Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Archiwizacja druków ulotnych

W czerwcu 2018 r. Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich rozpocznie projekt systematycznego zbierania druków ulotnych związanych z wydarzeniami dotyczącymi dziejów, kultury i literatury krakowskich Żydów. Będziemy zbierać programy konferencji, sympozjów i seminariów, a także wydarzeń o charakterze popularyzatorskim.

Co roku organizowane są liczne wydarzenia poświęcone w całości lub w części dziejom i kulturze krakowskich Żydów. Są to zarówno konferencje, sesje naukowe i seminaria, jak i wystawy lub wydarzenia związane z upamiętnianiem żydowskich mieszkańców Krakowa (np. odsłonięcie tablic pamiątkowych i marsze pamięci).

Wydarzenia te organizowane są przede wszystkim przez krakowskie jednostki naukowe (np. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Polska Akademia Umiejętności) i kulturalne (np. Muzeum Żydowskie Galicja, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), jednak tematyka związana z dziejami krakowskich Żydów jest obecna także podczas konferencji i seminariów organizowanych poza Krakowem, w tym poza granicami kraju. 

Organizacji większości tych wydarzeń towarzyszy wydanie różnego rodzaju druków ulotnych, głównie programów i plakatów. Dokumenty tego typu są zazwyczaj archwizowane przez instytucję organizującą dane wydarzenie, często jednak są to zbiory rozproszone, które nie są na bieżąco opracowywane ani katalogowane.

Planem OSHKŻK jest stworzenie kolekcji tego typu dokumentów i udostępnianie jej do kwerend wszystkim zainteresowanym badaczom.

Jakie materiały planujemy zbierać i dlaczego?

OSHKŻK planuje zbierać programy konferencji, wykładów, seminariów, sympozjów poświęconych w całości lub w części dziejom, literaturze i kulturze krakowskich Żydów. Interesują nas także inne rodzaje druków ulotnych i okolicznościowych, takich jak np. zaproszenia na wydarzenia upamiętniające dzieje krakowskich Żydów (odsłonięcie tablic pamiątkowych, marsze pamięci, sympozja naukowe, wystawy i inne), zaproszenia na promocje książek poświęconych w całości lub znacznej części tematyce krakowskich Żydów, plakaty promujące te wydarzenia. 

Pragniemy zbierać materiały dokumentujące wydarzenia poświęcone krakowskim Żydom odbywające się w samym Krakowie, jak i poza nim, w tym poza granicami kraju.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie większość programów ukazuje się nie tylko w formie osobnej broszury, ale także jest publikowana na stronach www instytucji organizujących dane wydarzenie. Często po latach okazuje się jednak, że treści te są niedostępne lub nie jest możliwe ich odnalezienie. Dlatego wierzymy, że nawet w 'erze cyfrowej' projekt zbierania tego typu druków ma sens i będzie on przydatny dla przyszłych historyków. 

Kto może przekazać dokumenty?

O przekazanie materiałów zwracamy się z prośbą do osób prywatnych oraz do przedstawicieli wszystkich jednostek naukowych, akademickich, muzealnych, kulturalnych i innych, które organizują wydarzenia poświęcone dziedzictwu Żydów krakowskich.

Prosimy o przekazywanie dokumentów dotyczących aktualnych wydarzeń, a także tych, które odbywały się w przeszłości. 

Sposób przekazania materiałów

Materiały można przesłać pocztą na adres OSHKŻK lub dostarczyć je osobiście w godzinach pracy Instytutu Judaistyki UJ (pn-pt. w g. 8-16). Istnieje także możliwość umówienia się na odbiór materiałów w dogodnym dla Państwa miejscu.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem oshkzk@uj.edu.pl

Co dalej?

Przekazane materiały będą systematycznie katalogowane i udostępniane do kwerendy w siedzibie Ośrodka Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich. OSHKŻK UJ będzie podejmował starania o digitalizację kolekcji.

Mamy nadzieję, że w przyszłości kolekcja stanie się dla historyków istotnym źródłem informacji na temat dynamiki życia naukowego i zainteresowania dziejami i kulturą krakowskich Żydów. 

Dzięki zebraniu w jednym miejscu programów licznych wydarzeń poświęconych krakowskim Żydom stworzymy kolekcję, która:

- pokaże różnorodność i bogactwo inicjatyw naukowych poświęconych dziedzictwu Żydów krakowskich

- umożliwi szybkie odnalezienie informacji na temat przeszłych konferencji i wydarzeń naukowych

- będzie stanowiła dla przyszłych historyków istotne źródło informacji na temat dynamiki życia naukowego i rozwoju badań nad jedną z najważniejszych społeczności żydowskich Europy.