Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdź nas:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Jak można wesprzeć Ośrodek i włączyć się w jego prace?

Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich zaprasza do współpracy i wsparcia instytucje i indywidualne osoby, którym bliskie jest dziedzictwo Żydów krakowskich. W działalność OSHKŻK UJ można się zaangażować na kilka sposobów.

Udział w seminariach naukowych

Od marca 2018 r. OSHKŻK UJ prowadzi comiesięczne seminaria poświęcone historii i kulturze krakowskich Żydów. Do udziału w nich zapraszamy wszystkich badaczy zajmujących się tą tematyką. Seminarium jest otwarte dla osób znajdujących się na wszystkich szczeblach kariery akademickiej. Więcej informacji o seminariach w zakładce "SEMINARIUM" lub pod adresem email: oshkzk@uj.edu.pl

Praktyki studenckie i wolontariat

OSHKZK UJ zaprasza studentów zainteresowanych tematyką dt. krakowskich Żydów do odbycia praktyk zawodowych lub wolontariatu w Ośrodku. Wolontariusze angażują się w bieżącą pracę Ośrodka. Więcej informacji można uzyskać pod adresem oshkzk@uj.edu.pl

Przekazanie Ośrodkowi materiałów i książek

Zachęcamy intytucje oraz osoby prywatne do przekazywania druków ulotnych (programy konferencji, zaproszenia na wydarzenia) dotyczących badań nad krakowskimi Żydami. Więcej informacji można znaleźć w zakładce projekty/archiwizacja. Pragniemy by Ośrodek pełnił funkcję instytucji dokumentującej rozwój badań nad dziedzictwem Żydów krakowskich.

Ośrodek chętnie przyjmie publikacje książkowe i nadbitki artykułów dotyczące dziejów Żydów w Krakowie. Publikacje te zostaną włączone do odrębnej kolekcji w Bibliotece Instytutu Judaistyki UJ i będą udostępniane wszystkim badaczom zainteresowanym tą tematyką. Ośrodek zobowiązuje się do wyraźnego zaznaczenia pochodzenia darów książkowych a także do sporządzenia wykazu tych publikacji, który zostanie zamieszczony na stronie www. Ośrodka.

Wsparcie finansowe

Działalność OSHKŻK nie posiada żadnej formy stałego finansowania. Inicjatywy podejmowane przez OSHKŻK są realizowane siłami własnymi osób zaangażowanych w pracę Ośrodka. 

Wsparcie finansowe pozwoliłoby na rozszerzenie działalności OSHKŻK, realizację nowych projektów badawczych i poszerzenie działalności popularyzatorskiej.

Jeśli mogą Państwo wseprzeć OSHKŻK finansowo, prosimy o kontakt: oshkzk@uj.edu.pl

 

Inne formy współpracy

Jeśli mają Państwo inny pomysł na włączenie się pracę Ośrodka lub są Państwo inicjatorami wydarzenia, które Ośrodek mógłby wesprzeć, prosimy o kontakt mailowy oshkzk@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co oferujemy badaczom?

OSHKŻK UJ jest jednostką, która ma na celu wspieranie badań nad krakowskimi Żydami oraz integrację środowiska naukowego. Mimo iż Ośrodek nie posiada obecnie zasobów finansowych mogących służyć finansowaniu badań, na kilka innych sposobów wspiera środowisko naukowe.

Promocja informacji o nowych publikacjach i konferencjach

Zapraszamy do przesyłania na adres oshkzk@uj.edu.pl informacji o organizowanych przez Państwa seminariach, konferencjach, wystawach i innych wydarzeniach dotyczących dziejów Żydów w Krakowie. Informacje te będziemy na bieżąco umieszczać w zakładce "Źródła i badania" oraz na stronie głównej Ośrodka, dzięki czemu dotrą do osób zainteresowanych tematem.

Możliwość prezentacji wyników badań w gronie specjalistów

Cykliczne seminaria Ośrodka dają możliwość prezentacji Państwa projektów badawczych w gronie specjalistów. Więcej informacji znajduje się w dziale "działalność". Zachęcamy do zgłoszeń na seminarium i przedstawienia propozycji wystąpień.

Dostęp do baz danych

Wkrótce strona OSHKŻK będzie dawała Państwu dostęp do bazy "Słownik biograficzny żydowskich samorządowców w krakowskiej Radzie Miasta 1867-1914".

W przyszłości planujemy uruchomienie także innych baz danych. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Dostęp do archiwum druków ulotnych

W kwietniu 2018 r. OSHKŻK zainauguruje projekt zbierania druków ulotnych poświęconych wydarzeniom naukowym i upamiętnianiu dziejów Żydów krakowskich. Materiały te będą udostępniane badaczom w siedzibie Ośrodka.