Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rosenblatt Józef Michał

Warianty imienia i nazwiska

bd

Działalność samorządowa

Wybrany z koła III 
Kadencja VII: 4 września 1884 – 7 lipca 1887: Sekcja III prawnicza i przemysłowa 
Kadencja VIII: 5 września 1887 – 17 lipca 1890: Sekcja III prawnicza, komisje archiwalna, wodociągowa
Kadencja IX: 4 września 1890 – 27 lipca 1893: Sekcja IV szkolna, komisje archiwalna, statutowa, wodociagowa 
Kadencja X: 7 września 1893 – 2 lipca 1896: Sekcja III prawnicza, komisje archiwalna, statutowa, wodociagowa 
Kadencja XI (i XII): 3 września 1896 – 17 kwietnia 1902: Sekcja III prawnicza i przemysłowa, komisje plantacyjna, rekursowa, wodociągowa, teatralna,  statutowa, komitet dla obchodu 100 rocznicy urodzin A. Mickiewicza,
Kadencja XIII: 9 czerwca 1902 – 11 maja 1905: Sekcja III prawnicza i przemysłowa, komisje archiwalna, plantacyjna, wodociągowa, inwestycyjna, statutowa,
Kadencja XIV:  15 czerwca 1905 – 14 maja 1908: Sekcja III prawnicza, komisje archiwalna, plantacyjna, inwestycyjna, wodociągowa, rekursowa,
Kadencja XV: 4 czerwca 1908 – 1 czerwca 1911: Sekcja III prawniczo-przemysłowa, komisje archiwalna, gazowo-elektryczna, inwestycyjna, rekursowa, statutowa, tramwajowa,
Kadencja XVI: 28 czerwca 1911 – 30 czerwca 1914: Sekcja prawnicza, komisje archiwalna, rekursowa, wodociągowa, statutowa, tramwajowa, weryfikacyjna,    
Kadencja XVII od 2 lipca 1914 do 20 grudnia 1917: Sekcja prawnicza, komisje budżetowa, archiwalna, tramwajowa, wodociągowa, rekursowa, statutowa, weryfikacyjna,    
członek Wydziału Wielkiego Kasy Oszczędności w latach 1885-1907
delegat do Rady Szkolnej, okręgowej w kadencji XVII
Zainteresowania - bezpieczeństwo w mieście, problem deprawacji małoletnich, młodocianych przestępców. Jako specjalista prawa karnego dostrzegał potrezbę budowania domów poprawczych, organizowania kolonii rolniczych, w których mogłaby odbywać się resocjalizacja nieletnich przestepców. Dbał o zabezpieczenie i pomnażanie finansów miejskich.

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

19 (lub 21) III 1853

31 V 1917, Baden

Cmentarz żydowski w Krakowie przy ul. Miodowej.

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

bd

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

Szkoła powszechna w Bochni. Od 1864 r. Gimnazjum św. Anny w Krakowie, matura w czerwcu 1871 r. 1871-1875 studia na Wydziale Prawa UJ; w styczniu 1876 r. uzyskał stopień doktora praw na podstawie pracy "Zasady nauki o udziale w przestępstwie. W 1876 r.otrzymał stypendium rządowe na kontynuację studiów w uniwersytetach w Berlinie, Lipsku i Monachium. Habilitacja z prawa  karnego materialnego, 1877 r. Habilitacja z procesu karnego zatwierdzona 6.08.1878. Od 1877 r. wykładał na UJ prawo cywilne i karne. 24.11.1884 tytuł profesora nadzwyczajnego, 22.11.1887 mianowany profesorem nadzwyczajnym bezplatnym. 2.12.1893 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Prawnik

Adwokat. W l. 1877-82 praktyka w biurze adwokackim, zakończona egzaminem. M. in. bronił kilku oskarżonych w procesie politycznym Ludwika Waryńskiego w 1880 r.
1.01.1885 otworzył w Krakowie wlasną kancelarię adwokacką.

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

bd

W l. 1887-1917 był członkiem Zarządu Kasy Oszczędności. Należał do Tow. Prawników i Ekonomistów w Krakowie. W 1900 r. był członkiem i referentem komisji uniwersyteckiej do spraw doopuszczenia kobiet do studiów prawniczych; należal do nielicznego grona profesorów popierających prawo kobiet do studiowania na Wydziale Prawa.
R. pracował w samorządzie adwokackim. W l. 1903-1904 był wiceprezesem Izby Adwokackiej w Krakowie. Współorganizował I Zjazd Adwokatów we Lwowie w 1914 r., wygłosił na nim referat "Nietykalność adwokata w wykonywaniu zawodu". Współpracował w prowadzonej przez Izbę akcji ochrony emigrantów przed pokatnymi doradcami. W 1905 r. wszedł w skład komisji organizujacej utworzenie polskiej grupy Miedzynarodowego Związku Prawa Karnego. Był jednym z autorów ostatniego projektu austriackiej ustawy karnej i za udział w pracach nad reforma tej ustawy otrzymał 23.12.1909 r. Najwyższe Uznanie Szczególne.

Orientacja religijna; funkcje w gminie

Judaizm postępowy

Od 1883 r. był członkiem reprezentacji Zboru Izraelickiego.

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: Joachim (Chaim) adwokat, Karolina (Szyfra Jochabet) z Einbildów

Rodzeństwo: bd

Żona: Klara z Koppelmannów (ur. 6.02.1858, Odessa)

Dzieci: Alfred (), Eugenia (12.11.1882), Karola (12.06.1891), Helena (6.03.1899)

Koligacje rodzinne: bd

Varia

bd

Źródła

Publikowane:

J. Malec, PSB, t. XXXII/1 
Ł. Sroka, Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., Kraków 2006, s. 120
Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae in saeculis XVIII-XX. Pod red. K. Stopki, t. III: R, Kraków 2013

Archiwalne:

Protokoły obrad Rady Miejskiej. 
Posiedzenia jawne. Kadencja VII, VIII, IX, X, XI (i XII), XIII, XIV, XV, XVII, XVII

Materiał ikonograficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKr, sygn. A-III-829