Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Frühling Rudolf

Warianty imienia i nazwiska

bd

Działalność samorządowa

Radny miejski (1902-1924): 12.05.1902 uzyskał mandat do Rady Miejskiej (639 głosów na 1028 głosujących) z listy demokratycznej z Koła IIIC (mały przemysł i handel); 4.05.1905 utracił mandat w wyniku przewidzianego statutem losowania radnych, ustępujących w połowie kadencji rady wybranej w 1902 r.; 19.05.1905 odzyskał go podczas wyborów uzupełniających z listy Stronnictwa Niezawisłych Żydów (580 głosów na 924 głosujących) z koła IIIC (mały przemysł i mały handel); przed wyborami samorządowymi w 1908 zamieścił w prasie oświadczenie, że nie kandyduje do RM z koła IIIC, chociaż że Stronnictwo Niezawisłych Żydów umieściło jego kandydaturę na swej liście „bez jego zgody i wbrew jego woli”, w związku z czym prosił swych zwolenników aby na niego nie głosować; po tym oświadczeniu rada naczelna SNŻ zamieściła w jego miejsce na liście kandydatów kupca Henryka Heumanna; mimo tego oświadczenia i dokonanej zmiany wielu wyborców oddało głos na niego; 18.05.1914 został wybrany ponownie na sześcioletnią kadencję (769 głosów na 936 głosujących) z koła IIB (właściciele małych domów); ponieważ od 1914 r. nie przeprowadzano wyborów uzupełniających zasiadał w RM także po odzyskaniu niepodległości; w Radzie pracował w sekcji prawniczej (1902-1908, 1914-1924) oraz komisjach: przemysłowej (1902-1905) i kanałów wodnych spławnych (1902-1908); drożyźnianej (1905-1908), rekursowej dla spraw budowlanych (1902-1908, 1914-1924), mieszkaniowej (1914-1924), statutowej (1914-1924), weryfikacyjnej (1914), budżetowej (1923-1924), a ponadto był zastępcą członka sądu honorowego RM; z ramienia RM zasiadła w komisji wyborczej w czasie wyborów uzupełniających z koła inteligencji (1905) i koła małego przemysłu i handlu (1908).

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

22 X 1866, Brzeżany

12 VIII 1925, Kraków

Cmentarz żydowski w Krakowie przy ul. Miodowej

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

1890 r.

Wiślna 8 (1917), Poselska 17 (1919), Zwierzyniecka 11 (1921-1925)

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

Gimnazjum w Brzeżanach (matura: 20.07.1884), słuchacz Wydziału Prawa Uniwersytetu we Lwowie (1884/85 – 1885/86), absolwent Wydziału Prawa UJ (1886/87 – 1888/89; absolutorium: 1.01.1890; doktorat: 2.05.1892).

Adwokat

Adwokat

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

Działacz Stronnictwa Niezawisłych Żydów; członek komitetu wyborczego A. Grossa i I. Daszyńskiego w wyborach do Rady Państwa w 1901; w związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Gminy Wyznaniowej opowiadał w 1901 r. się za wprowadzeniem do niej kilku kandydatów Stronnictwa Niezawisłych Żydów, a w razie porażki rozpoczęcie zaciętej walki celem obalenia obowiązującego statutu gminnego; 30.12.1901 lista propagowana przez niego i jego przyjaciół politycznych (m.in. Lustgarten i  Gross A.) w całości przepadła; uczestnik wiecu (16.05.1903) potępiającego wystąpienia antysemickie w Kiszyniowie, apelującego o niesienia pomocy ofiarom i wzywającego Żydów, „aby łączyli się i wzajemnie popierali”.

Członek Stow. Kandydatów Adwokackich, członek prezydium Izby Adwokackiej w Krakowie; członek zarządu (1922-1925) Miejskiego Towarzystwa Budowy Mniejszych Mieszkań Sp zoo; członek rady zawiadowczej (1922) firmy H. Perlbergera Syn, Fabryka Spirytusu, Rafineria i Fabryka Likierów; założyciel (23.04.1921) i prezes rady nadzorczej SA „Znicz”, utworzonej celem produkowania zapałek i innych wyrobów z drewna (pudełek, wykałaczek, kołków do butów itp.).

Orientacja religijna; funkcje w gminie

bd

bd

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: Józef i Libusza z d. Katz

Rodzeństwo: bd

Żona: Rachela [Rudolfina] z d. Lubliner (11.05.1870 Kraków – 16.01.1934 Kraków), ślub: 22.05.1887 Kraków, rozwód 26.02.1918 Kraków

Dzieci: Ryszard (12.04.1899 Kraków), Fryderyk (9.11.1892 Tarnobrzeg), Stanisława (4.12.1897 Kraków), Bronisław (15.11.1904 Kraków)

Koligacje rodzinne: bd

 

Varia

bd

Źródła

Publikowane:

„Czas” 1901: 200WP s. 1; 252WP s. 1; 300WW s. 3; 1902: 108WP s. 1, 145WP s. 1; 1903: 112WW s. 2; „GLw” 1901: nr 301 s. 6; „NR” 1905: 104 s. 2; 116 s. 3; 139 s. 2; 1908: 155 s. 1; 157 s. 1; 166 s. 2; 1914: 188 s. 2; „DR” 1902: s. 139-140, 171; 1905: s. 65, 70; 1908: s. 83, 89, 101; 1914: s. 92, 96-98, 104-105; 1923: s. 7-9; 1926: s. 113; „IKC” 1925: 222 s. 6; Małopolskie Spółki Akcyjne. Księga informacyjno-adresowa, Kraków 1922; Corpus… T. III.

Archiwalne:

ANKr: IPH 197, 211, StGKr 414 (fot.), PJM 139, UZ, Spis21; AKIA

Materiał ikonograficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Rolle, Kraków. Rozszerzenie granic 1909-1915, Kraków 1931, s. 103