Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki

OSHKZK UJ zaprasza studentów zainteresowanych tematyką dt. krakowskich Żydów do odbycia praktyk zawodowych lub wolontariatu w Ośrodku. Wolontariusze i praktykanci angażują się w bieżącą pracę Ośrodka, m.in pracują nad bibliografią publikacji poświęconych krakowskim Żydom (dostępna w zakładce: projekty i bazy), wspierają projekty wydawnicze (udział w pracach redakcyjnych), włączają się w organizację wydarzeń popularyzujących naukę (FKŻ, Noc Synagog i inne), biorą udział w projektach naukowych realizowanych przez Ośrodek (przykład zob. niżej). Więcej informacji można uzyskać pod adresem oshkzk@uj.edu.pl lub alicja.maslak@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt badawczy: Meandry losów krakowskich Żydów w latach 1939-1945

Od roku akademickiego 2021/22 praktykanci Ośrodka mają możliwość zaangażowania się w projekt badawczy pt. Meandry losów krakowskich Żydów w latach 1939-1945. Projekt jest realizowany wspólnymi siłami doświadczonych badaczy i studentów. Po zakończeniu projektu poinformujemy na stronie Ośrodka o jego wynikach.

 
 
Założeniem projektu jest zgromadzenie i zweryfikowanie danych na temat losów Żydów z Krakowa w latach 1939-1945, tych którzy przebywali na terenie miasta podczas okupacji lub zmuszeni byli je opuścić. Ideą jest ustalenie nazwisk tych osób oraz ich miejsca pobytu, schronienia. śmierci.  Informacje na ten temat pozyskiwane są w trakcie kwerend w literaturze wspomnieniowej, naukowej i popularnonaukowej, dokumentach archiwalnych wytworzonych podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu, audiowizualnych – wskazanych przez koordynatora projektu, Pozyskane informacje wprowadzane są do bazy danych oraz poddawane krytycznej analizie. Aktualnie baza zawiera dane dotyczące prawie 3 tys. osób. Wszystkie materiały potrzebne do realizacji ww. zadań są sukcesywnie przekazywane praktykantom, po uprzednim wysłaniu harmonogramu pracy.
 
 
Kierownik projektu oraz opieka merytoryczna: dr Alicja Jarkowska (Instytut Historii UJ; Ośrodek Studiów nad Historią i Kulturą Żydów Krakowskich UJ )
Opieka GIS i kartograficzna: dr Łukasz Borowski (Politechnika Krakowska), dr Stanisław Szombara (AGH)
 
Praktykanci:
Sofiia Yarmolytska
Marta Karczewska
Stażyści: 
mgr Katarzyna Boryczka
Cristian Dumitrica
Kaja Kępczyńska
Aleksandra Kolanko
 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt bibliograficzny

Najważniejszym bieżącym projektem OSHKŻK UJ jest opracowanie bibliografii opracowań poświęconych krakowskim Żydom. Bibliografia jest tworzona przez studentki i studentów w ramach praktyk zawodowych realizowanych w Ośrodku.

Obejmuje publikacje, które ukazały się od 2001 roku. Rejestrujemy wszystkie typy publikacji: książki, wydawnictwa zbiorowe, artykuły, które ukazały się w periodykach i wydawnictwach zbiorowych. Jest udostępniana w wolnym dostępie na stronie OSHKŻK (zakładka "projekty i bazy").