youth Between Tradition and Assimilation. Exploring Polish Jewish Identity in Interwar Kraków, “The Polish Review”, 2001, t. 46, nr 4, s. 461-477. 

 

Emanuel Melzer, Ha-Ma’arach ha-Politi szel Jehudei Krakow bein Sztei Milchamot ha-Olam [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 205-238.

 

Emanuel Melzer, “Sabi Biniamin Landau, Isz Krakow” me-Et Meir Wiener – Mawo we-Hearot [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 353-356.

 

Sebastian Miczyński, Ha-Aspaklaria szel Malchut Polin – Miwchar Ktaim [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 339-352.

Fragmenty antysemickiego pamfletu Stefana Miczyńskiego pt. “Zwierciadło Korony Polskiej”, którego wydanie przyczyniło się do wybuchu antyżydowskich zamieszek w Krakowie w 1618 r.

 

Janusz Mierzwa, Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski w Krakowie, “Studia Historyczne”, 2001, r. 44, nr 2, s. 323-331.

 

Eugenia Prokop-Janiec, Sofrim Jehudim-Polanim bi-Krakow bein Sztei Milchamot ha-Olam [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 239-260.

 

Elchanan Reiner, “Aszer Kol Gdolei ha-Arec ha-Zot Hem Talmidaw” – R. Ja’akow Polak, Riszon we-Rosz le-Chachamei Krakow [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 43-68.

 

Elchanan Reiner, Rechow ha-Jehudim bi-Krakow – Mekorot u-Mawo’ot [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 299-328.

 

Krystyna Samsonowska, Artur Grzybczyk, Die Vernichtung der Krakauer Juden. Reiseführer inspiriert durch Steven Spielbergs Film "Schindlerliste". The extermination of Cracow Jews. A guidebook inspired by Steven Spielberg's film "Schindler's list", Agencja Wydawnicza “Gestum”, Wodzisław 2001.

 

Adam Teller, “Ha-Aspaklaria szel Malchut Polin” me-Et Sebastian Miczynski – Hearot Makdimot [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 329-338.

Uwagi wstępne do fragmentów antysemickiego pamfletu Sebastiana Miczyńskiego pt. “Zwierciadło Korony Polskiej”, którego wydanie przyczyniło się do wybuchu antyżydowskich zamieszek w Krakowie w 1618 r.

 

Carl Tighe, Kazimuh – Jewish Kraków, “Journal of European Studies”, 2001, t. 31, nr 2, s. 187-215.

 

Franciszek Turek, Krakow – town of kings, town of Jews in the drawings, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.

 

Ryszard Wasita, Dar dla Muzeum Narodowego w Krakowie, “Słowo Żydowskie”, 2001, nr 17 (251), s. 23 i 27.

 

Meir Wiener, Sabi Biniamin Landau, Isz Krakow – Ktaim mi-Firkei Otobiografia [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 357-374.

 

Bożena Wyrozumska, Jerzy Wyrozumski, Mekorot Chadaszim le-Toldot Jehudei Krakow be-Jemei ha-Beinaim [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 29-42.

 

Mordechaj Zalkin, Ha-Haskala ha-Jehudit bi-Krakow ba-Mea ha-19 [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 131-154.

 

Hanna Zaremska, Jewish Street ("Platea Judeorum") in Cracow: the 14th – the First Half of the 15th c., “Acta Poloniae Historica”, 2001, nr 83, s. 27-57.

 

Andrzej Żbikowski, Ha-Kehila ha-Jehudit bi-Krakow, 1869-1914. Ha-Takanun we-Jachasei ha-Kochot ba-Mimsad ha-Kehilati [w:] Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-Toldot Jehudei Krakow, red. Elchanan Reiner, Uniwersitat Tel Awiw, Tel Awiw 2001, s. 119-130.

 

Jolanta Żyndul, Pogrom Żydów w Krakowie, “Midrasz”, 2001, nr 4, s. 46.