Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Birnbaum Juda

Warianty imienia i nazwiska

bd

Działalność samorządowa

Radny miejski (1872-1914); kandydat Komitetu Przedwyborczego (1872) na radnego z koła IIIA (mniejszy przemysł i handel), z ramienia którego został 1.07.1872 wybrany do RM (28 głosów na 68 głosujących); 15.06.1875 wybrany (35 głosów na 74 głosujących) do dwudziestoosobowego Miejskiego Komitetu Wyborczego; w 1878 kandydat Komitetu Wyborczego do RM z koła IIIA (większy przemysł i handel) w którym poparło go tylko 36 na 95 głosujących, koła IIA (właściciele większych realności), w którym uzyskał 11 na 68 głosujących i IIB (właściciele mniejszych realności), z którego ostatecznie uzyskał mandat (107 głosów na 267 głosujących); do Rady Miejskiej wszedł ponownie w 1884 i to z dwóch kurii, gdyż 25.06.1884 w kole III A (wielki przemysł i handel) poparło go 39 z 65 głosujących, a 25 czerwca w kole III B (mały przemysł i handel) uzyskał 350 głosów na 789 głosujących; zatrzymał mandat z kurii III A, dzięki czemu umożliwił wejście do Rady dr. Leonowi Horowitzowi; 7.06.1887 powołany do Miejskiego Komitetu Wyborczego (524 głosy na 649 głosujących) z dwóch konkurencyjnych list demokratów i konserwatystów; 8.06.1887 wszedł do ściślejszego komitetu wyborczego (42 głosy na 46 głosujących); 5.09.1887 powołany do siedmioosobowej komisji weryfikacyjnej RM do zbadania przebiegu wyborów, zgłoszonych protestów oraz przygotowania propozycji przydziału radnych do sekcji i komisji; mandat radziecki uzyskiwał ponownie z koła IIIA (większy przemysł i handel) 7.07.1890 (44 głosy na 65 głosujących), 15.06.1897 (39 głosów na 73 głosujących, ostatnie miejsce wśród wybranych w tym kole); 5.05.1902 otrzymał w tym kole z listy Stronnictwa Niezawisłych Żydów zaledwie 12 głosów na 101 głosujących; tydzień później (12.05.1902) uzyskał mandat (651 głosów na 1028 głosujących) z listy demokratycznej (SNŻ) z koła IIIC (mały przemysł i handel); z tegoż koła, z listy SNŻ, został ponownie wybrany 3.04.1908 (594 głosy na 877 głosujących); zabiegi o ponowny wybór z tego koła 15.05.1914 zakończyły się niepowodzeniem (107 głosów na 1101 głosujących); po 1905 zasiadał w klubie demokratycznym; pracował w sekcji skarbowej (1872-1914) oraz komisjach: wymiaru taks wojskowych (1890-1902, 1904-1905), konsensowej (1902-1905), wodociągowej (1902-1906), dla przemysłów koncesjonowanych (1908-1914) i kanałów wodnych spławnych (1908-1914); członek Wielkiego Wydziału Kasy Oszczędności m. Krakowa (1890-1902); członek komisji wyborczej z ramienia Rady Miejskiej podczas wyborów uzupełniających w 1887 w kole IIB (właściciele mniejszych domów), w 1893 w kole IIIA (większy przemysł i handel), w 1902 i 1905 w kole IIB (właściciele mniejszych domów) oraz w 1905 w kole I (inteligencja); przewodniczący komisji wyborczej z ramienia Rady podczas wyborów uzupełniających 15.05.1905 w Kole IIIA (wielki handel i wielki przemysł) oraz w czasie wyborów uzupełniających 1908 w kole IIB (mała własność) i kole I (inteligencja); 9.06.1902 wybrany przez Radę do komisji weryfikacyjnej, ale odmówił przyjęcia mandatu; członek komisji reklamacyjne, powołanej przez RM w związku z wyborami uzupełniającymi w 1908; członek komisji wyborczej z ramienia RM dla Półwsia Zwierzynieckiego (1910); z ramienia Rady Miejskiej członek komisji wyborczych do Rady Państwa w kurii powszechnej w 1897 i 1901 oraz kurii miast w 1901, 1907 i 1911 (w komisji dzielnicy Kazimierz I); w dyskusji nad charakterem cechów jako organizacji rzemieślniczej (1906) polemizował ze zwolennikami nurtu narodowego podkreślając, „że obecną zasadniczą cechą cechów jest nie religijność, ale zadnia przemysłowe, i dlatego do cechu należeć powinni wszyscy rękodzielnicy tego samego zawodu, bez względu na wyznanie”.

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

20 XII 1830, Kraków

8 VI 1916, Kraków

Cmentarz żydowski w Krakowie przy ul. Miodowej.

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

ul. Krakowska 6 (1909), pl. Wolnica 14 (1914-16)

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

bd

Bankier (właściciel kantoru pieniężnego)

bd

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

Sygnatariusz odezwy Żydów polskich w sierpniu 1914, popierającej polskie dążenia niepodległościowe.

Przewodniczący Komitetu dla wsparcia ubogich mieszkańców Kazimierza wstydzących się żebrać (1886); wiceprezes Stow. „Asyfas Skenim” (1901); prezes (1906) Stow. Dobroczynnego „Gemilat Chasudim” (1906); wiceprezes Stow. Starców Izraelickich; asesor sądu handlowego, cenzor Banku Austro-Węgierskiego.

Orientacja religijna; funkcje w gminie

bd

Od 1911 r. członek Rady Gminy Żyd. w Krakowie z koła III.

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: Hirsch [Herszt] (1879, Pilica - ? 10.09.1880, Kraków) i Rela z d. Eybuszyc (1897 – po 1870)

Rodzeństwo: Chana (1815 – 23.05. 1847, Pińczów), Leah (1818), Lebel Pinkas (22.12.1819), Joseph (5.01.1821), Szyja Zelig (20.09.1822), Nathan (1824), Sara Laja (19.01.1827), Gitla (1829)

Żona: Golda z d. Gesang (4.03.1834 – 7.12.1896, Kraków

Dzieci: Dawid (17.06.1853, Kraków – 1934, Brno, Szwajcaria), Małka (5.09.1855, Kraków), Jeruchim (15.10.1856, Kraków – 26.04.1931, Antwerpia), Chana (28.03.1858, Kraków), Sara (17.03.1860, Kraków) Gitel (20.08.1861, Kraków), Jonathan (14.09, 1864, Kraków – 1940, Kraków), Pinkus (3.07.1867, Kraków), Eidel [Adela] (18.09.1869 Kraków), Jetta (15.03.1872, Kraków), Joachim Szymon (7.05.1873, Kraków – 1942, Auschwitz), Rela (5.01.1875, Kraków)

Koligacje rodzinne: bd

 

Varia

W 1869 r. złożył ofiarę 5 złr. na trumnę Kazimierza Wielkiego w związku z ponownym pogrzebem tego władzy; żona: Golda z Gesangow (4.03.1834 – 7.12.1896), opiekunka ubogich na Kazimierzu, m.in. członkini komitetu utrzymującego bezpłatną kuchnię dla ubogich dzieci ze szkół kazimierskich.

Źródła

Publikowane:

„Czas” 1869: 143 s. 2; 1872: 143 s. 2, 184 s. 2; 1875: 134 s 1, 1878: 142 s 3, 145 s. 2, 146 s. 2-3, 209 s. 2; 1884: 146 s 2; 1890: 156 s. 2; 1902: 89WP s. 1, 104WP s. 1, 108WP s. 1, 129WW s. 3; „NR” 1884: 145 s. 3, 146 s. 2; 1887: 129 s 2, 130 s. 2, 131 s. 1; 1896: 137 s. 2; 1905: 104 s. 2, 111 s. 2, 112 s. 2; 119 s. 2; 121 s. 2, 122 s. 3; 1908: 157 s. 1; 163 s. 1; 166 s. 2; 259 s. 1; 1911: 111 s. 2, 112 s. 2, 122 s. 3; 1914: 186 s. 3; „DR”: 1881: s. 65; 1884: s. 93, 144; 1886: s. 63; 1887: s 45, 108, 150; 1890: s. s. 108; 1893: s. 76, 117; 1896: s. 5; 1897: s. 57; 1900: 110; 1902: s. 96; 1905: s. 70, 83, 84; 1906: s. 51, 53; 1907: s. 90; 1908: s. 101, 132, 133; 1911: s. 84, 163
http://www.ics.uci.edu/~dan/genealogy/Krakow/Families/Birnbaum.html tu: ur. 20.12.1830, Kraków lub 12.08.1835, Pilica

Archiwalne:

bd

Materiał ikonograficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awers i rewers zdjęcia (ANK, sygn. A-I-112)