Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zadania Rady Programowej

Działalność Ośrodka jest wspierana przez Radę Programową, złożoną z pracowników Instytutu Judaistyki i przedstawicieli innych jednostek Wydziału Historycznego. Do zadań Rady Programowej Ośrodka, należy konsultacja podstawowych kierunków działalności naukowej instytucji, projektów badawczych i edukacyjnych oraz opiniowanie wniosków w sprawach zmian organizacyjnych Ośrodka.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Programowa

Skład Rady Programowej w latach 2020-24

prof. dr hab. Stanisław Sroka (Instytut Historii), Dziekan Wydziału Historycznego

prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk (Instytut Judaistyki UJ), Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Wojciech Bałus (Instytut Historii Sztuki)

dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaistyki) - od 2022 r.

dr hab Anna Jakimyszyn-Gadocha (Instytut Judaistyki)

dr hab. Wojciech Krawczuk (Intytut Historii UJ)

dr Edyta Gawron (Instytut Judaistyki)

dr Monika Stępień (Instytut Judaistyki) - od 2022 r.

 

Skład Rady Programowej w latach 2017-2020

prof. dr hab. Jan Święch (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej), Dziekan Wydziału Historycznego

dr hab. Michał Galas (Instytut Judaistyki UJ), Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Wojciech Bałus (Instytut Historii Sztuki)

prof. dr hab. Edward Dąbrowa (Instytut Historii UJ)

prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk (Instytut Judaistyki)

dr hab. Wojciech Krawczuk (Intytut Historii UJ)

dr Edyta Gawron (Instytut Judaistyki)

dr Anna Jakimyszyn-Gadocha (Instytut Judaistyki)

Skład Rady Programowej w latach 2009-2017

prof. dr hab. Jan Święch (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej), Dziekan Wydziału Historycznego

prof. dr hab. Edward Dąbrowa (Instytut Historii UJ) - Przewodniczący Rady Programowej

prof. dr hab. Wojciech Bałus (Instytut Historii Sztuki)

prof. dr hab. Czesław Brzoza (Instytut Historii)

dr hab. Michał Galas (Instytut Judaistyki)

dr hab. Leszek Hońdo (Instytut Judaistyki)

dr hab. Adam Kaźmierczyk (Instytut Judaistyki)

dr Edyta Gawron (Instytut Judaistyki) - Kierownik Ośrodka

dr Anna Jakimyszyn (Instytut Judaistyki) - od 2012 r.