Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Drobner Roman

Warianty imienia i nazwiska

Abraham Roman

Działalność samorządowa

Radny m. Krakowa (1902-1908). W wyborach z 1902 r. kandydat popierany przez „Niezawisłych Żydów” i obóz demokratyczny. W wyborach z 1908 r. polecany jako jeden z pięciu kandydatów III koła (kupieckiego). Zdobył wówczas 198 głosów.

Członek komisji szacunkowej podatku osobisto-dochodowego dla m. Krakowa (1902). Członek komisji węglowej (1903-1907). Członek komisji przemysłowej dla spraw podniesienia przemysłu w mieście Krakowie, dla spraw uzupełniających szkół przemysł., kursów robót prakt., kobiecych i kursu handl. dla kobiet (1904-1905). Członek sekcji V. wojskowej (1903, 1905, 1908). Członek sekcji VI (dobroczynna) dla spraw dobroczynności (1904-1906).

Data, miejsce urodzenia i śmierci; miejsce pochówku

25 XII 1843, Kraków

22 IX 1913, Kraków

bd

Data przybycia do Krakowa; adresy zamieszkania; wpis do księgi miejskiej

bd

Pl. Szczepański 3

bd

Wykształcenie; zawód; zajęcie

bd

bd

Kupiec prowadzący magazyny zajmujące się sprzedażą różnorakiego asortymentu, następnie składu z artykułami gumowymi i chirurgicznymi, farbami, korzeniami i trunkami. Fundusze pochodzące z handlu Drobner zainwestował w zakup realności przy pl. Szczepańskim 3 (kamienica Pod Panem Jezusem), w której wraz z żoną prowadził kawiarnię „Wiosenną”, zwaną od nazwiska właściciela „Drobnerionem” (pawilon kawiarniany projektu Jana Zawiejskiego, krewnego Drobnera, był pierwszym w ówczesnym Krakowie obiektem wzniesionym z przeznaczeniem na kawiarnię. Pawilon spłonął w 1907 r.). Jako właściciel nieruchomości został członkiem, a od 1900 r. zastępcą prezesa Wydziału Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości.

Orientacja i aktywność polityczna; aktywność społeczna

Reprezentant „Niezwisłych Żydów”

Finansował działalność stowarzyszenia ku niesieniu pomocy ubogim uczniom szkół ludowych - 1904.

Orientacja religijna; funkcje w gminie

bd

bd

Rodzina; koligacje rodzinne

Rodzice: bd

Rodzeństwo: bd

Żona: Anna Hinda z Fieschlerów (ur. 12 VI 1849) 

Dzieci: Józef (ur. 1872 r.), Stanisław (ur. 1882 r.), Bolesław (ur. 1883 r.)

Koligacje rodzinne: bd

Varia

Przysięgły krakowskiego sądu karnego (1886). Członek Stowarzyszenia Gastroalkoholicznego (1892). Członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (1895). Członek Stowarzyszenia przemysłowego gospodnio-szynkarskiego (1904), od 1906 r. pełnił obowiązki członka wydziału Stowarzyszenia. Członek, a od 1900 r. zastępca prezesa Wydziału Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości. Asesor sądu apelacyjnego wybranym z V grupy (reprezentantów przemysłu spożywczego i gospodnio-szynkarskiego) – 1908.

Źródła

Publikowane:

Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym (1866-1939), Kraków 2015, s. 96

Karolczak K., Właściciele domów w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Z badań nad dziejami Krakowa, Kraków 1987, s. 100.

„Czas”, R.41, Ner 222 (28 września 1888), s. 2; zas. R.45, Ner 299 (30 grudnia 1892), s. 2

„Czas: dziennik poświęcony polityce krajowej i zagranicznej oraz wiadomościom literackim, rolniczym i przemysłowym”, 1886, nr 53 (6 marca), s. 2; R.55, nr 110 (15 maja 1902) - wyd. wieczorne, s. 2; R.57, nr 294 (23 grudnia 1904) - wyd. wieczorne, s. 3; R.58, nr 122 (28 maja 1905) + dod. nadzw., s. 1; R.60, nr 91 (20 kwietnia 1907), s. 1; R.61, nr 20 (25 stycznia 1908), s. 2; R.61, nr 78 (3 kwietnia 1908), s.1; R.61, nr 79 (4 kwietnia 1908), s. 1; R.62, nr 122 (30 maja 1909) - wyd. poranne, s. 3; R.66, nr 436 (22 września 1913) - wyd. popołudniowe, s. 3; R.66, nr 438 (23 września 1913) - wyd. popołudniowe, s. 3

„Dziennik krakowski”, r. III, nr 330, 7 lutego 1897, s. 7

„Gazeta Lwowska”, R. 85, nr 70 (25 marca 1895), s. 3

„Gazeta Narodowa”, R. 42, nr 128 (14 maja 1902), s. 3

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1899”, Kraków 1899, dz. I s. 225

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1900”, Kraków 1900, s. 186, 202, dz. I, s. 211

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1901”, Kraków 1901, s. 218

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1903”, Kraków 1903, s. 13, 14, 111

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1904”, Kraków 1904, s. 148, 149, 150, 151

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1905”, Kraków 1905, s. 134, 135, 136, 137,  214

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1906”, Kraków 1906, s. 103, 104, 161

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1907”, Kraków 1907, s. 103

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1908”, Kraków 1908, s. 95, 159

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1912”, Kraków 1912, s. 191

„Józefa Czecha Kalendarz Krakowski 1914”, Kraków 1914, s. 107

Stefana Mikulskiego Wielka Księga Adresowa Stoł. Król. Miasta Krakowa i Król. Woln. Miasta Podgórza, 1908, s. 70

Stefana Mikulskiego Wielka Księga Adresowa Stoł. Król. Miasta Krakowa i Król. Woln. Miasta Podgórza. R. VII (1912), r. IV, s. 16

Stefana Mikulskiego Wielka Księga Adresowa Stoł. Król. Miasta Krakowa i Król. Woln. Miasta Podgórza,  1914, rozdz. V s. 410

http://szlakmodernizmu.pl/szlak/baza-obiektow/bunkier-sztuki

Archiwalne:

ANK, sygn 29/89/0/1/4, Spis ludności 1900, Dz. I, T. 4, wpis 775

ANK, sygn. 29/33/0/3.2.3/Kr 7541 Magistrat m. Krakowa

Materiał ikonograficzny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKr, sygn. A-I-99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Drobner. Autor fot. nieznany, około 1900 r. (MHK-Fs19867/IX/1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Drobner z żoną Anną. Fot. Natan Krieger, około 1900 r. (MHK-5606/K)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Drobner z żoną Anną. Fot. Natan Krieger, około 1900 r. (MHK-Fs19867/IX/2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roman Drobner z synową i wnuczką. Autor fot. nieznany, 1913 r. (MHK-Fs19867/IX/3)

Polecamy również
Schmelkes Mojżesz Saul

Schmelkes Mojżesz Saul