Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Landau Hirsch

Warianty imienia i nazwiska

Hersz

Działalność samorządowa

Wybrany z kurii III
Kadencja X: 7 września 1893 – 2 lipca 1896: Sekcja V policyjno-sanitarna  
Kadencja XI (i XII): 3 września 1896 – 17 kwietnia 1902: Sekcja V policyjno-sanitarna, komisja dla wymiaru taks wojskowych
Kadencja XIII: 9 czerwca 1902 – 11 maja 1905: Sekcja V policyjno-sanitarna, komisja dla wymiaru taks wojskowych.

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

21 III 1841, Kraków

13 V 1904, Wiedeń

Cmentarz żydowski w Krakowie przy ul. Miodowej.

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

Grodzka 69

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

Religijne, domowe

bd

Kupiec, przemysłowiec, właściciel młyna parowego i składu nafty.

 

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

bd

Izba Handlowo-Przemysłowa (od 1886); cenzor austriackiego Landerbank; radca cesarski; partycypował w rozbudowie szpitala żydowskiego.

Orientacja religijna; funkcje w gminie

Umiarkowany ortodoksa

Członek Zboru Izraelickiego od 1870 r., wiceprezes gminy.

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: Izak, syn Saula Rafała, Perl Geldwerth

Rodzeństwo: bd

Żona: Jetti, Jachet Lea, córka Szlomy Dawida Wasserberga (zm. 1935)

Dzieci: Izaak (zm.1882), Rafał Saul (1869-1941), Jan (1871-1936)

Koligacje rodzinne: bd

 

Varia

bd

Źródła

Publikowane:

A. Żbikowski, Żydzi krakowscy i ich gmina w latach 1869-1919, Warszawa 1994
M. Bałaban, Przewodnik po żydowskich zabytkach Krakowa, Kraków 1935 
Kalendarz Czecha 1904
K. Karolczak, Ludnośc żydowska w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. [w] Żydzi w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego. Pod red. Feliksa Kiryka, Przemyśl 1991

Archiwalne:

Akt małżeństwa: Kraków, izraelicki okręg metrykalny (obecn. woj. małop.), rok 1863, nr aktu 7
Protokoły obrad Rady Miejskiej. Posiedzenia jawne. Kadencja X, XI (i XII), XIII.

Polecamy również
Birnbaum Juda

Birnbaum Juda