Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Goldgart Abraham

Warianty imienia i nazwiska

bd

Działalność samorządowa

Radny m. Krakowa (1875-1887). W 1875 r. stanął na czele grupy wyborców wyznania mojżeszowego protestujących przeciwko narzucaniu przez przełożonych zboru kandydatów na radców miejskich. W wyniku pertraktacji został wybrany jednym z kandydatów społeczności żydowskiej. W trakcie właściwych wyborów unieważniono jego wybór na radcę miejskiego. Powodem był fakt, iż był również drugi kandydat o tych samych personaliach (Abraham Hirsz Goldgart) i jedynie na 5 kartach wyborczych dopisano, iż chodzi o kupca, członka Izby Handlowej (Czas, Gazeta Narodowa). Z czasem jednak wrócił do Rady. W wyborach z 1881 r. Goldgart był kandydatem z oddziału II koła III i otrzymał 257 głosów. Obowiązki radcy m. Krakowa pełnił do 1887 roku. Od 1885 r. był członkiem sekcji I oraz zastępcą prezydenta komisji wymiaru taks wojskowych.

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

bd

bd

bd

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

Współwłaściciel (wraz z żoną) nieruchomości przy ul. Stradomskiej 16 (1885-1893). Od 1889 r. wymieniany jest jako współwłaściciel nieruchomości przy ul. Grodzkiej 26.

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

bd

bd

Kupiec (Schnitt- Warenhandlung in Krakau)

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

W latach 1875-1879 członek Izby Przemysłowo-Handlowej (oddział handlowy)

bd

Orientacja religijna; funkcje w gminie

bd

Starszy Zboru Izraelickiego (wybory z 1891 r./III kuria)

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: bd

Rodzeństwo: bd

Żona: Deiche

Dzieci: bd

Koligacje rodzinne: bd

Varia

bd

Źródła

Publikowane:

Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym (1866-1939), Kraków 2015, s. 97, 183

Galizisches Provinzial-Handbuch fur das Jahr 1869, Lemberg 1869, s. 151

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1885, Kraków 1885, s. 90

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1877, Kraków 1877, s. 83

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1878, Kraków 1878, s. 67, 83

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1879, Kraków 1879, s. 34, 52

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1880, Kraków 1880, s. 73, 91

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1881, Kraków 1881, s. 59

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1885, Kraków 1885, s. 89, 141

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1886, Kraków 1886, s. 68, 122

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1889, Kraków 1889, s. 208, 230

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1893, Kraków 1893, s. 262

Józefa Czecha Kalendarz Krakowskie na rok 1896, Kraków 1896, s. 263

„Czas”, R.28, Nr 145 (29 czerwca 1875), s. 2; R.30, nr 178 (8 sierpnia 1877), s. 2

„Czas: dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej oraz wiadomościom literackim, rolniczym i przemysłowym”, 1875, nr 145 (29 czerwca), s. 2; 1877, nr 178 (8 sierpnia), s. 2; nr 148, (2 lipca 1881), s. 2

„Gazeta Krakowska”, R.1, nr 15 (29 maja 1881), s. 4; R.1, nr 20 (3 lipca 1881), s. 3

„Gazeta Lwowska”, R. 66, nr 180 (8 sierpnia 1876), s. 6

„Gazeta Narodowa”, R.20 (1881), nr 153, s. 1; R.14, nr 159 (15 lipca 1875); s. 2; R.14, nr 186 (15 sierpnia 1875), s. 2; R.14, nr 293 (23 grudnia 1875), s. 3

„Krakowianin. Pismo dwutygodniowe”, R. I, nr 10, 9 lipca 1881, s. 1

„Kurier Lwowski”, 21 października 1891, s. 4

Archiwalne:

bd

Polecamy również
Birnbaum Juda

Birnbaum Juda