Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Meisels Adolf

Warianty imienia i nazwiska

Abraham

Działalność samorządowa

Radny miejski (1908-1929); 3.04.1908 wybrany na sześcioletnią kadencję (521 głosów na 877 głosujących) do RM z listy SNŻ z koła IIIC (mały przemysł i mały handel); 15.05.1914 wybrany ponownie (965 głosów na 1101 głosujących) z koła IIIC (mały handel i przemysł); w Radzie zasiadał w klubie demokratycznym; ponieważ od 1914 r. nie przeprowadzano wyborów uzupełniających zasiadał w RM także po odzyskaniu niepodległości; pracował w sekcji prawniczej (1908-1911, 1923-1924), skarbowej (1911-1914) i szkolnej (1914-1923) oraz komisjach: węglowej (1908-1911), inwestycyjnej (1908-1911), plantacyjnej (1908-1911), rekursowej (1908-1911, 1914-1923), dla rozszerzenia granic Krakowa (1908-1914), drogowo-kanałowej (1911-1914), administracyjnej (1914-1924), budżetowej (1914-1924), gruntowej (1914-1924), tramwajowej (1914-1924), wodociągowej (1914-1924) i Lasu Wolskiego (1923-1924); po reaktywowaniu RM w 1926 wchodził w skład sekcji szkolnej oraz pracował w komisji rekursowej; członek komisji wyborczej do Rady Państwa w 1911 z ramienia Rady Miejskiej w dzielnicy Nowy Świat.

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

3 IV 1873, Kraków

26 X 1929, Kraków

Cmentarz żydowski w Krakowie przy ul. Miodowej.

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

ul. Andrzeja Potockiego 7 (1921-29)

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

Gimnazjum św. Jacka w Krakowie (matura: 29.06.1891) i Wydział Prawa UJ (1891/92 – 1895/96; absolutorium: 31.07.1895, doktorat: 29.02.1896).

Adwokat

Adwokat

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

Działacz Stronnictwa Niezawisłych Żydów; członek komitetu wyborczego Polskiego Stronnictwa Demokratycznego w wyborach do Rady Miasta Krakowa (1911); gorący rzecznik ruchu propagującego zjednoczenie Europy; sygnatariusz odezwy Żydów polskich w sierpniu 1914, popierającej polskie dążenia niepodległościowe.

Od 21.04.1903 członek Stow. Humanitarnego „Solidarność”, krakowskiego oddziału Związku Stowarzyszeń Humanitarnych „B’nei B’rith”; członek dyrekcji (1907-1914) Związku Kredytowego dla Drobnego Handlu i Drobnego Przemysłu; członek zarządu (1907-1914, 1923-1930) Powszechnego Towarzystwa Budowy Tanich Domów Mieszkalnych i Domów Robotniczych w Krakowie; współzałożyciel (1917) i członek zarządu (1917-1918) Spółki Spożywczej Adwokatów i Lekarzy; działacz filantropijny, m.in. wspierający szpital oo. bonifratrów; współtwórca i członek zarządu Tow. Żydowskich Szkółek Freblowskich w Krakowie (1912); członek zarządu Stow. ku Wsparciu Ubogich Uczniów Wyznania Mojżeszowego w Krakowie (1917-1918); prezes (1917) dobroczynnego Stow. „Malbusz Erumim”.

Orientacja religijna; funkcje w gminie

bd

bd

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: Józef i Henryka z Schermantów

Rodzeństwo: bd

Żona: ślub: 4.03.1913, Wiedeń:  Joanna [Jadwiga Henryka] z d. Rosenberg (20.12.1890 Kraków – po 1947)

Dzieci: Karol Józef (14.04.1914 Kraków – po 1947)

Koligacje rodzinne: bd

 

Varia

bd

Źródła

Publikowane:

„NR” 1908: 157 s. 1; 166 s. 2; 259 s. 1; 1911: 122 s. 3; 1912: nr 291 s. 2; 1914: 186 s. 3; „DR” 1908: s. 132, 133; 1911: s. 84, 85, 103; 1914: s. 92, 97, 98, 104, 105; 1923: s. 7-9; 1927: s. 102;
http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/Families/Schermant.html

Archiwalne:

ANKr: StGKr 1114; IPH: 211, 213, 214; 29/91/10-6393 (Spis 1921); KZ 1929/497; AKIA (tu: ur. 1872); ANKr: StGKr 940 (fot.).

 

Materiał ikonograficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKr, sygn. A-III-836