Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Krongold Wilhelm

Warianty imienia i nazwiska

Korngold

Działalność samorządowa

Radny m. Krakowa w latach 1905-1912. Członek sekcji dobroczynnej (1906), w której był delegatem do nadzoru miejskiej herbaciarni. Członek sekcji V. (wojskowa) dla spraw nadawania obywatelstwa niejakiego, sanitarnych i policyjnych (1907). Członek komisji sanitarnej (1907). Członek komisji wodociągowej (1906-1907). Członek komisji plantacyjnej dla spraw ogrodów miejskich (1906, 1908). Członek komisji plantacyjnej (1909-1910).

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

1848 r., Kraków

5 VII 1913, Kraków

bd

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

Zamieszkały/właściciel realności przy ul. Krakowskiej 17 (1885-1890), następnie ul. Dietla 49 (do 1903 r.) oraz św. Gertrudy 13 (1906-1913).

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

Absolwent Gimnazjum św. Anny (matura: 1867). Student zwyczajny Wydziału Lekarskiego (1867/68-1871/72). Doktor wszech nauk lekarskich (15 VII 1874).

bd

lekarz

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

Działacz stronnictwa demokratycznego

Członek oraz reprezentant w trakcie wyborów do Rady m. Krakowa w 1905 r., a następnie zastępca członka wydziału stowarzyszenia „niezawisłych Żydów” 1911-1912. Członek (od 1908 r.), a od 1913 r. prezes koła opiekuńczego IV. miejskiego okręgu ubogich (kazimierskiego). Z chwilą rozpoczęcia działalności zawodowej, zaangażował się w prace na rzecz weteranów wojennych. W rezultacie, w 1878 r. objął funkcję zastępcy prezesa stowarzyszenia wsparcia weteranów wojskowych. Ponadto ciesząc się zaufaniem społecznym piastował funkcje sędziego przysięgłego dla m. Krakowa (1886, 1898).

Orientacja religijna; funkcje w gminie

Wyznanie mojżeszowe – Żyd postępowy

bd

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: Franz Krongold (faktor zamieszkały w Krakowie)

Rodzeństwo: bd

Żona: Amalia (ur. 1858 r., Bielsk)

Dzieci: Marcel (ur. 1879, Kraków), Irma (ur. 1884 r.)  

Koligacje rodzinne: bd

Varia

bd

Źródła

Publikowane:

Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym (1866-1939), Kraków 2015, s. 98

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18, K–Ł, red. K. Stopka, Kraków 2009, s. 617

Wielka Księga Adresowa Stoł. Król. Miasta Krakowa i Król. Woln. Miasta Podgórza 1906, Kraków 1906, s. 279

Wielka Księga Adresowa Stoł. Król. Miasta Krakowa i Król. Woln. Miasta Podgórza 1907, Kraków 1907, s. 54

 Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1890, Kraków 1890, s. 209

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1903, Kraków 1903, s. 78

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1906, Kraków 1906, s. 103, 104

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1907, Kraków 1907, s. 102, 103

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1908, Kraków 1908, s. 95, 97

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1909, Kraków 1909, s. 132, 136, 196

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1911, Kraków 1911, s. 133, 200

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1912, Kraków 1912, s. 114, 183

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1913, Kraków 1913, s. 91, 101

Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1914, Kraków 1914, s. 105

„Krakowski Miesięcznik Artystyczny: organ poświęcony sprawom: Muzeum Narodowego, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i Towarzystwa Upiększenia M. Krakowa”, 1911, nr 1, (1 lutego 1911)+ dod., s. 13

„Czas: dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej oraz wiadomościom literackim, rolniczym i przemysłowym”, 1867, nr 149 (3 lipca), s. 3;  1878, nr 6 (8 stycznia) , s. 3; 1886, nr 6 (9 stycznia) , s. 2; R.45, nr 136 (15 czerwca 1892), s. 2; R.51, nr 51 (4 marca 1898), s. 2; R.55, nr 114 (21 maja 1902) - wyd. poranne, s. 1;  R.58, nr 114 (19 maja 1905), s. 2; R.58, nr 115 (20 maja 1905), s. 1; R.58, nr 122 (28 maja 1905) + dod. nadzw., s. 1; R.59, nr 244 (24 października 1906), s. 2

„Nowa Gazeta: poświęcona wszelkim zjawiskom życia społecznego”, R.6, nr 157 (5 kwietnia 1911) + dod., s. 4; R.6, nr 160 (7 kwietnia 1911), s. 5

Archiwalne:

ANK, sygn. 29/89/0/1/14, Spis ludności 1900, Dz. VIII, T. 14, wpis 1823

Materiał ikonograficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awers i rewers zdjęcia (ANK, sygn. A-III-841)